23.07.2019 — 15:47

На колегії розглянули питання дотримання фінансово-бюджетної дисципліни в області

Стан фінансово-бюджетної дисципліни в області у І півріччі 2019 року обговорили сьогодні на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації, яке провів т.в.о. голови облдержадміністрації Володимир Кальніченко.

За словами заступника начальника Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області Валерія Дзюблюка, що був доповідачем з цього питання, з  метою здійснення контролю за використанням в області бюджетних коштів та інших державних і комунальних ресурсів протягом першого півріччя 2019 року управлінням проведено 226 заходів державного фінансового контролю.

Ревізіями охоплено 22 підприємства, установи та організації, на усіх з них виявлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 17,5 млн грн (у тому числі 10,3 млн грн – порушення з комунальними ре­сурсами), а саме:

7,4 млн грн – недоотримання фінансових ресурсів (1,0 млн грн – місце­вими бюджетами);

1,4 млн грн – нецільових витрат (комунальних ресурсів);

8,3 млн грн – незаконних витрат (у тому числі 7,5 млн грн – комунальних ресурсів);

0,4 млн грн – недостач (комунальних ресурсів).

Валерій Петрович відмітив, що системним порушенням для бюджетних установ, а також державних і комунальних підприємств області залишається незаконне нарахування та ви­плата заробітної плати, премій та інших виплат і різних видів допомоги. Таких порушень протягом першого півріччя 2019 року виявлено на суму 0,3 млн гривень.

З року в рік виявляються факти зайвої оплати внаслідок зави­щення обсягів і вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт, а також опла­ти вартості товарів, робіт і послуг без їх фактичного отримання. За звітний період таких порушень виявлено на суму 2,4 млн грн та 2,0 млн грн, відповідно.

Також посадовець зазначив, що бюджетними установами періодично допускаються факти прове­дення видатків спеціального фонду кошторису за рахунок коштів загального фонду без їх відновлення.

У межах наданих прав і повноважень вжито заходів, завдяки яким про­тягом першого півріччя 2019 року відшкодовано і поновлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 14,7 млн грн (з яких 7,1 млн грн – усунуто порушень з комунальними ресурсами).

До установ та організацій, у яких під час ревізій виявлено фінансові по­рушення, застосовано 14 фінансових санкцій, до адміністративної відповідаль­ності притягнуто 15 посадових осіб об’єктів контролю.

На підконтрольних об’єктах за допущені порушення законодавства з фінансових питань до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1 особу.

За матеріалами контрольних заходів у звітному періоді місцевими орга­нами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями прийнято 38 управлінських рішень.

Правоохоронним органам передано 19 матеріалів контрольних заходів, за результатами розгляду яких розпочато 2 досудових розслідування.

Валерій Дзюблюк зауважив, що особлива увага приділяється контролю за ефективним викори­станням державних і комунальних ресурсів та профілактичній спрямованості контроль­них заходів. Зокрема, при проведенні 5 державних фінансових аудитів встанов­лено факти неефективних управлінських дій і ризикових операцій, що призвели (можуть призвести) до упущених вигод (неотриманих доходів) та непродук­тивних (зайвих) витрат на загальну суму 25,2 млн грн, а також пору­шень зако­нодавства, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 0,2 млн гривень. За їх результатами надано 44 пропозиції, об’єктами контролю виконано 70 пропозицій (з урахуванням аудиторських досліджень, проведених у попередніх періодах).

Разом з тим, посадовець відзначив ефективність профілактичних контрольних заходів, які дали можливість по­передити втрату активів, а також незаконні та неефективні видатки. Так, протягом першого 2019 року за наслідками проведеного моніторингу публічних закупівель за ініціативою управління відмінено 69 процедур закупівель на загальну суму 125,6 млн грн, а також розірвано 9 договорів закупівлі на суму 17,1 млн гривень.

Валерій Дзюблюк констатував, що переважною більшістю установ та організацій листи із рекомендаціями щодо усунення порушень виконано, водночас, 23 підприємствами не виконано рекомендацій, що призвело до порушень закупівельного законодавства у 33 про­цедурах на суму 129,1 млн. грн.

Також він звернув увагу, що незважаючи на системний контроль, постійне інформу­вання відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду­вання про його результати, вкрай низьким залишається рівень управління дер­жавними та комунальними ресурсами на місцях, а також рівень усунення та відшкодування виявлених недоліків та порушень, виконання наданих пропо­зицій, що вима­гають вжиття невідкладних дій. Зокрема, Валерій Петрович повідомив, що з виявленої суми фінансових порушень, що призвели до втрат, не усунутими залишаються 7,7 млн грн.

Співдоповідачем у питанні дотриманням фінансової дисципліни в області виступила заступник начальника головного управління ДФС у Хмельницькій області Тетяна Процюк. Вона повідомила, що за підсумками січня – червня  2019 року ГУ ДФС у Хмельницькій області мобілізовано до бюджетів усіх рівнів податків та платежів на суму понад 5,2 мільярда гривень. У тому числі до державного бюджету проадміністровано майже 2,2 мільярда гривень, до місцевих скарбниць – понад 3 мільярди.

Обсяги податкових надходжень зросли до відповідного періоду  минулого року на 20 відсотків, або більш як на 900 мільйонів гривень. Зокрема, зростання податкових платежів до держбюджету забезпечено на 22 відсотки, додатково бюджет отримав 387 мільйонів гривень. Приріст надходжень до місцевих бюджетів забезпечено на 20 відсотків, додатково у розпорядження громад надійшло  понад півмільярда гривень.

В І півріччі 2019 року проведено 1372 перевірки суб’єктів господарювання, з яких: 91 планова документальна перевірка; 972 позапланових перевірок; 429 фактичних перевірок.

За результатами здійснених контрольно – перевірочних заходів донараховано за актами звітного періоду 118,2 млн.грн.

Посадовець зазначила, що у доходах місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займають надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб –  2,1 мільярда гривень, або 62,8 відсотка від загальної суми доходів місцевих бюджетів. У порівнянні з минулим роком, надходження цього податку збільшилися на 521 млн. грн. або на 20,3 відсотка.

Проте 11 ОТГ не забезпечено виконання бюджетних призначень по ПДФО за І півріччя 2019 року, при загальному перевиконанні місцевого бюджету.

Найбільший приріст надходжень у І  півріччі ц.р. відбувся за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб від грошового забезпечення військовослужбовців, де темп росту до відповідного періоду минулого року склав 137,3 відс. та ПДФО від виплат за оренду паїв – темп росту 129,9 відсотків.

“ПДФО від виплат за оренду паїв – це вагомий резерв у наповненні як державного так і місцевих бюджетів,  Хто б не здійснював діяльність на  землях вашого регіону – повинні сплачувати ПДФО до ваших бюджетів, –  зауважила Тетяна Миколаївна. –  А тому, поруч з орендою паїв є ще один потужний резерв – це одноосібники, тобто, громадяни, які мають понад 2 га землі і обробляють її, так би мовити, самостійно, які зобов»язані декларувати доходи від реалізації продукції і сплачувати ПДФО. Таких громадян у нас в області налічується понад 8 тисяч, однак станом на 01.07.2019р. задекларували доходи лише 3,5 тисячі.

Вона наголосила, що інвентаризація земель на території органу місцевого самоврядування повинна стати першочерговим напрямом.

Також Тетяна Процюк повідомила, що налагоджена співпраця облдержадміністрації та ГУ ДФС у Хмельницькій області у питанні проведення операції «Урожай». В рамках цієї операції встановлено, що окремими суб’єктами господарювання до бази оподаткування не включено частину площ земельних ділянок, що використовуються в господарській діяльності.

За результатами опрацювання зібраної інформації в ході проведення операції «Урожай -2019» по області до оподаткування залучено понад 1,5  тис. га землі, додаткові надходження до бюджету склали 687,6 тис.грн.

“Це реальний резерв наповнення ваших бюджетів, але без вашої допомоги структурні підрозділи органу ДФС на місцях з цим не впораються,”- підкреслила заступник начальника ГУ ДФС.

Ще одним питанням, яке потребує спільних дій Тетяна Миколаївна назвала легалізацію заробітної плати та отриманих доходів. За її словами, протягом І півріччя перевірено 149 суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб) з питань контролю за виплатою заробітної плати –  у 54 підприємств, установ, організацій та 20 фізичних осіб – підприємців виявлено виплату заробітної плати та інших доходів з порушенням вимог податкового законодавства.

За результатами перевірок донараховано 21,5 мільйона гривень, у тому числі ПДФО – 12,1 млн.грн., військового збору – 226,7 тис.грн. та ЄВ – 9,26 млн.грн.

З початку року виявлено 1050 громадян, які не були оформлені згідно вимог законодавства працедавцями і додатково мобілізовано до бюджету 2,5 млн.грн. ПДФО, 210,9 тис.грн. військового збору та понад 3,0 млн.грн. ЄВ.

За результатами роботи робочих груп при органах місцевого самоврядування та контрольно-перевірочних заходів  ДФС з початку року залучено 1172 фізичних особи до державної реєстрації, як суб’єктів підприємницької діяльності, якими додатково сплачено до бюджету майже 800 тис.грн. податків та зборів.

При цьому Тетяна Процюк звернула увагу на низьку ефективність роботи вказаних робочих групу м.Нетішині, у м. Кам’янці-Подільському та Кам’янець-Подільському районі, Дунаєвецькому районі та відзначила успішність роботи комісії у м.Хмельницькому, щотижневі обстеження якої у різних мікрорайонах міста з подальшим інформуванням ДФС приносить свої результати.

“Постійна інформаційна робота, а у разі, коли не чують – контрольно-перевірочна робота, але за вашою участю і з вашою допомогою – принесе результат. І головне – має бути систематичність у цій справі,” – наголосила вона.

Окремо зупинившись на питанні легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в області,  Тетяна Миколаївна відзначила, що завдяки проведеній спільній роботі, протягом 2018−2019 років в області досягнуто певних результатів.

Так, у 2018 році кількість платників єдиного внеску, що перебувають на обліку в ГУ ДФС області збільшилась на 9609 осіб (1111 − юридичні, 8498 − фізичні), за 6 місяців 2019 − на 2131 особу (250 − юридичні, 1881 − фізичні). Також збільшилась середньооблікова кількість штатних працівників та кількість застрахованих осіб, відповідно до поданих звітів з єдиного внеску.

У 2018 році середньооблікова кількість штатних працівників збільшилась на 4281 особу (до 240 190 осіб), з початку 2019 року − на 780 осіб (до 238 379 осіб).

У 2018 році приріст застрахованих осіб склав 9 558 осіб (до 260 825 осіб), за 5 місяців 2019 року − на 2 968 осіб (до 253 742 осіб).

Також у 2018−2019 роках по регіону намітилась позитивна динаміка у кількості зареєстрованих фізичних осіб − підприємців.

Коли у 2017 році кількість припинених ФОП перевищувала кількість новостворених на 2 033 особи, то у 2018 році − кількість новостворених ФОП перевищила припинених на 2 836 осіб, а за 6 місяців 2019 року − на 542 особи.

У 2018 році зареєструвалось новостворених ФОП  − 10 574 осіб, у 2019 − 4 656 осіб.

Тетяна Миколаївна нагадала, що одним із бюджетоформуючих платежів громад є акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами. У першому півріччі   поточного року його проадміністровано більше 60 мільйонів гривень.

З метою сприяння повноті надходжень до місцевих бюджетів від реалізації підакцизної групи товарів, головам об’єднаних територіальних громад ГУ ДФС в області було надано інформацію про кількість не ліцензованих населених пунктів області з проханням провести роботу з суб’єктами господарювання, які провадять діяльність на вашій території на предмет отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

У результаті такої співпраці, за отриманою інформацією від ОТГ протягом 2018 року, задокументовано 21 порушення у сфері обігу підакцизних товарів на суму фінансових санкцій 257 тис.гривень.

За поточний рік (станом на 22.07.2019) задокументовано 31 порушення  на суму 336 тис.гривень.  Відповідно ОТГ в результаті співпраці з ДФС лише за напрямком контролю у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів додатково отримали майже 600 тис.гривень – сплата порушниками фінансових санкцій.

Посадовець  також звернула увагу,  що цього року ГУ ДФС в області з незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на суму 23 мільйони гривень. Передусім це лікеро-горілчані напої, спирт, тютюнові вироби та паливно-мастильні матеріали. Також співробітниками податкової міліції виявлено 4 незаконних виробництва лікеро-горілчаних виробів. За матеріалами оперативних підрозділів в ЄРДР зареєстровано 13 кримінальих проваджень за ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

На завершення доповідачка зупинилася на питанні податкового боргу. За даними ДФС, станом на 01.07.2019 року обсяги податкового боргу до Зведеного бюджету по області cкладають 492,3  млн.грн., в тому числі до державного бюджету – 247,1 млн.грн., місцевих бюджетів – 245,3 млн.гривень.

Найбільший приріст боргу до місцевих бюджетів відбувся по містах:  Старокостянтинову – на 16,5 млн.грн., Кам’янець – Подільському – на 3,2 млн.грн., Хмельницькому – на 3,5 млн.грн., Славуті – 1,8 млн.грн., Шепетівці – 2,2 млн.грн. та по Шепетівському району – на 5,9 млн.гривень.

Станом на 01.07.2019 року заборгованість зі сплати єдиного внеску складає 158,3 млн.грн., в т.ч. по юридичних особах – 40,7 млн.грн. (25,7 відс. до загальної суми) та фізичних – 117,6 млн.грн. (74,3 відсотків).

Фіскальною службою області вживаються всі можливі заходи впливу до боржників, передбачені чинним законодавством, в результаті чого до бюджету в поточному році забезпечено надходжень податків в загальній сумі – 44,9 млн.грн., в тому числі до державного бюджету – 19,0 млн.грн та до місцевих бюджетів – 25,9  млн.гривень, а також єдиного внеску – 39,4 млн.грн., в тому числі від органів ДВС – 7,9 млн.гривень.

Підсумовуючи доповідь, Тетяна Процюк зазначила, що належна організація взаємодії ДФС та органів місцевого самоврядування без сумніву дасть максимальний ефект у вигляді додаткових надходжень до місцевих бюджетів, а отже надасть можливість для реалізації планів та проектів, але вона повинна ґрунтуватися на щоденній спільній роботі, ініціативі з обох сторін.