11.10.2016 — 14:18
Легалізація трудових відносин

Через небажання офіційно оформляти працівників підприємцю доведеться сплатити чималий штраф

Головне управління ДФС у Хмельницькій області інформує, з 10 лютого 2016 року набрала чинностi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016 року № 55, якою внесено змiни до постанови вiд 17.07.2013 року № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафiв за порушення законодавства про зайнятiсть населення».
Відповідно юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
– фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичної роботи повний робочий час, та виплати зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ – у 30 кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
– порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у 3-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої на момент виявлення порушення;
– недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
– порушення інших вимог трудового законодавства – у розмірі мінімальної заробітної плати.
Зазначені штрафи накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.