30.08.2019 — 10:01

Головне управління статистики інформує

Обсяг реалізованих послуг Хмельницької області у ІІ кварталі 2019 року

У ІІ кварталі 2019р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 1263,9 млн.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 44,6% припадало на послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 15,0% – на діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 13,1% – на операції з нерухомим майном.

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 26,5% загального обсягу реалізованих послуг.

Використання палива в Хмельницькій області в липні 2019 року

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в липні 2019р. було використано вугілля кам’яного 42,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 17,0 тис.т, газу природного – 16,6 млн.м3, бензину моторного – 1,3 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т, мазутів паливних важких – 0,2 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС палива дизельного становив 3,0 тис.т, бензину моторного – 3,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,7 тис.т.

Порівняно з липнем 2018р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного в 1,7 раза, мазутів паливних важких – на 35,7%, газойлів (палива дизельного) – на 7,4%, бензину моторного – на 2,4%. Разом з тим обсяги використання пропану і бутану скраплених зменшились на 3,0%, газу природного – на 1,6%.

Станом на 1 серпня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 172,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,4 тис.т, бензину моторного – 3,9 тис.т, мазутів паливних важких – 3,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,7 тис.т.

 Капітальні інвестиції в Хмельницькій області у січні–червні 2019 року

У січні–червні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4238,3 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 7,1% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 57,9% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 36,0%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 72,1% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,6%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 13,9% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 8,6%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (42,5%), сільського, лісового та рибного господарств (25,9%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–червнем 2018р. зменшилися на 24,3%.

Промислове виробництво у Хмельницькій області в січні–липні 2019 року

Індекс промислової продукції за підсумками січня–липня 2019р. у порівнянні з січнем–липнем 2018р. становив 85,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–липня 2018р. збільшився на 1,2%.

У переробній промисловості в січні–липні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 9,2%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,5 раза, машинобудуванні – на 18,1%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 12,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,4%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 3,2%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 0,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–липнем 2018р. становив 74,1%.

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області в січні–липні 2019 року

У січні–липні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1646,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2018р. становив 116,2%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво нежитлових будівель – у 1,7 раза, водночас будівництво житлових будівель та інженерних споруд скоротилося на 4,5% та 2,0% відповідно.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 50,9% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 23,8%, Хмельницького району – 8,3%, м. Кам’янця-Подільського – 5,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 68,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 26,4% та 5,0% відповідно.

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області в січні–липні 2019 року

У січні–липні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 895,2  млн.ткм, що на 5,3% більше обсягу відповідного періоду 2018р.

Перевезено 4640,3 тис.т вантажів, що на 6,2% більше обсягу січня–липня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 564,7 млн.пас.км, що становить 94,0% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 58,4 млн. пасажирів, що на 6,9% менше, ніж у січні–липні 2018р.

Про надання населенню Хмельницької області субсидій у січні–липні 2019 року

У липні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 90,5 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні 2019р. збільшився порівняно з липнем 2018р. у 1,9 рази  і становив 94,8 грн.

У січні–липні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 44,0 тис. домогосподарств, що в 3,1 рази менше, ніж у відповідному періоді 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 52,2% таких звернень, у сільській місцевості – 47,8%. У січні–липні 2019р. призначено субсидії 113,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 62,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 51,0 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 23,1%.

У січні–липні 2019р. 16,2 тис. домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,8 тис. домогосподарствам, у сільській місцевості – 14,4 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено такі субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 34,9%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні 2019р. зменшився порівняно з липнем 2018р. на 7,3% і становив 2626,7 грн. У січні–липні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 46,2 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 55,2 млн.грн.

Роздрібна торгівля Хмельницької області в січні–липні 2019 року

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–липні 2019р. становив 13157,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,4% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в липні п.р. порівняно з червнем збільшився на 8,4%, порівняно з липнем 2018р. – на 16,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–липні 2019р. становив 7527,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,9% більше від обсягу січня–липня 2018р. У липні 2019р. його обсяг становив 1203,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти липня 2018р. збільшився на 18,1%, проти червня 2019р. – на 8,4%.