30.07.2021 — 14:56

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 30.07.2021 року  

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 721,0 млн грн, що становить 110,2% до показників, затверджених обласною радою на січень – липень 2021 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 998,7 млн грн або 100,9 % до планових призначень на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень –  374,7 млн грн або  99,4% до плану на січень – липень, з них:

– освітньої субвенції – 197,2 млн грн;

– додаткової дотації – 132,0 млн грн;

­- базової дотації – 45,5 млн грн;

– інших субвенцій – 624,0 млн гривень.

Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:

– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;

– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статями видатків не допущено.