10.02.2022 — 09:21

Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує

Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області в 2021 році

У 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 64,3 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 58,4% припадає на переробну промисловість, зокрема, 19,8% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 16,5% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції, 6,4% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 38,7% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за 2021р. становив 51,5 тис.грн.

Про надходження продукції тваринництва на переробні підприємства Хмельницької області в 2021 році

У 2021р. на переробні підприємства області надійшло 6,1 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 28,4% менше, ніж у 2020р.) та 145,7 тис.т молока (на 15,8% менше).

Переробними підприємствами області куплено 142,1 тис.т молока (на 16,6% менше, ніж за 2020р.), у т.ч. у підприємств – 69,7 тис.т (на 4,7% менше), у населення – 72,4 тис.т (на 25,5% менше).

Середня ціна за 1 тонну, по якій переробні підприємства купляли молоко, по області в 2021р. становила 8439,7 грн проти 6870,4 грн у 2020р., зокрема, у підприємств – 9989,5 грн (на 14,1% більше), у населення – 6947,7 грн (на 27,5%).

За якісним складом купленої молочної продукції в підприємств та населення переважало молоко першого ґатунку, відповідно, 63,2% та 79,9%.

В області займалися прийманням молока від населення 99 відповідно обладнаних пунктів.