20.02.2018 — 15:06

22 лютого 2018 року о 10 годині у сесійному залі  Будинку рад (2-й поверх) відбудеться  розширене засідання колегії облдержадміністрації

22 лютого 2018 року о 10 годині у сесійному залі  Будинку рад (2-й поверх) відбудеться  розширене засідання колегії облдержадміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Про підсумки соціально-економіч­ного розвитку області за 2017 рік та основні напрями роботи на 2018 рік

Звітує: Корнійчук

Олександр Олександрович

голова обл­асної державної адміні­страції

2.Про підсумки роботи місцевих орга­нів виконав­чої влади та органів міс­цевого самоврядуван­ня області з роз­гляду звернень гро­ма­дян у 2017 році та завдання щодо під­вищення її ефек­тивності у 2018 році

3.Про стан виконавської дисципліни в обласній державній адміністрації у 2017 році

Інформує: Бирка

Юрій Ігорович

керівник апа­ра­ту обласної дер­жав­ної адмі­­ністрації