24.10.2018 — 10:10

«Ми зобов’язані створити для людей з інвалідністю можливість вести незалежний та повноцінний спосіб життя», – В. Лозовий

Під час колегії обласної державної адміністрації начальник відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації Ірина Дунаєвська розповіла учасникам колегії про забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території області.

В області проживає 127431 осіб з інвалідністю усіх категорій, що становить 9,8 % від загальної кількості мешканців області: серед яких 97654 інвалідів загального захворювання, 23986 інвалідів з дитинства, 21861 – з ураженням опорно-рухового апарату, 2260 – з вадами зору, 1593 – з вадами слуху, які потребують відповідних соціальних послуг.

З метою посилення соціального захисту осіб з інвалідністю, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, реалізації ними права на участь в економічній, політичній, соціальній та культурній сферах, розпорядженням голови облдержадміністрації створено обласний комітет забезпечення доступ­ності осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури області. А також 27 відповідних місцевих комітетів у всіх районах та містах області. На 01 жовтня поточного року проведено 57 засідань цих комі­тетів.

За результатами проведеного моніторингу встановлено, що приміщення обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій облаштовано пан­дусами, приймальні громадян знаходяться на перших поверхах.

Приміщення Головного управління Пенсійного фонду України в області та його 10 територіальних підрозділів знаходяться у 24 приміщеннях, 15 з яких повністю доступні для осіб з інвалідністю, 5 – частково.

За узагальненими даними 83 соціальних заклади розташовуються у 79 влас­них та 35 орендованих будівлях, з них 81,9% будівель повністю доступні; 16,4% – частково; 1,7% – залишаються недоступні. Зокрема, управління соціаль­ного за­хисту, надання адміністративних послуг Кам’янець-Подільської міської ради обладнано пандусом, що не відповідає ДБН, територіальний центр Меджибізької селищної ради потребує влаштування пандуса.

Відділом містобудування та архітектури облдержадміністрації розроб­лено відповідні анкети, які було надіслано районним державним адміністра­ціям, виконкомам міських (міст обласного значення) рад щодо обстеження загальноосвітніх шкіл з визначенням доступності цих закладів. При цьому враховувалися вимоги до прилеглої території, зона паркування транспорту, входи до будівлі, сходи і пандуси, доступність до приміщень всередині бу­дівлі, коридори, санітарні вузли, ліфти та підйомні пристрої, візуальна інфор­мація (піктограми). На всі 747 загальноосвітніх навчальних закладів області складено відповідний висновок. У 593 освітніх закладах забезпечено безпере­шкодний доступу осіб з інвалідністю, 154 заклади мають вільний доступ і облаштування пандусів не потре­бують, але додатково забезпечено кнопками виклику.

У системі охорони здоров’я 946 лікувально-оздоровчих приміщень об­лаштовано пандусами, у тому числі 482 – відповідно до ДБН, 303 приміщення лікувально-профілактичних закладів мають безперешкодний доступ, у 254 встановлено кнопку виклику, 21 приміщення не облаштовано пандусами, бо не дозволяє рельєф.

До 18 об’єктів культури і мистецтв обласного підпорядкування забез­печено безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю. Обласна філармонія, обласна бібліотека для юнацтва та обласна універсальна наукова бібліотека потребують створення паркувальних місць для автомобілів відвідувачів, акаде­мічний обласний музично-драматичний театр ім. М. Ста­рицького – розгляду комерційної пропозиції на встановлення ліфта, обласний науково-методичний центр культури і мистецтва – вирішення питання влашту­вання туалетних кімнат, художній музей – встановлення пандуса відповідно до ДБН. Для при­міщень Державного історико-культур­ного заповідника “Межибіж” розроблено проектно-кошторисну документацію на встановлення пандусів.

За інформацією райдержадміністрацій, міськвиконкомів та об’єднаних територіальних громад активно проводиться капітальний ремонт доріг у межах населених пунктів. Під час реконструкції та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється влаштування пандусів, пониження бордюрів у місцях перехрещення доріг з тротуарами, пішохідних переходів.

На територіях автостанцій діють системи інформаційного оповіщення про напрям руху автобусів та номер маршруту. Усі вони пристосовані для осіб з інвалідністю, зокрема: облаштовано квиткові каси, громадські вбиральні, встановлено кнопки виклику, проведено обладнання пандусами.

Також на залізничній станції Хмельницький організовано групи з надання допомоги пасажирам з інвалідністю (супроводження по території вокзалу, по­садка/висадка до/із вагону, доставка ручної поклажі тощо). Для забезпечення безперешкодно доступу осіб з вадами зору на входах до вокзалу встановлено звукові орієнтири “метроном-04”. На залізничній станції Шепетівка входи облаштовано пандусами, влаштовано туалет для осіб з інвалідністю.

На території області з початку року прийнято до експлуатації 145 об’єк­тів будівництва із середнім класом наслідків (відповідальності) та видано сертифікати на 26 об’єктів житлового будівництва, 23 – громадського при­значення та 96 об’єктів, збудованих за бюджетні кошти (більшість з них – об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури). Під час прийняття в експлуатацію об’єктів управління Державної архітектурно-будівельної інспек­ції в області оглядає закінчений будівництвом об’єкт та складає довідку щодо відповідності проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил. Особлива увага приділяється забезпеченню безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів житлового та громадського будівництва.

Доповідач зауважила, що сьогодні пріоритетом для органів влади є створення для громадян якісного, комфортного і безпечного життєвого простору. І саме це можливо завдяки впровадженню нових ДБН.

На сьогодні в Україні є чинними понад 180 будівельних норм, 25% з яких потребують перегляду.

У квітні Мінрегіон презентував чотири ключових стандарти щодо забудови територій (ДБН Б.2.2-12:2018 “Планування і забудова територій), вулиць і доріг населених пунктів (ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів”), дошкільних навчальних закладів (ДБН В.2.2-4:2018 “Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти”) та шкіл (ДБН В.2.2-3:2018 “Будинки і споруди. Заклади освіти”). Важливою умовою їх розробки стало використання євро­пейських стандартів і норм. Найперша та найголовніша мета – це комфорт та безпека громадян.

Торік Мінрегіоном затверджено 13 ДБН. Цьогоріч заплановано пере­глянути 22, наступного року – ще 30.

З появою нових державних будівельних норм ДБН – Б.2.2-12:2018 “Планування і забудова територій”, що вступив в дію з 01 вересня 2018 буде впроваджено й інші зміни в містобудуванні. Так, при розробці генеральних планів кожне місто зобов’язане буде затверджувати таке поняття, як “блакитна лінія” (обмеження висоти забудови), “зелена лінія” (обмеження забудови для збереження зелених територій), у генеральному плані населеного пункту введено обмеження щодо відсотка забудови в залежності від її поверховості. Серед інших нововведень – забезпечення захисту пасажирів від можливого наїзду маршрутного транспорту, чітко прописано обов’язкові вимоги  проїзду до будівель пожежних машин і доступу пожежників до приміщень, забезпечення безпечного перетину проїзної частини з двома смугами шляхом влаштування острівців безпеки. Цією нормою пропонується посилити адміністративну відповідальність за порушення законодавства під час планування і забудови територій у частині відповідності будівельних норм, стандартів і правил стосовно доступності осіб з інвалідністю.

Крім того, Мінрегіоном проводиться робота над новою редакцією ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

Розпочато підготовку обласної програми забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території області, яка дозволить поступове формування  умов для вільного доступу та сприятиме вирішенню питань забезпечення ком­фортного середовища для осіб зазначеної категорії. Відтак, Ірина Михайлівна закликала присутніх долучитися до формування даної Програми в частині визначення конкретних заходів та їх фінансового забезпечення.

«Ми зобов’язані створити для людей з інвалідністю можливість вести незалежний та повноцінний спосіб життя, тобто, вжити конкретних заходів для усунення будь-яких перешкод, що ускладнюють або унеможливлюють доступ до споруд, транспорту та інших об’єктів: ЦНАПів, шкіл, житлових будинків, медичних установ, аптек, магазинів, робочих місць та послуг», – сказав голова адміністрації Вадим Лозовий.

Також він додав, що керівникам на місцях спільно з громадськими організаціями необхідно визначити критерії, які реально оцінять місто, район з точки зору забезпечення прав людей з інвалідністю.