09.04.2019 — 16:35

ОГОЛОШЕННЯ про обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2019 році

Управління молоді та спорту  Хмельницької обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства,  для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – Конкурс).

Проведення Конкурсу здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами) на виконання  Обласної цільової соціальної програми «Національно-патріотичного виховання дітей та молоді» на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням  Хмельницької  обласної ради від 27 березня 2018 року № 38-18/2018.

Перелік пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані програми (проекти, заходи), розроблені інститутами громадянського суспільства:

– Формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді.

– Популяризація національної духовно-культурної спадщини.

– Підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України.

– Ушанування пам’яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу.

– Збільшення чисельності членів громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді.

Для участі у конкурсі громадські об’єднання подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою і має містити такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за затвердженою формою;

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), складений за затвердженою формою.

Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадського об’єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованому та електронному вигляді (у форматі PDF та Microsoft Word (MicrosoftExcel) на електронних носіях. Друкований варіант конкурсної пропозиції має бути поданий в папці, прошнурований, пронумерований та укомплектований відповідно до зазначеного переліку документів.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника Конкурсу.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:

  1. Відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу.
  2. Реалізація програми (проекту, заходу) повинна здійснюватися на території Хмельницької області.
  3. Відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті.
  4. Реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).
  5. Очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).
  6. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

УВАГА.  За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проекту (програми, заходу).  Інститут  громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше як 15 % необхідного обсягу фінансування.

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як  разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються   в установленому законодавством порядку.

Організатор Конкурсу (управління молоді та спорту) та інститути громадянського суспільства, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, укладають договори про виконання  (реалізацію) програми (проекту, заходу).

Інститути громадянського суспільства не пізніше п’ятнадцятого числа місяця, наступного за тим, в якому відбувався захід, подають організаторові Конкурсу (управлінню молоді та спорту) фінансовий та творчий звіти про реалізацію програми (проекту, заходу) та обсяг використаних бюджетних коштів за затвердженою формою. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Організатор Конкурсу (управління молоді та спорту) проводить постійний моніторинг виконання (реалізації) всіх програм (проектів, заходів), які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів та готує  і оприлюднює підсумковий висновок щодо виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу).

Кінцевий термін подачі документів – 24 квітня  2019 року. 

До участі в Конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства зареєстрований в установленому порядку, який здійснює свою діяльність менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

У межах Конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

1) спрямовані на отримання прибутку;

2) спрямовані на підтримку політичних партій, релігійних організацій;

3) не передбачають обласного рівня реалізації.

Зразки форм:

Заява про участь в Конкурсі

Положення та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Фінансовий та творчий звіт про виконання та обсяг використаних бюджетних коштів на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу).

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення з 9.00  до 13.00 год. та з 14.00 до 17.00 год до 24 квітня 2019 року щоденно, крім вихідних та святкових  днів,  за адресою:

м. Хмельницький, Майдан Незалежності 1, Будинок рад каб. 401

Контактна особа: головний спеціаліст відділу з питань молоді управління молоді та спорту ХОДА – Андріїшина Тетяна т. (0382) 65-16-27, 098-846-73-71;

Електронні копії конкурсних пропозицій надсилаються на електронну адресу: 39091522@mail.gov.ua (з позначкою «обласний конкурс проектів»).

кошторис

ПОЛОЖЕННЯ

ТВОРЧИЙ ЗВІТ

фінансовий звіт

форма довідки

форма заяви