23.09.2020 — 12:16

Увага! Оголошено додатковий набір! Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса запрошує на навчання

ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ: 21 вересня – 26 вересня 2020 року

Донецький національний університет імені Василя Стуса — це відкрита академічна спільнота, що є провідним центром освіти, науки та інновацій. Стусівський університет сьогодні — потужний науково-освітній комплекс найвищого ІV рівня акредитації, один із провідних закладів вищої освіти України. Свою місію ДонНУ імені Василя Стуса вбачає у формуванні особистості-професіонала: інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство.

На теренах Хмельниччини упродовж декількох років успішно функціонує Хмельницька  філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля», яка здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, особистісний розвиток і кар’єрне зростання яких відповідає високим інтелектуальним та академічним стандартам.

У 2020 році Філія ДонНУ імені Василя Стуса запрошує на навчання за наступними спеціальностями:

Публічна політика та адміністрування

Ступінь вищої освіти – магістр

Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма – Публічна політика та адміністрування (Public policy and administration)

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих професіоналів, які здатні на високому рівні реалізовувати отримані знання та навички у сфері публічної політики та адміністрування, впевнено працювати на керівних посадах в системі державного управління та місцевого самоврядування, розв’язувати комплексні задачі й вирішувати проблеми у професійній та дослідницько-інноваційній діяльності.

Тривалість навчання: 1 рік 4 міс.

Бізнес-адміністрування

Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність – 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма – Бізнес-адміністрування (Business administration)

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих професіоналів з бізнес-адміністрування, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, що дозволяють вирішувати організаційні, адміністративні, управлінські задачі, розв’язувати комплексні проблеми у професійній та дослідницько-інноваційній діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики

Тривалість навчання: 1 рік 4 міс.

Перелік документів для вступу:

 ➡ заява встановленого зразка;

➡ згода на обробку персональних даних;

➡ оригінал диплома (СО «Магістр» або «Спеціаліст»);

➡ оригінал додатка до диплома;

➡ копія паспорта;

➡ копія РНОКПП;

➡ 4 кольорових фотокартки (розмір 3х4см)

Додаткова інформація за телефоном: 068-348-53-14