02.11.2020 — 11:10

Оголошення про конкурсний відбір інвестиційних проектів для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2021 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) та наказу Мінрегіону України від 24.04.2015 №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися  у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  (далі – Фонду) у Хмельницькій області.

У конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені в установленому законодавством порядку центральні або місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, агенції регіонального розвитку, створені відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» – за винятком проектів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Інвестиційні програми і проекти повинні відповідати одній з  умов:

1) відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіону та у планах заходів з їх реалізації (Додаток 1 );

2) впровадження інвестиційних програм і проектів як проєктів співробітництва територіальних громад;

3) підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.

Критеріями відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку є:

1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років. Строк реалізації проектів, фінансування яких здійснювалося із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку протягом трьох попередніх років та які за об’єктивних причин не були введені в експлуатацію відповідно до календарних планів реалізації, за рішенням регіональної комісії може бути продовжений до чотирьох років за умови, що такі проекти буде реалізовано у поточному році;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000,0 тис гривень, а для інших проектів – понад 1000,0 тис гривень.

Також  має бути забезпечено економічний розвиток та підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної діяльності, підвищення рівня зайнятості населення.

 Зважаючи на це, оголошується конкурс на наступні  технічні завдання, а саме:

  1. Підтримка виробництва та нарощування обсягів плодоовочевої продукції
  2. Підвищення конкурентоспроможності швейної галузі Хмельницької області
  3. Створення лабораторно-дослідницької регіональної платформи контролю якості сировини для місцевих виробників

Для участі у конкурсному відборі заявники реєструють на новій онлайн-платформі Державного фонду регіонального розвитку  (https://new.dfrr.minregion.gov.ua/відповідні проекти  (рекомендації щодо подачі проєктів, заповнення відповідної інформації, завантаження необхідних документів та критерії оцінювання за посиланням, а також відеоінструкція для заявників №1 отримання ролі заявника та №2 подання проєкту ДФРР ) та подають регіональній комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Фонду, наступні документи:

  1. Форма інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів Фонду згідно з Додатком 2;
  2. Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів  Фонду згідно з Додатком 3;
  3. Перелік документів, які подаються для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Фонду згідно з Додатком 4.

Нагадуємо, що відповідно до пункту 2 абзацу 7 вищезазначеного наказу Мінрегіону України до оцінювання не допускаються проєкти, заявники яких не надали на розгляд регіональної комісії необхідних документів, визначених наказом, які подаються для участі у конкурсному відборі, та не розмістили проект на онлайн-платформі ДФРР у встановлений регіональною комісією строк.

Документи подаються у паперовому вигляді з супровідним листом за підписом керівника заявника в 1 примірнику Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації за адресою: м.Хмельницький, вул.Грушевського, 87, кім.307,  тел.76-25-48 (Стінський Олег Володимирович), а перелік програм і проектів в форматі Excel в електронному вигляді на адресу (е-mail: [email protected]) та в паперовому вигляді.