02.03.2021 — 17:06

Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса запрошує на навчання

Донецький національний університет імені Василя Стуса — це відкрита академічна спільнота, що є провідним центром освіти, науки та інновацій. Стусівський університет сьогодні — потужний науково-освітній комплекс найвищого ІV рівня акредитації, один із провідних закладів вищої освіти України. Свою місію ДонНУ імені Василя Стуса вбачає у формуванні особистості-професіонала: інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство.

На теренах Хмельниччини упродовж декількох років успішно функціонує Хмельницька  філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля», яка здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, особистісний розвиток і кар’єрне зростання яких відповідає високим інтелектуальним та академічним стандартам.

У 2021 році Філія ДонНУ імені Василя Стуса продовжує здійснювати набір на навчання за наступними спеціальностями:

Публічна політика та адміністрування

Ступінь вищої освіти – магістр

Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма – Публічна політика та адміністрування (Public policy and administration)

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих професіоналів, які здатні на високому рівні реалізовувати отримані знання та навички у сфері публічної політики та адміністрування, впевнено працювати на керівних посадах в системі державного управління та місцевого самоврядування, розв’язувати комплексні задачі й вирішувати проблеми у професійній та дослідницько-інноваційній діяльності.

Тривалість навчання: 1 рік 4 міс.

Бізнес-адміністрування

Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність – 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма – Бізнес-адміністрування (Business administration)

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих професіоналів з бізнес-адміністрування, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, що дозволяють вирішувати організаційні, адміністративні, управлінські задачі, розв’язувати комплексні проблеми у професійній та дослідницько-інноваційній діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики

Тривалість навчання: 1 рік 4 міс.

Менеджмент у судовій сфері

Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність – 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма – Менеджмент у судовій сфері (Court establishments management)

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів для судових органів регіонів України, які володіють фундаментальними знаннями, практичними навичками, вміннями здійснювати наукові дослідження та реалізовувати їх результати на основі системи компетентностей, що забезпечують розуміння сучасних моделей управління за невизначеності умов і вимог.

Тривалість навчання: 1 рік 4 міс.

Вступ – без ЗНО!

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:

вул. Свободи, 36, м. Хмельницький

Тел.: +380 (382) 65-05-51; +38 (068) 3485314

E-mail: v.lozinska@donnu.edu.ua