23.04.2019 — 17:38

На засіданні колегії обговорили стан організації освітнього простору Нової української школи

Стан організації освітнього простору Нової української школи та забезпечення якості освіти в закладах освіти області обговорили учасники розширеного засідання колегії облдержадміністрації, яке провів сьогодні голова облдержадміністрації Вадим Лозовий.

Доповідав на засіданні директор Департаменту освіти і науки ОДА Олег Фасоля. Як зауважив посадовець, минулого року зусилля органів управління освітою, науково-мето­дичних служб педагогічних працівників за активної підтримки місцевих орга­нів влади та органів місцевого самоврядування були спрямовані на підготовку усіх закладів загальної середньої освіти області до реалізації Концепції дер­жавної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”.

З 01 вересня 14 839 першокласників розпочали навчання за новим Державним стандартом початкової освіти у 680 закладах загальної середньої освіти області.

Здійснено заходи щодо створення нового освітнього простору, переве­дення матеріально-технічної бази закладів освіти на сучасний рівень, від­криття та оснащення опорних шкіл.

Обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (3 038,487 тис. грн) здійснювалася підготовка педагогічних працівників до роботи в нових умовах. У 36 локаціях області проведено навчання 919 вчителів-класоводів перших класів, 750 вчителів англійської та 53 – німецької мов, 890 вчителів початкової школи, які навчатимуть першокласників у 2019/ 2020 навчальному році.

Олег Фасоля додав, що окрім підготовки педагогів до роботи за новим Державним стандартом, у закладах загальної середньої освіти створюється відповідне освітнє середо­вище для навчання та відпочинку школярів.

За рахунок коштів державної освітньої субвенції для створення сучас­ного освітнього простору, оновлення матеріально-технічної бази перших кла­сів, які навчаються за програмами Нової української школи, торік придбано персональні комп’ютери/ноутбуки, техніку для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи на загальну суму 7 424,183 грн, оснащено заклади загальної середньої освіти засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання на суму 20 734 400,0 гривень.

У минулому році на створення освітнього простору для першокласників виділено 37 595,3 тис. грн державної освітньої субвенції. Із них, на закупівлю дидактичних матеріалів – 15 038,12 тис. грн, сучасних меблів – 15 038,12 тис. грн, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів – 7 519,06 тис. гривень. Виділені кошти освоєно на 99,2 від­сотка. Придбано 24609 одиниць дидактичних матеріалів, 14875 шкільних парт, 1365 одиниць комп’ютерної техніки, а саме: 302 ПК/ноутбуки, 402 проектори, 156 багатофункціональних пристроїв, 203 інтерактивних дошки, 302 одиниці іншого комп’ютерного обладнання.

Серед тих, хто найбільш ефективно використав кошти з квітня по ли­пень 2018 року, Олег Іванович назвав  Деражнянський, Славутський район, Війтовецьку, Чемеровецьку селищні, Ганнопільську, Гуменецьку, Судилківську, Со­лобковецьку сільські об’єднані територіальні громади та міста Хмель­ницький, Славута, Кам’янець-Подільський.

На 01.08.2018 року найбільше коштів з місцевого бюджету на співфінан­сування по Новій українській школі виділено у містах Староконстянтинів – 1 360,0 тис. грн (64%), Хмельницький – 6 460,0 тис. грн (54%), Хмельниць­кому – 695,0 тис. грн (56,4%), Чемеровецькому – 287,8 тис. грн (35,4%) райо­нах, Розсошанській сільській об’єднаній територіальній громаді – 210,0 тис. грн (58%). Вчасно не було вирішено питання про виділення коштів на співфі­нан­сування у Тефіпольскому районі, Колибаївській, Маківській, Баламутівській, Жванецькій сільських, Меджибізькій, Городоцькій, Чорноострівській, Анто­нінській, Грицівській, Вовковинецькій, Смотрицькій селищних об’єднаних територіальних громадах.

УДиректор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації повідомив, що цьогоріч на забезпечення учнів початкових класів навчальними за­собами, мобільними меблями та комп’ютерною технікою на засадах співфі­нансування виділено 34 827,488 тис. грн, які відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації розподілено між місцевими бюджетами. Він наголосив, що районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування необхідно вжити заходів щодо вчасного прийняття рішень про внесення змін до місцевих бюджетів, передбачивши кошти на співфінансування закупівлі дидактичних матеріалів, музичних інструментів, мультимедійного контенту, сучасних меблів для створення якіс­ного, сучасного та доступного освітнього простору Нової української школи у закладах загальної середньої освіти.

Також Олег Фасоля повідомив, що в області проведено заходи щодо зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профіль­ним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл, на що виділено та освоєно 20 546,645 тис. гривень. Закуплено 197 кабінетів при­родничо-математичного циклу, а саме: 47 кабінетів математики, 39 – біології, 36 – фізики, 33 – хімії, 30 – географії, 2 цифрових лабораторії. У тому числі на опорні навчальні заклади торік закуплено 30 навчальних кабінетів, а саме: 9 кабінетів математики, по 6 кабінетів біології та географії, 5 – фізики, 4 – хімії.

Для оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів у 2019 році для Хмельницької області розподілено кошти на суму 8 820,3 тис. гривень. На оснащення опорних закладів освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів розподілено 12 200,1 тис. гри­вень. На 10 квітня профінансовано місто Шепетівка, Білогірський та Кам’я­нець-Подільський райони, Староушицьку селищну, Солобковецьку сільську об’єднані територі­альні громади. Водночас, через відсутність угоди про спів­фінансування кошти не надійшли на рахунки місцевих бюджетів Білогір­ського,Теофіпольського, Ярмолинецького районів, Красилівської міської, Вов­ковинецької, Дунаєвець­кої, Сатанівської, Смотрицької селищних, Ганно­пільської, Жванецької сіль­ських об’єднаних територіальних громад.

Використання наявного фінансового ресурсу забезпечило розвиток за­кладів освіти, оновлення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів при­родничо-математичного циклу.

Посадовець також поінформував, що в рамках реалізації проекту “Новий освітній простір” у минулому році зроблено перші кроки щодо створення умов для надання високоякісних освіт­ніх послуг, у закладах освіти області реалізовуються чотири проекти за раху­нок коштів Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів, зокрема, проводиться реконструкція та капітальні ремонти приміщень Старо­костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, Чемеровецького навчально-виховного комплексу № 1 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат”, Судилківської за­гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та Жердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, загальна вартість яких становить 61,1 млн гривень.

На 01 січня 2019 року освоєно 36,8 млн грн, у тому числі з державного бюджету – 28,6 млн, з обласного – 3,0 млн грн та з місцевих бюд­жетів – 5,2 млн гривень. Замінено вікна, вхідні двері, систему опалення. Проведено капі­тальні ремонти покрівель, утеплено зовнішні стіни, влаштовано мощення навколо будівель та виконано зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи. Проведено роботи з ремонту харчоблоків, спортивних залів, облаш­товано санвузли з доступністю для маломобільних груп населення та три пандуси відповідно до Державних будівельних норм України. Суттєво зміню­ється зовнішній та внутрішній вигляд шкільних будівель і кабінетів, створено ком­фортні умови для учасників навчального процесу.

У минулому році завершено роботи у Старокостянтинівській загально­освітній школі І-ІІІ ступенів № 1, з державного бюджету освоєно 12,9 млн грн, з обласного – 3,0 млн грн, та з місцевого бюджету – 1,4 млн гривень. Роботи щодо реалізації проектів Чемеровецького навчально-виховного комплексу № 1 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат” та Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів планується завершити у поточному році, у Жердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів – у 2020 році.

У 2019 році на розгляд регіональної комісії при облдержадміністрації подано 4 заявки щодо реалізації проекту “Створення умов для надання висо­якісних освітніх послуг через реалізацію проекту “Реконструкція та модер­нізація приміщень у рамках реалізації концепції “Нова українська школа”, а саме: Свіршковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чемеро­вецької селищної об’єднаної територіальної громади, Закупнянська загально­освітня школа І-ІІІ ступенів Чемеровецької районної ради, Гуківський ліцей Гуківської сільської об’єднаної територіальної громади та Віньковецький ліцей Віньковецької районної ради).

Олег Фасоля відзначив, що приділялася увага забезпеченню належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти. Відповідно до розпоряд­ження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1012-р “Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” у 2018 році Хмельницькій області було виділено 5504,00 тис. гривень. Згідно з рішенням сесії обласної ради щодо внесення змін до облас­ного бюд­жету на 2019 рік відповідно до потреби у капітальному ремонті внутрішніх туалетів та наявної проектно-кошторисної документації було роз­поділено 2079,1 тис. грн Волочиському району, Гуменецькій, Судилківській сільським, Чемеровецькій селищній об’єднаним територіальним громадам, Ізяславському та Солобковецькому навчально-реабіліта­ційним центрам. Залишок коштів освітньої субвенції на облаштування внутрішніх туалетів надалі буде розподілятися відповідно до потреб закладів освіти.

Проведені заходи дали можливість покращити матеріально-технічну базу закладів, підготувати педагогічних працівників, запровадити справедливу і прозору систему фінансування галузі освіти.

Підсумовуючи доповідь, Олег Іванович наголосив, що у 2019 році головним завданням органів управління освітою, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування буде забез­печення ефек­тивного використання наявних ресурсів, створення належних умов для нав­чання школярів, раціонального використання потенціалу педаго­гічних пра­цівників, упровадження в освітній процес концептуальних засад Нової україн­ської школи. Сучасний освітній простір, на його переконання, дасть можливість пере­творити заклади освіти області на інноваційне середовище, в якому учні отри­мають навички та вміння самостійно здобувати знання, зможуть їх застосо­вувати у практичній діяльності.