31.12.2020 — 10:17

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 31.12.2020 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 1113,8 млн грн, що становить 103,6% до показників, затверджених обласною радою на  рік.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 2266,9 млн грн або 99,1 % до планових призначень на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень –  914,1 млн грн або  100,0% до плану на рік, з них:

– медичної субвенції – 253,9 млн грн;

– додаткової дотації – 305,5  млн грн;

– освітньої субвенції – 277,7 млн грн;

­- базової дотації – 77,0 млн грн;

  • інших субвенцій – 1352,8 млн гривень.

Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:

– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;

– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статями видатків не допущено.