25.09.2020 — 10:53

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 25.09.2020 року  

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 763,4 млн.грн., що становить 99,6% до показників, затверджених обласною радою на січень-вересень 2020 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 1649,3 млн. грн. або 99,2 % до планових призначень на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень –  729,1 млн. грн. або  99,7% до плану на січень-вересень, з них:

– медичної субвенції – 254,3 млн.грн.;

– додаткової дотації – 229,0  млн.грн.;

– освітньої субвенції – 190,2 млн.грн.;

­- базової дотації – 55,6 млн.грн.;

– інших субвенцій – 920,2 млн. гривень.

Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:

– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;

– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статями видатків не допущено.