28.12.2019 — 11:56

Головне управління статистики інформує

Джерела доходів та витрати домогосподарств Хмельниччини

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у ІІ кварталі 2019 р. сукупні ресурси одного домогосподарства в середньому за місяць становили 10498 грн (у розрахунку на одну особу – 3992 грн).

Найбільша питома вага (90%) припадала на грошові доходи, зокрема, 50% становила оплата праці, 18% – пенсії та стипендії, 10% – надходження від підприємницької діяльності та самозайнятості, 5% – доходи від продажу сільськогосподарської продукції, 4% – допомога від родичів та знайомих, 3% – допомоги, пільги та субсидії, надані готівкою.

Негрошові доходи (вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства, грошова оцінка допомоги від родичів продовольчими товарами, пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, послуг з охорони здоров’я, оплату транспорту, зв’язку тощо) становили 8%, або 846 грн.

Сукупні витрати одного домогосподарства в середньому за місяць становили 8646 грн (у розрахунку на одну особу – 3287 грн). На купівлю продовольчих товарів та харчування поза домом домогосподарства витрачали більше  половини свого бюджету – 57%, або 4924 грн; на непродовольчі  товари – 20% (1705 грн); на допомогу родичам та іншим особам, будівництво та капремонт, вклади до банків тощо – 13% (1168 грн); на оплату послуг – 10% (849 грн).

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в січні–листопаді 2019 року

У січні–листопаді 2019 р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1452,5 млн.ткм, що на 2,7% більше обсягу відповідного періоду 2018 р. Перевезено 7401,4 тис.т вантажів, що на 3,9% менше обсягу січня–листопада 2018 р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 891,6 млн.пас.км, що становить 96,0% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 55,0 млн. пасажирів, що на 8,1% менше, ніж у січні–листопаді 2018 р. Міським електротранспортом перевезено 37,9 млн. пасажирів (на 3,8% більше обсягу січня–листопада 2018 р.).

 Стан тваринництва Хмельницької області в січні–листопаді 2019 року

У січні–листопаді 2019 р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 100,3%, у т.ч. у підприємствах та господарствах населення – по 100,3%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 79,0 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,8% менше, ніж у січні–листопаді 2018 р., вироблено 598,7 тис.т молока (на 2,5% більше) та 945,4 млн.шт яєць (на 3,9% менше).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився проти січня–листопада 2018 р. на 8,2%, у т.ч. великої рогатої худоби – на 7,7%, птиці свійської – на 23,8%, овець та кіз – на 35,8%, проте свиней збільшився на 1,9%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 114,1%.

За розрахунками, на 1 грудня 2019 р. у господарствах усіх категорій налічувалося 224,8 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 126,6 тис. корів, свиней – 319,0 тис., овець та кіз – 28,4 тис., птиці свійської – 8,2 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 грудня 2018р. зменшилась на 3,8%, у т.ч. корів – на 2,9%, свиней – на 5,4%, овець та кіз – на 2,1%, а птиці збільшилась  на 8,5%.

У господарствах населення утримувалось 71,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,5%, свиней – 49,2%, овець і кіз – 91,6%, птиці всіх видів – 34,1%.

Про надання населенню Хмельницької області субсидій

у січні–листопаді 2019 року

У листопаді 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 125,2 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2019р. збільшився порівняно з листопадом 2018 р. на 16,7%  і становив 669,4 грн.

У січні–листопаді 2019 р. призначено субсидії 197,1 тис. домогосподарств, із них у міській місцевості – 100,1 тис. домогосподарств, у сільській – 97,0 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018 р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 8,4%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–листопаді 2019 р. становила 74,8 млн.грн, у відповідному періоді 2018 р. – 90,0 млн.грн.

У січні–листопаді 2019 р. 17,6 тис. домогосподарств призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості – 2,0 тис. домогосподарств, у сільській – 15,6 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено такі субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018 р. зменшилась на 34,0%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2019 р. збільшився порівняно з листопадом 2018 р. на 15,9% і становив 2931,4 грн. У січні–листопаді 2019 р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 50,0 млн.грн, у відповідному періоді 2018 р. – 84,8 млн.грн.

 Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

в січні–листопаді 2019 року

У січні–листопаді 2019 р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 3061,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2018 р. становив 102,1%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018 р. зросло будівництво нежитлових будівель на 42,8%, водночас будівництво житлових будівель та інженерних споруд скоротилося на 18,0% та 10,7% відповідно.

Підприємствами м.Хмельницького вироблено 51,7% загального обсягу будівельної продукції, м.Нетішина – 19,8%, Хмельницького району – 9,9%, м. Кам’янця-Подільського – 5,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 66,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 28,3% та 4,8% відповідно.

 Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–жовтні 2019 року

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 листопада 2019 р. становила 1256356 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–жовтня 2019 р., чисельність наявного населення скоротилась на 8349 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 7889 осіб, міграційне скорочення становило 460 осіб.

Протягом січня–жовтня 2019 р. на Хмельниччині народилось 8376 немовлят, зареєстровано 16265 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,4%), друге – новоутворення (12,4%), третє – зовнішні причини смерті (4,5%).

За інформацією Головного управління статистики
у Хмельницькій області