04.02.2022 — 15:03

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 04.02.2022 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 97,1 млн грн, що становить 49,2% до показників, затверджених обласною радою на січень-лютий 2022 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 206,6 млн грн або 91,2% до планових призначень на звітний період, в тому числі:
– трансфертів на виконання власних повноважень – 86,5 млн грн або 83,7% до плану на січень-лютий, з них:
– освітньої субвенції – 38,2 млн грн;
– додаткових дотацій – 44,2 млн грн;
¬- базової дотації – 4,1 млн грн;
– інших субвенцій – 120,1 млн гривень.
Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:
– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статями видатків не допущено.