Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

11.10.2018 — 08:59

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність Управління (Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на правах самостійного управління) Державної інспекції ядерного регулювання України на території Хмельницької області у ІІІ кварталі 2018 року

У ІІІ-му кварталі 2018 року на території Хмельницької області діяльність у сфері використання ядерної енергії здійснювали понад 90 суб’єктів господарчої діяльності (юридичних та фізичних осіб), що застосовують у своїй діяльності радіаційні технології та використовують закриті (радіонуклідні) джерела іонізуючого випромінювання та пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання (ДІВ).

Переважна кількість з цих суб’єктів – медичні установи, які використовують ДІВ у променевій терапії, рентгенівській діагностиці, інтервенційній радіології та інших галузях медицини.

Всі ДІВ, що не звільнені у встановленому порядку від регулюючого контролю, підлягають обов’язковій реєстрації у Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання. Станом на 30 вересня 2018 року до бази даних Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання внесено інформацію щодо 90 суб’єктів господарчої діяльності Хмельницької області та 567 одиниць ДІВ, які використовуються ними.

Діяльність 66 суб’єктів Хмельницької області у відповідності до статті 26 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» здійснюється на дозвільному принципі та у відповідності до ліцензій виданих Державною інспекцією ядерного регулювання України.

У ІІІ кварталі 2018 року Управлінням (Північно-західною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки на правах самостійного управління) Держатомрегулювання продовжувалось надання адміністративних послуг з ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Протягом зазначеного періоду здійснювався розгляд 4 заяв ліцензіатів на внесення змін до діючих ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання та анулювання ліцензії, за результатами їх розгляду відповідними наказами Державної інспекції ядерного регулювання України були прийняті рішення щодо:

внесення змін до діючих ліцензій наступних ліцензіатів:

–     Військової частини А 3267;

–    Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни;

–    Красилівської центральної районної лікарні;

анулювання ліцензії наступного суб’єкта господарської діяльності:

– ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (у зв’язку із звільненням від ліцензування).

Протягом ІІІ-го кварталу продовжувалось здійснення заходів державного нагляду у відповідності до Річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державної інспекції ядерного регулювання України на 2018 рік, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 29.11.2017 року № 438. Було проведено 6 комплексних планових інспекційних перевірок наступних суб’єктів діяльності:

–        Хмельницької міської лікарні;

–        ПАТ «Подільський цемент»;

–        Військової частини А3267;

–        Військової частини А 2339;

–        Хмельницької міської поліклініки № 2;

–        Славутської центральної районної лікарні.

За результатами проведених наглядових заходів складено відповідні акти та надано приписи щодо усунення виявлених порушень керівникам установ.

Заходами державного нагляду підтверджено задовільний стан радіаційної безпеки на об’єктах використання ДІВ, що інспектувались, та дотримання ліцензіатами умов ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ.

Порушень, які б суттєво впливали на стан системи радіаційної безпеки, не виявлено.

З метою дотримання суб’єктами господарської діяльності Хмельницької області положень Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», щодо обов’язкової реєстрації наявних ДІВ у Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання, протягом ІІІ-го кварталу 2018 року проведено реєстрацію 13 одиниць ДІВ та знято з обліку 12 одиниці ДІВ, що були виведені з експлуатації у встановленому порядку.

Протягом ІІІ-го кварталу 2018 року порушень суб’єктами господарської діяльності Хмельницької області вимог ядерної та радіаційної безпеки при провадженні діяльності з використання ДІВ, які б призвели (або могли призвести) до несанкціонованого опромінення персоналу або радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища не зафіксовано.

У межах взаємодії органів виконавчої влади, спеціалістами Управління (Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на правах самостійного управління) Держатомрегулювання було прийнято участь у заходах, пов’язаних з фактом виявлення 01.08.2018 року у м. Хмельницькому радіоактивного матеріалу у незаконному обігу». З метою забезпечення вимог радіаційної безпеки та фізичного захисту до передачі на підприємство ДК «УкрДО «Радон», виявлений радіоактивний матеріал передано на тимчасове зберігання до сховища на ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ».