03.02.2022 — 16:51

Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує

Заробітна плата працівників Хмельницької області у грудні 2021 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2021р. становила 16194 грн, що в 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6500 грн), проте на 7,2% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в грудні 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (22738 грн), фінансової та страхової діяльності (19915 грн), промисловості (19664 грн), сільського, лісового та рибного господарств (18911 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (43078 грн) і перевищував середньообласний показник в 2,7 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  перебував у межах 25,6%–48,8% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників в грудні 2021р. порівняно з листопадом зросла на 28,4%, а відносно грудня 2020р. – на 13,7%.

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 січня 2022 року

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 січня 2022р. становила 18,7 млн.грн, або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2021р.

На 1 січня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (79,0%) та будівництво (13,3%), в районному розрізі – на Кам’янець-Подільський район (83,5%).

Вчасно не отримали заробітну плату 808 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 23180 грн, що на 43,1% більше від середньої заробітної плати за грудень 2021р.

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області у 2021 році

У 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 9167,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2020р. становив 115,1%.

У порівнянні з 2020р. будівництво інженерних споруд зросло на 23,2%, водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 5,6%, а нежитлових будівель – на 3,9%.

Капітальний та поточний ремонти становили 73,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 19,8%, реконструкція та технічне переоснащення – 6,9%.

Промислове виробництво у Хмельницькій області в 2021 році

Індекс промислової продукції за підсумками 2021р. у порівнянні з 2020р. становив 106,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти 2020р. збільшився на 46,1%.

У переробній промисловості в 2021р. виробництво продукції збільшилось на 3,1%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 10,5%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 8,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,0%, машинобудуванні – на 2,2%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 1,3%.

Поряд з цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції  на 10,5%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з 2020р. становив 109,8%.

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області в 2021 році

За попередніми даними у 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 1244,3 млн.ткм, що на 12,9% більше попереднього року. Перевезено 7304,1 тис.т вантажів, що на 16,8% більше обсягу 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 511,5 млн.пас.км, що на 13,3% менше обсягу 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 54,6 млн. пасажирів (на 16,7% менше, ніж торік). Міським електротранспортом перевезено 22,1 млн. пасажирів (на 22,7% менше).