28.02.2019 — 10:01

Головне управління статистики інформує

Демографічна ситуація у Хмельницькій області в 2018 році

 За попередніми даними чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 січня 2019р. становила 1264,7 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж 2018р., чисельність наявного населення скоротилась на 9704 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 9038 осіб, міграційне скорочення становило 666 осіб.

Протягом 2018р. на Хмельниччині народилось 10698 немовлят, зареєстровано 19736 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,0%), друге – новоутворення (13,2%), третє – зовнішні причини смерті (4,9%).

Про надання населенню Хмельницької області субсидій у січні 2019 року

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 153,5 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні 2019р. зменшився порівняно з січнем 2018р. на 4,8% і становив 893,0 грн.

У січні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 10,2 тис. домогосподарств, що на 42,1% більше, ніж у січні 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 49,7% таких звернень, у сільській місцевості – 50,3%. У січні 2019р. призначено субсидії 17,0 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 9,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 8,0 тис. Порівняно з січнем 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась у 1,5 раза. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні 2019р. становила 15,2 млн.грн (у міських поселеннях – 7,4 млн.грн, у сільській місцевості – 7,8 млн.грн), у січні 2018р. – 10,4 млн.грн (у міських поселеннях – 6,9 млн.грн, у сільській місцевості – 3,5 млн.грн).

У січні 2019р. 274  домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 32 домогосподарства, у сільській місцевості – 242. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із січнем 2018р. зменшилась в 3,2 раза. За січень 2019р. сума призначених субсидій становила  0,8 млн.грн  (у міських поселеннях – 0,1 млн.грн, у сільській місцевості – 0,7 млн.грн), у січні 2018р. – 2,4 млн.грн (у міських поселеннях – 0,2 млн.грн, у сільській місцевості – 2,2  млн.грн). Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні 2019р. збільшився порівняно з січнем 2018р. на 2,2% і становив 2823,4 грн. У січні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1,5 млн.грн, у січні 2018р. –     9,5 млн.грн.

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області в січні 2019 року

У січні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 103,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2018р. становив 85,9%.

Порівняно з січнем 2018р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,6 рази, водночас будівництво будівель скоротилося на 30,1% у т.ч. житлових – на 25,4%, нежитлових – на 35,7%.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 50,8% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 19,1%, м. Кам’янця-Подільського – 13,0%, Хмельницького району – 6,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 73,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 17,7% та 8,4% відповідно.

Капітальні інвестиції в Хмельницькій області у січні–грудні 2018 року

У січні–грудні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 10435,3 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 3,5% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,6% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 50,9% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 44,6%. На капітальний ремонт активів спрямовано 7,8% загального обсягу капітальних інвестицій.

У нематеріальні активи вкладено 1,4% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 66,3% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик становила 6,0%, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 8,8%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 17,4% капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (33,2%), сільського, лісового та рибного господарств (30,9%).

Промислове виробництво у Хмельницькій області в січні 2019 року

Індекс промислової продукції за підсумками січня 2019р. у порівнянні з січнем 2018р. становив 84,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня 2018р. збільшився на 10,7%.

У переробній промисловості в січні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 27,6%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,2 рази, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 49,0%, машинобудуванні – на 25,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – на 24,7%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,6%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 31,7%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції в порівнянні з січнем 2018р. збільшилися на 9,1%.

Надання послуг пошти та зв’язку у Хмельницькій області у 2018 році

Упродовж 2018р. підприємствами області у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку надано послуг на суму 1142,7 млн.грн (на 11,6% більше, ніж у 2017р.), з них населенню – на 719,2 млн.грн (на 14,6% більше).

Доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку становили 677,7 млн.грн (59,3% від загального обсягу реалізованих послуг), Інтернет-послуг – 163,3 млн.грн (14,3%), поштової та кур’єрської діяльності –   138,1 млн.грн (12,1%), фіксованого телефонного зв’язку – 99,9 млн.грн (8,7%), послуг з трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в межах мовлення, радіозв’язку – 19,9 млн.грн (1,7%).

Частка міжнародних реалізованих послуг в загальному обсязі становила 2,9%.

Кількість абонентів мобільного зв’язку становила 1,0 млн., з них  населення – 0,9 млн. Послугами кабельного телебачення в області користується 19,3 тис. абонентів. Кількість користувачів мережі “Інтернет” на 1 січня 2019р. налічувала 653,1 тис. абонентів, що на 13,4% більше, ніж на 1 січня 2018р.

Разом з тим, спостерігається тенденція до зменшення кількості користувачів стаціонарного зв’язку. Мережа фіксованого телефонного зв’язку в порівнянні з 1 січня 2018р. зменшилась на 20,2% і  на 1 січня 2019р. налічувала 108,9 тис. абонентів, з них 66,1 тис. – домашні. Зі 100 сімей області лише 14 продовжує користуватися стаціонарним зв’язком, з них у міських поселеннях – 20 сімей, у сільській місцевості – 7.

Упродовж 2018р. підприємствами поштового зв’язку відправлено     3842,1 тис. листів, 4531,9 тис. посилок, здійснено 2,8 млн. поштових переказів і пенсійних виплат, надано 3,5 млн. міжміських телефонних переговорів (включаючи міжнародні).

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області в січні 2019 року

У січні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 95,2 млн.ткм, що на 5,7% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Перевезено 644,8 тис.т вантажів, що на 14,8% більше обсягу січня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 78,9 млн.пас.км, що становить 90,3% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 8,0 млн. пасажирів, що на 11,9% менше, ніж у січні 2018р.

Роздрібна торгівля Хмельницької області в січні 2019 року

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні 2019р. становив 1703,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,7% більше від обсягу січня попереднього року. У порівнянні з груднем 2018р. його обсяг зменшився на 25,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) в січні 2019р. становив 974,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,2% більше обсягу січня 2018р. і на 24,1% менше обсягу грудня попереднього року.

 Використання палива в Хмельницькій області в січні 2019 року

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в січні 2019р. було використано газу природного 132,1 млн.м3, вугілля кам’яного – 32,9 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 6,3 тис.т, бензину моторного – 0,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 2,8 тис.т, палива дизельного – 2,4 тис.т, бензину моторного – 2,4 тис.т.

Порівняно з січнем 2018р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного на 40,7%. Разом з тим обсяги використання бензину моторного зменшились на 12,5%, пропану і бутану скраплених – на 7,6%, газу природного – на 5,1%, газойлів (палива дизельного) – на 1,9%.

Станом на 1 лютого 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 69,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,9 тис.т, бензину моторного – 3,5 тис.т, мазутів паливних важких – 3,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,8 тис.т.