Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

11.05.2018 — 12:38

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 11.05.2018 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 276,9 млн.грн., що становить 86,6% до показників, затверджених обласною радою на січень-травень  поточного року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 3512,7 млн. грн. або 90,4 % до плану на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень –  659,6 млн. грн. або  92,6% до плану на січень-травень, з них:

– медичної субвенції – 327,3 млн.грн.;

– освітньої субвенції – 79,8 млн.грн.;

­- додаткової дотації – 229,1  млн.грн.;

– базової дотації – 23,4 млн.грн.;

– субвенцій на виконання державних програм соціального захисту – 2662,5 млн. грн. або 89,7% до плану на звітний період;

– інших субвенцій – 190,6 млн. гривень.

Одержані обласним бюджетом доходи дозволили забезпечити фінансуванням видатки обласного бюджету в сумі 3601,6 млн.грн., з них:

– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ,  виплату стипендій, оплату енергоносіїв та комунальних послуг;

  – інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Субвенції на виконання державних програм соціального захисту в повному обсязі спрямовано бюджетам районів та міст обласного значення, що дозволило профінансувати:

– видатки області на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які утримуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях,  в сумі   767,0 млн.грн.;

– пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу – 1895,5 млн.гривень.