09.04.2021 — 10:11

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 09.04.2021 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 330,3 млн грн, що становить 92,5% до показників, затверджених обласною радою на січень – квітень 2021 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 357,0 млн грн або 93,9 % до планових призначень на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень – 176,2 млн грн або 90,2% до плану на січень – квітень, з них:

– освітньої субвенції – 80,3 млн грн;
– додаткової дотації – 75,4 млн грн;
– базової дотації – 20,5 млн грн;

– інших субвенцій – 180,8 млн гривень.

Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:
– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статями видатків не допущено.