30.03.2018 — 15:19

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 30.03.2018 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 191,1 млн.грн., що становить 99,9% до показників, затверджених обласною радою на січень-березень  поточного року.

 

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 2261,2 млн. грн. або 98,0 % до плану на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень –  400,4 млн. грн. або  99,6% до плану на січень-березень, з них:

– медичної субвенції – 218,2 млн.грн.;

– освітньої субвенції – 50,5 млн.грн.;

­- додаткової дотації – 117,3  млн.грн.;

– базової дотації – 14,4 млн.грн.;

– субвенцій на виконання державних програм соціального захисту – 1764,2 млн. грн. або 97,7% до плану на звітний період;

– інших субвенцій – 96,6 млн. гривень.

Одержані обласним бюджетом доходи дозволили забезпечити фінансуванням видатки обласного бюджету в сумі 2341,3 млн.грн., з них:

– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ,  виплату стипендій, оплату енергоносіїв та комунальних послуг;

– іншіх видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Субвенції на виконання державних програм соціального захисту в повному обсязі спрямовано бюджетам районів та міст обласного значення, що дозволило профінансувати:

– видатки області на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які утримуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях,  в сумі   467,2 млн.грн.;

– пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу – 1297,0 млн.гривень.