07.06.2021 — 14:18

Конкурсний відбір інвестиційних проектів для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2022 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) та наказу Мінрегіону України від 24.04.2015 №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися у 2022 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) у Хмельницькій області.

Термін подачі проектних заявок з 06.05.2021 по 15.06.2021 року.

Згідно пункту 4 порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  у оцінці та попередньому конкурсному відборі беруть участь інвестиційні програми і проекти, подані в установленому законодавством порядку такими заявниками:

– центральними та місцевими органами виконавчої владиорганами виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

– органами місцевого самоврядування;

– агенціями регіонального розвитку, утвореними відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної політики”, крім проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту).

На реалізацію інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток регіонів у частині розвитку спортивної інфраструктури, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку, розподілених для регіону.

Інвестиційні програми і проекти, реалізація яких передбачає будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт), повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід щодо здійснення робіт і заходів на об’єкті будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому).

Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні забезпечувати максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Створення інфраструктури індустріальних парків здійснюється відповідно до Закону України “Про індустріальні парки”.

Проекти співробітництва територіальних громад повинні відповідати вимогам Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.

Згідно пункту 5 вищевказаного порядку зазначеної постанови для участі в оцінці та попередньому конкурсному відборі заявники у визначений в оголошенні строк відповідно до окремих технічних завдань розміщують на онлайн-платформі підписані кваліфікованим електронним підписом керівника заявника інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, разом із документами за переліком, визначеним Мінрегіоном.

Відповідно до пункту 6 вищевказаного порядку зазначеної постанови умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

Згідно листа Мінрегіону України від 21.04.2021 року №7/19/5933-21 регіональною комісією при облдержадміністрації 26.04.2021 року визначено пріоритети розвитку у 2022 році, які б передбачали забезпечення прискорення економічного зростання регіонів та територій та розвиток мережі надання якісних публічних послуг, та враховуючи зауваження Мінрегіону України, надаємо перелік погоджених Мінрегіоном України технічних завдань, на які буде проведений конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР по Хмельницькій області у 2022 році, а саме:

1.3.1. Сприяння створенню та підвищення спроможності малих виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань

4.5.4. Поліпшення стану водних об’єктів та вдосконалення систем водокористування;

1.1.3. Підвищення спроможності місцевих органів влади в сфері надання адміністративних послуг;

4.1.1. Забезпечення рівного доступу та підвищення якості освітніх послуг;

4.2.1. Підвищення доступності ефективності медичного обслуговування;

4.2.2. Розбудова спортивної та фізкультурно-оздоровчої інфраструктури, підтримка розвитку спорту та фізичної активності громадян;

4.4.3. Покращення безпеки життєдіяльності населення.

Основними умовами оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність пункту 6 цього Порядку, а також таким критеріям:

1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) для проектів будівництва (крім проектів нового будівництва) – забезпечення дотримання комплексного підходу під час проектування та фінансування об’єкта будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому);

3) календарний план реалізації проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) повинен становити від одного до трьох років. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) загальною кошторисною вартістю від 50000 до 100000 тис. гривень, фінансування яких здійснювалося із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку у попередніх роках та які за об’єктивних причин не було введено в експлуатацію відповідно до календарних планів їх реалізації, за рішенням регіональної комісії строк реалізації може бути продовжений до чотирьох років за умови, що такі проекти буде реалізовано у поточному році. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) вартістю понад 100000 тис. гривень строк реалізації може бути продовжений до п’яти років за таких же умов;

4) співфінансування з місцевих бюджетів в обсязі не менше 10 відсотків;

5) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування та їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;

6) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 10000 тис. гривень, а для інших проектів – понад 1000 тис. гривень.

 Довідково:

Методичні рекомендації щодо реєстрації проектів для участі в конкурсі

Для участі у конкурсному відборі заявники реєструють на новій онлайн-платформі Державного фонду регіонального розвитку  (https://new.dfrr.minregion.gov.ua/ відповідні проекти  (рекомендації  щодо подачі проектів, заповнення відповідної інформації, завантаження необхідних документів та критерії оцінювання за посиланням, а також відеоінструкція для заявників №1 отримання ролі заявника та №2 подання проєкту ДФРР )

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР згідно з Додатком 1

Перевірка поданих на онлайн-платформу ДФРР Мінрегіону України (https://new.dfrr.minregion.gov.ua/) проектів  на відповідність постанові Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) та наказу Мінрегіону України від 24.04.2015 №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) здійснюється Департаментом розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації за адресою: м.Хмельницький, вул.Грушевського, 87, кім.307, тел.76-25-48 (Стінський Олег Володимирович, Тархан Яна Василівна), (е-mail: [email protected]).