11.12.2020 — 11:22

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 11.12.2020 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 1032,9 млн.грн., що становить 96,1% до показників, затверджених обласною радою на  рік.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 2202,9 млн. грн. або 98,4 % до планових призначень на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень –  881,6 млн. грн. або  98,1% до плану на рік, з них:

– медичної субвенції – 254,3 млн.грн.;

– додаткової дотації – 305,5  млн.грн.;

– освітньої субвенції – 249,1 млн.грн.;

­- базової дотації – 72,7 млн.грн.;

– інших субвенцій – 1321,3 млн. гривень.

Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:

– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;

– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статями видатків не допущено.