24.07.2018 — 12:05

Вадим Лозовий: Маємо спільно працювати над залученням інвестора

Сьогодні в облдержадміністрації відбулося розширене засідання колегії, яке провів голова облдержадміністрації Вадим Лозовий. Перед початком засідання Вадим Миколайович привітав наших земляків, яким відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка було присвоєно почесні звання.

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний,  науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомий трудовий внесок та високий професіоналізм присвоєно почесні звання:

“Заслужений працівник  соціальної сфери України” – голові Кам’янець-Подільської територіальної  організації Українського товариства глухих ВЕРГЕЛЕС Світлані Володимирівні;

“Заслужений працівник сфери послуг України” – директору міського комунального  підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго” СКАЛІЮ Володимиру Михайловичу;

“Заслужений лісівник України” – директору державного підприємства “Ярмолинецьке лісова господарство” КИРИЛЮКУ Івану Івановичу.

Далі, відповідно до порядку денного, учасники засідання заслухали інформацію директора Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Юрія Гриневича про основні показники соціально-економічного розвитку області у першому півріччі 2018 року.

Як зауважив Юрій Валентинович, з метою вирішення актуальних питань життєдіяльності регіону особлива увага приділялася організації виконання завдань і заходів Програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2018 рік, визначених пріори­тетів діяльності райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад.

Найбільш актуальні для області питання аналізувалися на засіданнях колегії облдержадміністрації та відповідних нарадах. Проведено 7 засідань колегії, на яких розглянуто 23 питання. За підсумками розгляду прийнято 20 розпоряджень, 3 доручення та 1 протокольне рішення голови обласної державної адміністрації.

Значна увага приділялася посиленню контролю за виконанням власних рішень та виконавської дисципліни у цілому. Протягом звітного періоду до облдержадміністрації надійшло 4442 документи, з яких 216 документів Вер­ховної Ради України, 76 – Адміністрації Президента України, 281 – Кабінету Міністрів України, 200 – обласної ради та депутатів облради.

На контролі знаходилося 396 завдань, визначених у 248 розпорядженнях та 25 завдань, визначених у 15 дорученнях голови обласної державної адміністрації та протокольних рішеннях.

З метою сприяння громадянам у вирішенні проблемних питань, з якими вони звертаються до органів влади, проведено 5 засідань постійно діючої ко­місії з питань розгляду звер­нень громадян, здійснено 20 перевірок у райдерж­адміністраціях та 8 – у струк­турних підрозділах облдержадміністрації з питань додержання законодавства про звернення громадян та удосконалення цієї роботи.

Протягом звітного періоду керівництвом облдержадміністрації прове­дено 30 особистих та 17 виїзних прийомів громадян.

Вживалися заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в області.

Важливим завданням для регіону є нарощування промислового потен­ціалу, підвищення його конкурентоздатності. У промисловому секторі області сьогодні працює понад 1900 підприємств.

Юрій Гриневич констатував факт спаду промислового виробництва за січень-травень 2018 року на 8% унаслідок зупинки енергоблоку № 1 Хмельницької АЕС.

Однак посадовець підкреслив, що у переробній промисловості виробництво продукції збіль­шилося на 2,6%, у тому числі у виробництві харчових продуктів, напоїв і тю­тюнових виробів – на 14,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,6%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6 відсотків.

Промисловими підприємствами за січень-травень 2018 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17,0 млрд.грн., що на 0,7 млрд.грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

Нижчим за середнє значення є показник обсягу реалізованої промислової продукції на одну особу у Білогірському (652,0 грн.), Шепетівському (842,9 грн.), Ярмолинецькому (870,6 грн.), Городоцькому (1331,1 грн.) районах. У Старо­синявському районі промислове ви­робництво відсутнє.

В області впроваджуються новітні технології, відкриваються нові вироб­ництва та створюються робочі місця.

ДП “Красилівський агрегатний завод” освоєно новий вид продукції військової техніки – система активного захисту “Заслон”. Модернізовано та розширено зварювальну дільницю для зварювання твердопаливних та газових котлів, акумулятивних ємностей. З метою впровадження сучасних енергозбе­рігаючих технологій на підприємстві ведеться заміна ламп розжарювання на LED світильники.

З початку року у Волочиському районі розпочало виробничу діяльність ТОВ ВКФ “Продрезерв” (консервний завод), що спеціалізується по вироб­ництву м’ясних консервів, створено 20 робочих місць.

У Новоушицькому районі ПП “Дживальдіс” введено в дію цех з виго­товлення власної тари, створено 15 нових робочих місць. Проводяться роботи з будівництва промислових приміщень, до кінця 2018 року планується створити ще 30 робочих місць.

У травні цього року розпочато реконструкцію обладнання приміщень консервного цеху та цеху з виробництва соку ТОВ “Ярмолинецький консерв­ний завод”. Планується створити до 200 робочих місць.

У цілому, за січень-червень 2018 року на промислових підприємствах області створено майже 300 робочих місць.

За звітний період індекс обсягу виробництва сільськогоспо­дарської продукції області у порівнянні з відповідним періодом 2017 стано­вить 100,3%, у тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 99,3%, господарствах населення – 100,9 відсотка.

Основною причиною зниження цього показника стало зменшення поголів’я птиці у ПрАТ “Авіс” Кам’янець-Подільського району у зв’язку із завершенням технологічного періоду. Питома вага ПрАТ “Авіс” у загально­обласному показнику становить 14 відсотків.

Тенденція щодо зменшення обсягу сільськогосподарського виробництва мала місце у Волочиському, Деражнянському, Кам’янець-Подільському, Кра­силівському, Летичівському, Старосинявському, Теофіпольському та Ярмоли­нецькому районах. Інші райони продемонстрували збільшення обсягу вироб­ництва сільського господарства.

В області розпочато комплекс збиральних робіт. На 19 липня із 337,7 тис. га ранніх зернових та зернобобових зібрано 74 тис. га при середній урожайності 53 ц з гектара. До збирання приступили усі райони.

Також господарства всіх районів приступили до збирання гороху. Усього зібрано 31% від загальної площі при середній урожайності 31 ц з гектара.

На 90% площ зібрали озимий ріпак. Намолочено майже 170 тис. тонн ріпаку при середній урожайності 32 ц з гектара. Завершили збирання ріпаку хлібо­роби Шепетівського, Старосинявського, Полонського, Новоушиць­ко­го, Летичівського, Красилівського, Волочиського та Віньковецького райо­нів.

У господарствах усіх категорій обсяги виробництва м’яса (реалізації ху­доби та птиці на забій у живій вазі) зменшилися на 2,1%, яєць – на 4,2%, молока – збільшилися на 2,6 відсотка.

У січні-травні у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) об­сяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився до відповідного періоду минулого року на 10,5%, у тому числі овець та кіз – у 2,1 раза, птиці свійської – на 21,4%, свиней – на 8,5 відсотка. Разом з тим, обсяг вирощування  великої рогатої худоби збільшився на 4,4 відсотка.

З початку року проводяться роботи з будівництва та реконструкції на 15 об’єктах, зокрема в галузі рослинництва – 5 об’єктів, тваринництва – 9 та у сфері обслуговування сільськогосподарської техніки – 1 об’єкт.

Доповідач зауважив, що Хмельниччина активно працює щодо альтернативних видів опалення.

За звітний період з відновлювальних джерел енергії вироблено 40,8 млн. кВт/год електроенергії, з яких: 8,1 млн. кВт/год вироблено малими гідро­електростанціями області, 17 млн. кВт/год – сонячними електростанціями, 15,7 млн. кВт/год – біогазовими установками.

На початку липня у місті Кам’янець-Подільський відбулося урочисте відкриття першої в Україні, третьої у Європі та п’ятої у світі новітньої біотеплоелектростанції потужністю 45 МВт. Кошти на реалізацію цього про­екту надав Світовий банк у кредит під 0,01% річних, загальна вартість проекту становила 9,6 млн. доларів. Основна сировина, що буде використовуватися у роботі – відходи сільського та лісового господарства: солома, кукурудза та щепа.

За цей період за кошти приватних інвесторів завершено будівництво та введено в експлуатацію такі значні за вартістю інвестиційні проекти: сонячна (фотовольтаїчна) електростанція (об’єкт альтернативної енергетики з викори­станням енергії сонця) ФЕС “Деражня-2” у м. Деражня, сонячна (фотоволь­таїчна) електростанція “Дунаївці-3” за межами с. Дем’янківці Дунаєвецького району, електростанція на нетрадиційних джерелах енергії (використання енергії сонця) потужністю 5МВт на території Кутковецької сільської ради Чемеровецького району, сонячна електростанція “Віньковецька СЕС”.

У січні-травні підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 629,4 млн.грн., що у порівнянні з січнем-травнем 2017 року більше на 6,1 відсотка.

Обсяг введеного в експлуатацію житла за січень-березень 2018 року становить 53,8 тис.кв. метрів. У зв’яку із насиченістю ринку житлового будів­ництва, значно зменшився у порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг введеного житла у містах Хмельницький (на 54,7%) та Нетішин (на 81,5%).

У січні-березні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1740,7 млн.грн. капітальних інвес­тицій, що на 5,7% більше ніж за відповідний період торік.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 66,5% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, а саме кредитів банків та інших позик, становила 13 відсотків. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 8,7% капітальних інвестицій.

Вагому частку капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 62,6% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 32,7%, на капітальний ремонт активів – 97,6 млн.грн. (5,6% загального обсягу).

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 01 квітня становив 175,0 млн.дол. США, що на 2,5% більше обсягів інвестицій на початок року.

Інвестиції надійшли з 35 країн світу. Із країн Європейського Союзу з по­чатку інвестування внесено 165,7 млн.дол. (94,7% загального обсягу акціонер­ного капіталу), з інших країн світу – 9,3 млн.дол. (5,3%).

На підприємствах промисловості зосереджено 130,9 млн.дол. (74,8% за­гального обсягу прямих інвестицій), у тому числі переробної промисловості – 130,7 млн. доларів. На підприємствах з оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 21,7 млн.дол. (12,4%), сільського, лісового та рибного господарства – 10,4 млн.дол. (6%), в органі­заціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 9,2 млн.дол. (5,2%).

Для зміцнення нових та розвитку вже існуючих зв’язків з іноземними державами, а також налагодження прямих ділових контактів проведено 10 зу­стрічей керівництва обласної державної адміністрації та підприємницького сектору області з представниками бізнес-кіл та державних установ інших країн.

На стадії реалізації такі проекти:

представництва в Європі компанії Sumitomo з виробництва кабельно-провідникової продукції для автомобільної промисловості (м. Хмельницький);

запуск заводу з переробки технічної коноплі за інноваційними техноло­гіями (м. Старокостянтинів);

створення ТОВ “АГРО ПРО МЕНЕДЖМЕНТ” виробничого комплексу для підготовки, зберігання, первинної та подальшої переробки зерна куку­рудзи і побічних продуктів (с. Кременчуки, Красилівський район);

будівництво ТОВ “Хмельницька біопаливна електростанція” біогазової електростанції електричною потужністю 44,2 МВт та тепловою – 130 МВт (с. Печеськи, Хмельницький район);

ТОВ “Ярмолинецький консервний завод” передбачається виробництво плодоовочевої консервованої продукції;

будівництво ТОВ “АБЗ-ІНВЕСТ” асфальтного заводу (с. Правдівка, Ярмо­линецький район) та багато інших.

У січні-травні 2018 року вантажооборот підприємств транспорту області становив 586,4 млн.ткм, що на 10,9% менше обсягу відповідного періоду минулого року. Перевезено 2912,0 тис. тонн вантажів, що на 6,7% менше ніж торік. Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообо­рот в обсязі 437,3 млн.пас.км, що на 8,5% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалося 46 млн. пасажирів (на 3,1% менше ніж у січні-травні 2017 року).

За звітний період проведено 2 засідання обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних пере­візників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального кори­стування, які не виходять за межі території області, на розгляд яких вино­силося 53 автобусних мар­шрути. Визначено 27 автобусних перевізників для обслуговування 31 мар­шруту.

Проводилася робота щодо попередження діяльності та виведення з ринку пасажирських перевезень автомобільних перевізників, які здійснюють свою діяльності поза межами правового поля, так званих “нелегалів”.

Здійснювалася системна робота з відстеження ситуації на споживчому ринку області для своєчасного реагування на негативні тенденції його роз­витку.

Ціни на споживчому ринку у червні у порівнянні з попереднім місяцем зросли на 0,1 відсотка. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зменшилися на 0,2 відсотка.

Досягнуто позитивної динаміки надходжень до бюджетів усіх рівнів. Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету становили 4363,8 млн.грн., у тому числі до державного бюджету України – 1799,1 млн.грн., до місцевих бюджетів – 2564,7 млн. гривень.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло податків, зборів без урахування міжбюджетних трансфертів на суму 2713,6 млн.грн. або 107,7% до планових призначень. Міста обласного значення (крім м. Кам’янець-По­діль­ський), усі райони та 36 об’єднаних територіальних громад (крім Берез­дівської, Меджибізької та Олешинської) та обласний бюджет забезпечили виконання доходів загального фонду до показників, затверджених місцевими радами на перше півріччя 2018 року.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів області зросли на 24,5% або на 533,8 млн.грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Приріст до показників минулого року досягнуто усіма бюджетами міст обласного значення, 19 бюджетами районів, 38 бюджетами об’єднаних тери­торіальних громад та обласним бюджетом. Найбільш позитивно бюджетна реформа позначилася на містах обласного значення, у яких приріст доходів найбільший – 213,2 млн.грн., з них м. Хмельницький – 133,8 млн.грн., Кам’янець-Подільський – 31,7 млн.грн., Нетішин – 19,0 млн.грн., Старокостян­тинів – 14,1 млн.грн., Славута – 11,0 млн.грн., Шепетівка – 3,7 млн. гривень.

Місцеві бюджети отримали трансфертів з державного бюджету на суму 6236,0 млн. гривень.

Вживаються заходи з подальшого вдосконалення організації роботи центрів надання адміністративних послуг, через які протягом звітного періоду надано 204,4 тис. адміністративних послуг.

Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи при райдержадміністраціях, становить 139 послуг, при виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад – 196, при об’єднаних терито­ріальних громадах – 135.

Стан розвитку підприємництва характеризується позитивною динамікою основних фінансово-економічних показників діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва.

За даними Головного управління ДФС в області на 01 липня 2018 року кількість діючих малих та середніх підприємств становить 12954 одиниці.

До бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприєм­ництва надійшло 2398,7 млн.грн. податкових платежів, що на 998,4 млн.грн. або на 71% більше ніж за відповідний період торік.

Органами Пенсійного фонду України в області проведено значну роботу з наповнення бюджету фонду власними коштами, своєчасного призначення, перерахунків та фінансування у повному обсязі пенсійних виплат, зменшення заборгованості зі сплати страхових внесків.

До бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в області забезпечено надходження власних коштів на суму 2,1 млрд.грн., що на 31,9% більше відповідного періоду 2017 року.

Своєчасно та в повному обсязі забезпечено фінансовими ресурсами пенсійні виплати для 404,5 тис. пенсіонерів, на які направлено 5,3 млрд. гри­вень. Статусу пенсіонера набули 8,5 тис. мешканців області.

Постійно проводиться робота щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, погашення заборгованості працівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у січні-травні 2018 року по області становила 6738,0 грн., що на 25,6% більше ніж за цей період торік.

За моніторинговими даними заборгованість із виплати заробітної плати на 01 липня 2017  року становить 7,4 млн. гривень. З початку року повністю ліквідовано борги із виплати заробітної плати на 4 підприємствах на суму 349,3 тис. гривень.

Приділялася увага розвитку галузі освіти. З метою покращення якості дошкільної освіти з початку року створено 192 додаткових місця для дітей дошкільного віку. До кінця року передбачається створити ще 827 місць.

Тривають роботи щодо введення в дію з 01 вересня 2018 року закладу дошкільної освіти у м. Хмельницький на 120 місць та завершення реконструк­ції Полонського ДНЗ № 3, де планується додатково створити 50 місць.

З метою покращення доступу до освіти шляхом забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників сільської місцевості до навчальних закладів цьогоріч придбано 9 шкільних автобусів.

На будівництво, реконструкцію, поточні та капітальні ремонти закладів освіти освоєно 20,3 млн. гривень. Проведено реконструкцію та капітальний ремонт дев’яти навчальних приміщень, двох їдалень, спортзалу.

Надання оздоровчих та відпочинкових послуг у літній період здійсню­ється у 198 дитячих закладах. На 07 липня послугами оздоровлення та відпочинку охоплено 28410 дітей шкільного віку, з них 12943 дитини піль­гових категорій. Послугами оздоровлення та відпочинку заплановано охопити понад 48 тис. дітей шкільного віку, або 37,3%, з них 25258 дітей соціально-незахищених категорій, що становить 35,1% від загальної чисельності таких дітей.

На обліку перебуває 1896 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків­ського піклування, сімейними формами виховання охоплено 1684 таких дітей, що становить 88,8% від їх загальної кількості.

Здійснюються заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності, безпри­тульності та вчиненню дітьми правопорушень.

В області, як і державі в цілому, продовжується реформування системи охорони здоров’я. З метою поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу у сільській місцевості, за звітний період проведено реконструкцію та капітальні ремонти у Деражнян­ській, Кам`янець-Подільській, Летичівській, Хмельницькій, Чемеровецькій, Ярмолинецькій центральних районних лікарнях та Дунаєвецькому, Ізяслав­ському, Старокостянтинівському, Чемеровецькому центрах первинної медико-санітарної допомоги.

За рахунок обласного бюджету проведено реконструкцію системи водовідведення госпіталю ветеранів на суму 2691,6 тис.грн. та очисних споруд обласної психіатричної лікарні № 1 на суму 3436,8 тис. гривень.

З метою впровадження електронної системи охорони здоров’я прово­диться  підключення до Інтернет-мережі всіх лікувально-профілактичних за­кладів, у тому числі лікарських амбулаторій, та закупівля комп’ютерної тех­ніки для лікарів.

У центрах ПМСД та їх структурних підрозділах створюються належні умови для укладання декларацій між лікарем та пацієнтом за допомогою електронної системи охорони здоров’я “e-Health”. Підключено до медичних інформаційних систем 27 центрів ПМСД з 29 функціонуючих. На 01 липня 2018 року між лікарями та населенням укладено 461,4 тис. декларацій, що становить 36,3% від кількості населення.

Завершуючи доповідь, Юрій Гриневич зазначив, що підсумки соціально-економічного розвитку Хмельниччини за перше пів­річчя 2018 року свідчать про необхідність продовження активної роботи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації, а досягнуті позитивні результати дають можливість прогнозувати відновлення позитивної динаміки розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери, що сприятиме підвищенню добробуту жителів регіону.

За результатами обговорення Вадим Лозовий акцентував увагу голів райдержадміністрацій, ОТГ, міських голів на пріоритетності роботи із залучення інвестицій в економіку області. “Маємо спільно працювати  над залученням інвестора, створювати для нього привабливі умови роботи, вивчати усішний досвід організації такої співпраці,” – наголосив очільник області. Також він підкреслив важливість створення сучасної мережі автодоріг, адже саме якісні автодороги дозволяють збільшити обсяг  перевезень та покращити інвестиційний клімат в області.

На завершення Вадим Миколайович підкреслив: “Будь-які дії владних структур мають бути орієнтовані на результативність реформ та покращення рівня життя для мешканців області”.