02.07.2021 — 15:17
Формування Громадської ради 2021-2023 р.р.

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів
щодо формування громадської ради
при Хмельницькій обласній державній адміністрації

 10 червня 2021 року  відбудуться установчі збори щодо формування нового складу громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 57, будинок Федерації профспілок Хмельницької області. Початок зборів – о 10.00 год., реєстрація – з 9.00 год. При собі мати документ, що засвідчує особу, та засоби індивідуального захисту органів дихання.

Представників інститутів громадянського суспільства, які братимуть участь в установчих зборах, просимо звернути особливу увагу на окремі частини статті 13 Положення про громадську раду при Хмельницькій обласній державній адміністрації (https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=150), а саме:

«Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується Органом.

 У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу Громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу Громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу Громадської ради. Бюлетень, заповнений із порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається».

Список представників інститутів громадянського суспільства, які братимуть участь в установчих зборах щодо формування складу громадської ради при Хмельницькій ОДА 10 червня 2021 року

Переглянути документи можна ТУТ

Список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах щодо формування складу громадської ради при Хмельницькій ОДА 10 червня 2021 року

 

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при обласній державній адміністрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами і доповненнями) та у зв’язку з перебуванням Хмельницької області у «червоній» зоні інформуємо громадян області про те, що:

– дата та час проведення установчих зборів з формування Громадської ради при обласній державній адміністрації переноситься;

– після завершення карантину буде прийнято рішення щодо уточненої дати проведення установчих зборів, про що додатково буде повідомлено на сайті облдержадміністрації.

 

Повідомлення

щодо формування громадської ради

при Хмельницькій обласній державній адміністрації

Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353),  розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 25.02.2021 року № 248/2021-р “Про ініціативну групу з підготовки установчих зборів щодо формування громадської ради при обласній державній адміністрації”, протоколу засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо формування громадської ради при обласній державній адміністрації № 1 від 02.03.2021 року повідомляємо, що склад громадської ради при обласній державній адміністрації (далі – Громадська рада) буде формуватись шляхом рейтингового голосування на установчих зборах у кількості 35 осіб.

Орієнтовна дата проведення установчих зборів: 26 квітня 2021 року

Час: 15.00

Місце:  Хмельницька обласна філармонія, вул. Гагаріна, 9

Порядок проведення установчих зборів

Формування Громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу Громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах. Учасниками установчих зборів є кандидати до складу Громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу. Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу Громадської ради

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення Хмельницькою обласною державною адміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проєкти тощо на території Хмельницької області.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення Хмельницькою обласною державною адміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Перелік документів, які необхідно подати кандидатам для участі в установчих зборах

 ➡ заява інституту громадянського суспільства, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства;

➡ рішення про делегування для участі в установчих представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства;

➡ заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

➡ біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти) (1 сторінка);

➡ відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення Хмельницькою обласною державною адміністрацією цього повідомлення (до 2 сторінок);

➡ відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

➡ мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді (1 сторінка);

➡ фото делегованого представника інституту громадянського суспільства у форматі JPG, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства (за наявності), посилання на сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника з наданням згоди на обробку персональних даних  подаються у паперовому вигляді до скриньки з написом “Ініціативна група” при вході до Будинку рад (м.Хмельницький, майдан Незалежності) або надсилаються на поштову адресу 29005, м. Хмельницький, поштове відділення № 5, до запитання Архіпович Т.М.

Інші документи надсилаються в електронному вигляді у форматі PDF на електронну адресу: ingrupa21@ukr.net

Строк подання документів: до 26 березня 2021 року до 16.00 год.

Відомості про склад ініціативної групи:

(посилання на розпорядження)

Прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи:

Дєтковський Костянтин Володимирович, телефон 063-645-81-95

Зразок 1

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів щодо формування громадської ради при Хмельницькій облдержадміністрації

Повідомляємо, що участь в установчих зборах, які відбудуться 26 квітня 2021 року, візьме  представник (назва ІГС, ПІБ представника), який є кандидатом на обрання до складу громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації.

До заяви додаються:

1.

2.

………

 

Посада  керівника ІГС                     (підпис)                            (ім’я, прізвище)                                                                                                                           

                             М.П.(за наявності)

Зразок 2

 ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського суспільства (назва ІГС)

 

  1. 1. Дата реєстрації ІГС.
  2. 2. Спрямованість (коротко: освітня, правова, ветеранська, молодіжна тощо)
  3. 3. Проведені заходи, реалізовані проєкти, виконані програми.
Період проведення заходу, проекту, програми Назва заходу, проєкту, програми Територія реалізації заходу, проєкту, програми Результати проведення заходу, проєкту, програми Джерела інформації про захід, проєкт, програму

 

Посада  керівника ІГС                     (підпис)                            (ім’я, прізвище)                                                                                                                           

                             М.П.(за наявності)

Зразок 3

 Біографічна довідка

Прізвище:

Ім’я:

По батькові:

Дата та місце народження:

Громадянство:

Контактний телефон, e-mail:

Освіта:

Науковий ступінь, вчене звання:

Нагороди, почесні звання:

Досвід роботи у виборних органах (роки):

Трудова діяльність:

Громадська, соціальна та політична діяльність:

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Хмельницький

25.02.2021                                                                                                      №248/2021-р

Про ініціативну групу з підготовки
установчих зборів щодо формування
громадської ради при обласній
державній адміністрації

Відповідно до статей 6, 13, 39, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, пункту 8 Положення про громадську раду при Хмельницькій обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18.07.2019 № 542/2019-р:

1. Утворити ініціативну групу з підготовки установчих зборів щодо формування громадської ради при обласній державній адміністрації у складі згідно з додатком.

2. Ініціативній групі, утвореній цим розпорядженням, забезпечити підготовку та проведення установчих зборів з формування громадської ради при обласній державній адміністрації.

3. Директору Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації Інні Михайловій оприлюднити на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації персональний склад ініціативної групи протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної Державної адміністрації від 12.2018 року №901/2018-р “Про ініціативну групу з підготовки установчих зборів щодо формування Громадської ради при обласній державній адміністрації”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Голова адміністрації                                                                               Сергій ГАМАЛІЙ

Додаток
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації
від 25.02. 2021 № 248/2021-р

СКЛАД
ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо формування
громадської ради при обласній державній адміністрації

АРХІПОВИЧ Тетяна Миколаївна  головний спеціаліст відділу аналітики та комунікацій управління інформаційної діяльності та аналітики Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
БАЛАНЮК Дмитро Вікторович начальник відділу національностей та релігій управління культури Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
ГАВРИЛЮК Ганна Володимирівна голова Правління громадської організації “Центр досліджень та консультацій” (за згодою)
ДЄТКОВСЬКИЙ Костянтин Володимирович  заступник директора Департаменту – начальник управління інформаційної діяльності та аналітики Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
МІХАЛЕВСЬКИЙ Віталій Цезарійович голова Хмельницького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Т. Шевченка (за згодою)
ОСАРЧУК Оксана Василівна менеджер з комунікацій громадської організації “Подільська правова ліга” (за згодою)
ПАПУГА

Людмила Олександрівна

головний спеціаліст відділу аналітики та комунікацій управління інформаційної діяльності та аналітики Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
ХОМЕНКО Марія Василівна голова Правління громадської організації “Агенція комунікацій і розвитку “Аспект громади”

(за згодою)

Керівник апарату адміністрації                                                                                           Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА

Завантажити розпорядження

ПРОТОКОЛ установчих зборів щодо формування громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації (10.06.2021)

ПРОТОКОЛ №1 засідання лічильної комісії при установчих зборах щодо формування громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації (10.06.2021)

ПРОТОКОЛ №2 засідання лічильної комісії при установчих зборах щодо формування громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації (10.06.2021)