23.05.2018 — 10:20

Колегія обласної державної адміністрації

Питання щодо стану підготовки підприємств агропромислового комплексу Хмельницької області до збирання зернових культур у 2018 році розглянуто 22 травня у ході колегії обласної державної адміністрації під головуванням голови облдержадміністрації .

Доповів по даному питанню заступник директора департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Вадим Конончук.

Вадим Пертрович зазначив, що Програмою соціально-економічного розвитку області на 2018 рік господарствами усіх форм власності передбачається отримати валовий збір зернових в обсязі 3 млн. тонн.

Враховуючи ринковий попит основною зерновою культурою залишається озима пшениця, якої посіяно під урожай поточного року 215 тис. гектарів. Цей показник становить 38% у структурі зернових культур. У цілому всі площі озимої пшениці знаходяться у доброму та задовільному стані.

Водночас, 60% у структурі посівних площ займають ярі зернові культури, серед яких основною є кукурудза на зерно, яку посіяно на площі 208 тис. га (+22 тис. га до 2017 року) і враховуючи її високу потенційну врожайність саме вона є основною культурою, яка формує валове виробництво зерна.

Збільшено прогнозовані площі посіву інших ярих культур, таких як ярий ячмінь – 80 тис. га (+5 тис. га до 2017 року), горох – 13 тис. га (+ 2 тис. га до 2017 року), озимий ріпак – 59 тис. га (+ 11 тис. га).

Відповідно до фітосанітарного стану посівів проводяться заходи боротьби із шкідниками, хворобами та бур’янами.

У цілому по сільськогосподарських підприємствах області всіх категорій власності до збирання підлягає близько 400 тис. га ранніх зернових культур і ріпаку, що дасть змогу отримати прогнозовану кількість зерна та сировини.

Збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур в області забезпечують 1640 зернозбиральних комбайнів, 939 з них імпортного виробництва з високою продуктивністю.

Середнє навантаження на один комбайн по області становитиме 242 гектари.

Враховуючи розрахункове навантаження на наявні комбайни, мінімізацію втрат при збиранні, необхідність проведення збирання зернових в оптимальні строки потрібно залучити додатково близько 185 комбайнів. На цей час господарствами області розпочато укладення угод на залучення зернозбиральної техніки.

Потужність 31 хлібоприймального підприємства області становить понад 1 млн. 500 тис. тонн зерна. Проведення своєчасної підготовки хлібоприймальних підприємств дасть змогу розмістити на їх потужностях до 60% зерна. Крім того, в агроформуваннях області функціонують близько 1000 зерноскладів, де щорічно розміщається понад 600 тис. тонн зерна. На цей час активно проводиться їх підготовка до експлуатації.

Найважливіше питання щодо підготовки до жнив, яке потребує невідкладного вирішення, – це фінансове забезпечення. Для проведення комплексу збиральних робіт у 2018 році потреба в коштах становить близько 4,0 млрд. грн., з них на паливно-мастильні матеріали – 1700,0 млн. гривень. Основними джерелами покриття фінансової потреби мають бути власні кошти агроформувань та залучені кошти переробних підприємств у частині авансів.

Наразі завершується ремонт зернозбиральної техніки, підготовка матеріально-технічної бази, накопичуються паливно-мастильні матеріали. В області придбано 9,5 тис. тонн дизельного пального та 1,6 тис. тонн бензину на загальну суму 270,0 тис.грн. при потребі, відповідно, 20,1 та 3,3 тис. тонн, тобто, забезпеченість дизпаливом становить 47% від потреби, автобензином – 48.

У ході розгляду питання присутніми приділено увагу питанню легалізації заробітної плати комбайнерів, а зокрема тих, що залучаються до збору зернових культур, адже це одна з частин наповнення бюджетів громад.

“Завдання, озвучене Президентом України, яке стоїть перед областю – збільшення рівня заробітної плати  –  є першочерговим та пріоритетним для нас, тому ми маємо всебічно сприяти добросовісному відношення агроформувань до даного питання”, – зазначив голова облдержадміністрації Вадим Лозовий:

За результатами розгляду питань прийнято відповідне колегіальне рішення.