11.12.2020 — 15:13

Представлено проєкт обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік

Сьогодні  голова обласної державної адміністрації Сергій Гамалій у  форматі відеоконференції провів позачергове засідання колегії обласної державної адміністрації. До участі у колегії долучилися голова обласної ради Віолета Лабазюк, заступники голови адміністрації, керівники структурних підрозділів ОДА, голови РДА, міські голови, голови громад області та представники територіальних підрозділів ЦОВВ.

На порядок денний виносилося питання про розгляд проєкту обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік. Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Сергій Пенюшкевич зазначив, що у поточному році внаслідок впровадження карантинних обмежень було скорочено трудову діяльність підприємств. Це призвело до зниження економічної активності, спаду обсягу виробництва, а відтак – і негативно позначилось на темпах росту доходів місцевих бюджетів. Ситуація ускладнилась тим, що у квітні та травні поточного року середня заробітна плата по області знизилась проти березня з 9527,9 грн. до 8850 грн. Проте, відмітив посадовець, за 11 місяців ситуацію вдалося вирівняти.

Він пояснив, що завдяки збільшенню середньої заробітної плати за січень-вересень до відповідного періоду минулого року на 1032 грн – вдалося виконати і перевиконати планові призначення обласного бюджету по доходах. Так, за 11 місяців поточного року до доходів загального фонду обласного бюджету надійшло 995,3 млн грн. та маємо виконання планових призначень по доходах на 103,0%, або більше плану на 28,9 млн грн. Приріст доходів до відповідного періоду минулого року склав 10,3 відсотка або 93,0 млн грн.

Відтак, з врахуванням усіх вищезазначених факторів сформована дохідна частина на 2021 рік.

Прогнозні показники доходів загального фонду обласного бюджету (без трансфертів), у порівнянні із плановими призначеннями 2020 року, збільшено на 12,5% (або на 134,7 млн.грн) і становлять 1 210,0 млн. гривень.

Найбільшу питому вагу (90,2%) у цій сумі займає податок на доходи з фізичних осіб. Розрахункове його надходження у 2021 році становить 1 091,2 млн. грн, що на 12,4 % більше планового показника 2019 року.

При визначенні податку на доходи фізичних осіб від заробітної плати враховано питому вагу надходжень від працівників, зайнятих у різних галузях економіки області. Найбільшу питому вагу в надходженнях займає бюджетна сфера – 39,1%, промисловість – 21,3%, сільське, лісове та рибне господарство – 17,6%. Розрахунок прогнозних надходжень проведено виходячи із чисельності працюючих – 241,8 тис осіб та очікуваної середньомісячної заробітної плати за січень – грудень 2020 року – 9767 грн. Окремо розрахунок здійснювався по надходженнях податку від бюджетної сфери, де враховувалась чисельність працюючих (99,6 тис чол), скорочення працівників у 2021 році по РДА і районних радах (974 особи), середня заробітна плата (8952 грн) та збільшення розміру посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (25,5%). Враховуючи зазначене, прогнозний фонд оплати праці бюджетників складатиме 13,3 млрд. грн.

Прогнозний ФОП від решти 142,2 тис. працівників розраховано в сумі 20 млрд грн, виходячи із середнього росту зарплати за два останніх роки – 113,4%. Відповідно прогнозний ФОП по області на 2021 рік складе 33,3 млрд. грн.

Податок на доходи фізичних осіб (18%) із розрахованого фонду складає 6 млрд. грн. Відповідно до Податкового кодексу України ПДФО зменшується на суму податку на доходи фізичних осіб із соціальних пільг – 50,0 млн грн. та суму податку, що підлягає поверненню платнику у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту – 9,5 млн грн. Відповідно планові призначення на 2021 рік по податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати  складатиме 5,9 млрд. грн, в тому числі до обласного бюджету (15%) – 890,1 млн грн.

Крім того, враховано ПДФО від грошового забезпечення військовослужбовців в сумі 86,7 млн грн та від інших видів діяльності – 101,5 млн грн, що на рівні очікуваних надходжень 2020 року, а також від доходів отриманих від річного декларування – 12,9 млн грн. що на 7,3% більше очікуваних надходжень 2020 року.

 Рентна плата

Прогнозні показники рентної плати за спеціальне використання води на 2021 рік до обласного бюджету плануються в сумі 15,2 млн. грн, що на 2,5% більше очікуваних надходжень 2020 року.

Прогнозний показник рентної плати за користування надрами становить 12,5 млн. грн, що на 3,1 % більше очікуваних призначень 2020 року, що також залежить від прогнозного індексу цін виробників промислової продукції та враховано переплату на кінець року в сумі 0,7 млн.гривень.

Податок на прибуток

Прогноз надходжень на 2021 рік податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності складає 0,6 млн. грн, що на рівні очікуваних надходжень 2020 року. Прогноз надходжень 10 % податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки визначено в сумі 61,0 млн. грн, що на 17,6 % більше планових призначень 2020 року, проте на 11,2% менше очікуваних надходжень у зв’язку із врахуванням значної переплати по даному платежу в сумі 7,7 млн.гривень.

Плата за надання адміністративних послуг

Розрахунок прогнозної плати за ліцензії на 2021 рік проведено у розрізі видів господарської діяльності із врахуванням динаміки кількості виданих ліцензій та середньої плати за 1 ліцензію. Загальний обсяг надходжень за даним видом планується в сумі 27,0 млн.грн. що на рівні очікуваних надходжень 2020 року. Із них найбільшим джерелом надходжень є плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка складає 20,7 млн.грн.

 Орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

Надходження коштів від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, на 2021 рік до обласного бюджету визначено відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі 1,8 млн. грн.

Доходи спеціального фонду

Прогнозні показники доходів спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік, у порівнянні із очікуваними показниками 2020 року, зменшено на 4,5 млн.грн (або на 2,8%) та становлять 155,9 млн. грн, з яких 146,4 млн.грн – власні надходження бюджетних установ.

Екологічний податок

Прогнозні надходження на 2021 рік екологічного податку передбачені в сумі  8,0 млн. грн, що на 8,7 відсотка більші очікуваних надходжень 2020 року або на 0,6 млн. грн, у зв’язку з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року № 671. Крім цього, враховано зменшення кількості виданих ліцензій на шкідливі викиди.

 Щодо особливостей міжбюджетних взаємовідносин:

:arrow:Обсяг трансфертів, які надаються з державного бюджету обласному бюджету на 2021 рік, до базового варіанту бюджету 2020 року зменшується на 235,9 млн.грн, та становить 1 602,2 млн. гривень.

➡ Відсутність медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, оскільки з 1 квітня 2020 року оплата медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я (крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) здійснюється з державного бюджету за договорами з Національною службою здоров’я України.

➡ Зменшення для області на 25,9% обсягу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я. При цьому, згідно проєкту ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№4100 від 15.09.2020 року), прийнятого ВРУ у першому читанні, розподіл 50% обсягу вказаної додаткової дотації між місцевими бюджетами буде здійснюватися за підсумками першого півріччя (на 2020 рік в базовому бюджеті розподіл здійснювався 100%);

➡ Збереження субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я з метою підтримки комунальних закладів у системі охорони здоров’я, які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій.

➡ Передбачення видатків на забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном та хворих на нецукровий діабет десмопресином за рахунок цільової субвенції з державного бюджету лише на І півріччя (з ІІ півріччя – за рахунок програми медичних гарантій).

Таким чином, слід зазначити, що продовжується тенденція до зниження дотаційності обласного бюджету. Так, у 2021 році, як було зазначено, власні доходи зростають на 145,8 млн.грн, а обсяг трансфертів, які надаються з державного бюджету обласному – зменшується на 236 млн. грн та становить  1 602,2 млн. гривень.

Отже, доходи обласного бюджету разом з трансфертами у 2021 році прогнозуються в сумі 2 млрд. 968,1 млн. гривень.

Структура обласного бюджету за ознакою головного розпорядника

  млн.грн.

№ з/п Назва головного розпорядника коштів Проект бюджету на 2020 рік Проект бюджету на 2021 рік % росту
1. Департамент освіти і науки ОДА 892,6 1 049,8 117,6
2. Департамент охорони здоров’я ОДА 472,3 318,5 67,4
3. Департамент соціального захисту населення ОДА 211,5 276,3 130,6
4. Управління культури, національностей, релігій та туризму ОДА 156,1 189,8 121,6
5. Управління молоді та спорту ОДА 45,3 52,6 116,1
6. Служба у справах дітей ОДА 8,2 9,6 117,1
7. Обласна рада 220,1 64,6 29,4
8. Департамент природних ресурсів та екології ОДА
(сконцентрований обсяг коштів для розподілу разом з вільними залишками коштів, що утворяться на 01.01.2021 року)
7,3 8,0 109,6
9. Інші головні розпорядники коштів, в т.ч.: 1 082,6 998,6 92,2
в т. ч. резервний фонд 1,5 3,0 200,0
РАЗОМ 3 096,0 2 967,8 95,9

Звертаючись до учасників колегії, голова адміністрації Сергій Гамалій наголосив, що проєкт обласного бюджету на 2021 рік є базовим і він дозволяє безперешкодно увійти в новий рік із можливістю виплачувати заробітну плату за новими соціальними стандартами, розраховуватися за енергоносії, закупляти медикаменти та забезпечити харчуванням будинки-інтернати, школи та лікарні. Таким чином, додав очільник області, вдасться забезпечити комунальні заклади необхідним ресурсом для роботи вже з перших днів нового року, щоб вони могли якісно виконувати свою основну функцію – обслуговувати мешканців Хмельниччини у всіх галузях соціально-культурної сфери.

“У цьому бюджеті ми збільшуємо дохідну частину загального фонду на 12,4% до планових призначень  поточного року. З урахуванням обмежень підприємницької діяльності через пандемію, вважаю, що таке збільшення є реальним, – сказав Сергій Вячеславович. – Видатки на утримання таких закладів як санаторії, Голозубинецька протитуберкульозна лікарня, патологоанатомічний центр, центр громадського здоров’я, інших соціальних закладів та проведення заходів у проєкті не враховано, так як відсутні обласні програми. Відтак, потрібно якнайшвидше дані програми винести на розгляд сесії обласної ради, щоб не погіршити якість і повноту надання соціальних і  медичних послуг населенню”.

Також голова адміністрації відмітив, що обласна адміністрація повернеться до коригування бюджету при розподілі перехідного залишку коштів та зарезервованого ресурсу орієнтовно у лютому-березні наступного року. Очікується, що за цей час будуть результати конкурсу проєктів державного фонду регіонального розвитку. А на сьогодні головне – увійти у 2021 рік з бюджетом, забезпечити його наповнення та ефективне використання бюджетних коштів.

Учасники засідання одноголосно схвалили представлений проєкт обласного бюджету на 2021 рік. Далі проєкт бюджету в установленому порядку буде поданий на затвердження обласній раді.