29.11.2021 — 16:19

Увага! Оголошено додатковий конкурсний відбір розвиткових виробничих інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися  у 2022 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у Хмельницькій області.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) та наказу Мінрегіону України від 15.06.2021 №150 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» оголошується додатковий конкурсний відбір розвиткових виробничих інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися  у 2022 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  (далі – ДФРР) у Хмельницькій області.

Термін подачі проектних заявок з 29.11.2021 по  07.12.2021 року.

Згідно пункту 4 порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  у оцінці та попередньому конкурсному відборі беруть участь інвестиційні програми і проекти, подані в установленому законодавством порядку такими заявниками:

центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

органами місцевого самоврядування;

агенціями регіонального розвитку, утвореними відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної політики”, крім проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту).

Інвестиційні програми і проекти, реалізація яких передбачає будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт), повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід щодо здійснення робіт і заходів на об’єкті будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому).

Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні забезпечувати максимальну енергоефективність від їх реалізації.

 Створення інфраструктури індустріальних парків здійснюється відповідно до Закону України “Про індустріальні парки”.

Проекти співробітництва територіальних громад повинні відповідати вимогам Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.

Згідно пункту 5 вищевказаного порядку зазначеної постанови для участі в оцінці та попередньому конкурсному відборі заявники у визначений в оголошенні строк відповідно до окремих технічних завдань розміщують на онлайн-платформі підписані кваліфікованим електронним підписом керівника заявника інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, разом із документами за переліком, визначеним Мінрегіоном.

Відповідно до пункту 6 вищевказаного порядку зазначеної постанови умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

Листом Мінрегіону України від 26.11.2021 року №7/19/18109-21 погоджено відібрані 26.11.2021 року регіональною комісією при облдержадміністрації технічні завдання, на які проводиться додатковий конкурсний відбір розвиткових виробничих інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР по Хмельницькій області у 2022 році, а саме:

1.1.1 Розбудова інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва (передбачатиме розвиток індустріальних парків);

1.2.3. Розвиток логістично-транспортних систем регіону (відновлення та розвиток КП «Аеропорт Хмельницький»)

4.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молоді (надання позашкільних освітніх послуг).

 Основними умовами оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність пункту 6 цього Порядку, а також таким критеріям:

1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) для проектів будівництва (крім проектів нового будівництва) – забезпечення дотримання комплексного підходу під час проектування та фінансування об’єкта будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому);

3) календарний план реалізації проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) повинен становити від одного до трьох років. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) загальною кошторисною вартістю від 50000 до 100000 тис. гривень, фінансування яких здійснювалося із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку у попередніх роках та які за об’єктивних причин не було введено в експлуатацію відповідно до календарних планів їх реалізації, за рішенням регіональної комісії строк реалізації може бути продовжений до чотирьох років за умови, що такі проекти буде реалізовано у поточному році. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) вартістю понад 100000 тис. гривень строк реалізації може бути продовжений до п’яти років за таких же умов;

4) співфінансування з місцевих бюджетів в обсязі не менше 10 відсотків;

5) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування та їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;

6) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 10000 тис. гривень, а для інших проектів – понад 1000 тис. гривень. 

 Довідково:

 Методичні рекомендації щодо реєстрації проектів для участі в конкурсі

 Для участі у конкурсному відборі заявники реєструють на новій онлайн-платформі Державного фонду регіонального розвитку  (https://new.dfrr.minregion.gov.ua/ відповідні проекти   (рекомендації  щодо подачі проектів, заповнення відповідної інформації, завантаження необхідних документів та критерії оцінювання за посиланням, а також відеоінструкція для заявників №1 отримання ролі заявника та №2 подання проекту ДФРР )

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР згідно з  Додатком 1

Перевірка поданих на онлайн-платформу ДФРР Мінрегіону України (https://new.dfrr.minregion.gov.ua/) проектів  на відповідність постанові Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) та наказу Мінрегіону України від 15.06.2021 №150 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» здійснюється Департаментом розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації за адресою: м.Хмельницький, вул.Грушевського, 87, кім.307,  тел.76-25-48 (Стінський Олег Володимирович, Тархан Яна Василівна), (е-mail: [email protected]).