24.04.2019 — 09:10

У Департаменті охорони здоров’я провели чергову колегію

23 квітня у конференц-залі Державного патолого-анатомічного Центру України відбулася чергова колегія ДОЗ. На засіданні проаналізували стан організації та надання фтизіатричної допомоги населенню області,надання медичної допомоги хворим, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, а також фінансування закладів охорони здоров’я області у 2019 році. Так, головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру, головний позаштатний фтизіатр ДОЗ ОДА Сергій Василенко повідомив, що протягом минулого року надання спеціалізованої допомоги хворим на туберкульоз Хмельницької області забезпечували 3 самостійних заклади на 330 ліжок цілодобового стаціонару та амбулаторні протитуберкульозні заклади міст та районів області, в складі яких працювало 80 ліжок денного стаціонару.

У році, що минув, хворі на туберкульоз в повній мірі були забезпечені антибактеріальними ліками за рахунок централізованих поставок. Також виділялись кошти на патогенетичне та хірургічне лікування.

Про ефективність організації та надання фтизіатричної допомоги населенню області достовірно свідчить покращення епідемічної ситуації та ефективність лікування хворих на туберкульоз.За статистикою 2018 року, на облік взято 592 особи.

Серед усіх хворих, найвища питома вага непрацюючих працездатного віку (53,9%) та пенсіонерів (21,6%). Найчастіше хворіли особи у віці 35-45 років (30%) та сільське населення (55%). Рівень захворюваності серед чоловіків у 2,5 рази перевищує туберкульоз серед жінок. За 2018р. захворюваність у віці 15-17 років, залишилася на рівні 2017р. Захворюваність на туберкульоз серед дітей раннього віку (від 0 до 14 років) знизилася на 18%.

За 2018 рік туберкулінодіагностикою охоплено лише 55,4% дитячого населення, а сам туберкулін закуплений тільки на 63% від потреби.

На території нашої області захворюваність на ко-інфекцію не прогресувала і залишилася на рівні показника попереднього року. Однак, смертність від зазначеної патології зросла.

Резистентні форми туберкульозу продовжують поширюватися і серед населення Хмельниччини. Кількість таких хворих взятих на облік у 2018р. зросла на 12% та складає 203 особи. У 2018р. померло від туберкульозу 78 хворих.

Для покращення організації та надання фтизіатричної допомоги населенню області, необхідно займати більш активну позицію на місцях щодо раннього виявлення туберкульозу серед усіх верств населення та ефективного контрольованого лікування хворих в амбулаторних умовах.

Про стан надання медичної допомоги хворим, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, доповідала начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню, головний терапевт ДОЗ ОДА Аліна Костенко. Вона зазначила, що орфанні (рідкісні) захворювання або так звані «хвороби-сироти» – це рідкісні хронічно прогресуючі захворювання, які загрожують життю людини, призводять до скорочення тривалості життя або інвалідизації хворого.Поширеність цієї патології серед населення становить не більше 5 випадків на 10 тис. нас. Більшість орфанних захворювань діагностують у ранньому віці (близько 75%), однак симптоми деяких з них можуть проявлятися і в дорослих осіб.

В Україні організовано масовий скринінг новонароджених у пологових стаціонарах в перші дні життя на 4 орфанні хвороби (фенілкетонурію, муковісцидоз, адреногенітальний синдром, гіпотиреоз), що дозволяє своєчасно діагностувати патологію та розпочати специфічне лікування.

У 35% випадків вони стають причиною смерті малюків до року, у 10% — дітей у віці до 5 років, у 12% – у віці від 5 до 15 років. 50% орфанних хвороб призводять до інвалідизації.

Близько 80% орфанних захворювань є генетично-обумовленими, 20% рідкісних захворювань виникає внаслідок онкологічних та онкогематологічних захворювань, інфекцій, аутоімунних захворювань.

До Перелік рідкісних захворювань наказом МОЗ від 2014 року внесено 275 нозологічних форм з 11 класів хвороб.

Найчастіше в Україні зустрічаються такі нозології, як фенілкетонурія, хвороба Гоше, гіпофізарний нанізм, гемофілія, вроджені коагулопатії, мукополісахаридоз, ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА), муковісцидоз, бульознийепідермоліз тощо. Організація надання допомоги таким хворим регламентована низкою документів МОЗ та КМУ.

Станом на квітень 2019 року, в області зареєстровано 44 пацієнти із вродженим бульознимепідермолізом, з них 14 дітей. Особливої уваги потребують пацієнти із дистрофічною формою БЕ, яких в області 4 – по 2 дітей і дорослих.Орієнтовна потреба в коштах становить від 1 до 3 млн. грн. в рік в розрахунку на 1 хворого.

Хвороби кістково-мязової системи у дітей, зокрема, ЮРА розглядаються у всьому світі як одна з найбільш значимих та соціально-економічних проблем сучасного суспільства, що суттєво знижують якість життя дитини.

Близько 20-30% дітей з ЮРА стають інвалідами протягом перших 2-3 років хвороби. На обліку в ХОДЛ з приводу ЮРА знаходиться 57 дітей. Імунобіологічна терапія (ІБТ) для дітей з ЮРА використовується з грудня 2013 року і отримують її 12 дітей. Серед дорослого населення на обліку 12 хворих, 5 з яких з дитинства отримували ІБТ та мають суттєву позитивну динаміку.

Річний обсяг коштів для забезпечення 100% потреби у біологічної терапії на 2019 рік складає понад 3 млн. грн. у дітей та понад 5 млн. грн. у дорослих.

З муковісцидозом на «Д» обліку в області перебуває 22 дитини та 8 дорослих. У цих хворих реєструються незворотні зміни зі сторони бронхо-легеневої, серцево-судинної та гепатобіліарної систем. Хворі потребують пожиттєвого прийому муколітиків, ферментів, гепатопротекторів, антибактеріальної терапії.

Річний обсяг 100% потреби у ліках становить майже 2,2 млн. грн. для дорослих та понад 2,6 млн. грн. для дітей.

На обліку в ХОДЛ знаходиться також 1 дитина хвора на хворобу Гоше. На лікування такої дитини протягом 2018 року виділено майже 3 млн. грн. за рахунок коштів державного бюджету.

З хворобою Помпе на обліку теж 1 дитина. Це спадкове прогресуюче нервово-м’язове захворювання. На лікування цієї дитини за рахунок державного бюджету виділено понад 4 млн. грн. (у 2018 році та понад 561 тис. грн. за 1 квартал 2019 р.

Щодо державного фінансування орфанних захворювань, то у бюджеті МОЗ України на 2019 рік вивільнено додаткові кошти та перерозподілено їх. Сумарний обсяг фінансування на 2019 рік збільшено на 226 млн. грн. і склав 1,8 млрд. грн. Так, на 10% буде збільшено фінансування закупівель ліків для громадян з орфанними захворюваннями, першочергово – на хворих із хворобою Гоше, легеневою артеріальною гіпертензією, бульознимепідермолізом, муковісцидозом дорослих. Передбачається, що у 2019 році пацієнти з фенілкетонурією та ідіопатичною сімейною дистонією будуть забезпечені необхідним лікуванням на 100% від замовлення регіонів, пацієнти з мукополісахаридозом – на 85%.

Крім того, у бюджеті на 2019 рік вперше виділено кошти для дорослих з ЮРА і первинними імунодефіцитами. Раніше пацієнти з цими діагнозами забезпечувалися лікуванням лише до 18 років.

З державного бюджету на Хмельницьку область у поточному році виділено майже 7, 5 млн. грн. на лікування зазначених категорій хворих.

З метою більш повного забезпечення таких потреб в рамках обласної програми «Централізоване забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016-2020 роки» передбачено у поточному році кошти на закупівлю препаратів для лікування дітей, хворих на рідкісні хвороби – в сумі 3,3 млн. грн.

За «Порядком забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» прийняття рішення щодо необхідності у забезпеченні, продовженні або припиненні забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами, що закуповуються за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюється комісією Хмельницької ОДА.

Аліна Костенко підкреслила, що орфанні захворювання – це не вирок. Їх своєчасна рання діагностика, специфічне лікування на основі сучасних методик дозволяє покращити якість життя таких хворих, зменшити їх інвалідизацію та збільшити тривалість життя.

Про фінансування закладів охорони здоров’я області у 2019 році звітувала заступник директора ДОЗ ОДА Наталія Федів. Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», у 2018 році розпочалась поетапна зміна системи фінансування галузі. Перший етап стосувався первинної медичної допомоги. Фактично на сьогодні в області перехідний етап завершено, всі заклади первинної медичної допомоги уклали договори з НЗСУ.

У 2019 році розпочинається трансформація фінансування закладів, що надають медичну допомогу ІІ рівня та підготовка закладів третинного рівня до нової системи фінансування.

У Законі про Державний бюджет на 2019 рік передбачена медична субвенція, розрахована згідно з формулою розподілу, на надання вторинної та третинної медичної допомоги.

Відповідно до Бюджетного кодексу видатки на енергоносії та комунальні послуги не включені до медичної субвенції, а передбачені в складі дотації місцевим бюджетам. Це повинно спонукати місцеві органи влади, керівників закладів до впровадження енергозберігаючих технологій.

Загальний зведений бюджет галузі області на медицину на 2019 рік складає майже 3 млрд. грн. Це дані без капітальних видатків. Ще один суттєвий фактор — зменшення суми субвенції на програму Доступні ліки (з 33 млн. грн. до 8.2 млн. грн.).

На галузь охорони здоров’я області на 2019 рік затверджено близько 2 млрд. грн.

З метою максимально можливого наближення надання гарантованих медичних послуг до їх безпосередніх споживачів, за рахунок коштів державного бюджету для області передбачені видатки у вигляді цільових субвенцій з державного бюджету в сумі 24960.4 тис.грн.

З 1 квітня кошти по “Доступним лікам” з акумульовані в НЗСУ.

Враховуючи, що кошти медичної субвенції не забезпечують потребу ЗОЗ в коштах та порядок використання дозволяє фінансування з різних видів бюджетів. Рішеннями відповідних рад спрямовано додаткові кошти на галузь в сумі 652 млн. грн.

На медикаменти та вироби медичного призначення у 2019 році передбачено 215.2 млн. грн. З них — 154.8 млн. грн. на забезпечення закладів, що надають третинну медичну допомогу.

Річний обсяг повної потреби коштів на лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет для області за даними Реєстру складає 43897,5 тис. гривень. У Законі України «Про Державний бюджет на 2019 рік» цільові видатки передбачено в сумі 34582,5 тис. грн., що складає 76% до потреби. Дефіцит коштів на забезпечення повної потреби в коштах планується покрити за рахунок коштів місцевих бюджетів. Зокрема, з обласного бюджету уже спрямовано 5,0 млн. грн.

На виконання Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості». Для Хмельницької області за 2017-2018 роки вона склала 213,280 млн. грн. На 2019 рік передбачено 42,363 млн. грн. Головним розпорядником коштів в області визначено управління регіонального розвитку та будівництва ОДА.

Наразі здійснюється будівництво 27 сільських лікарських амбулаторій, закуплено відповідно 27 автомобілів.

Підготовлено пропозиції в Мінрегіон щодо заходів, які планується реалізувати за кошти субвенції 2019 року. В першу чергу це закупівля автомобілів для діючих амбулаторій та телеметричного обладнання.

Після завершення питань порядку денного колегія ухвалила відповідні рішення.