03.11.2023 — 15:09

Відбулася нарада щодо впровадження нових державних будівельних норм ДБН В.2.2-5:2023 “Захисні споруди цивільного захисту”

2 листопада ГУ Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області спільно з відділом містобудування та архітектури ОВА провели онлайн – зустріч з практикуючими архітекторами області, структурними підрозділами містобудування та архітектури органів місцевого самоврядування області щодо впровадження з 01 листопада 2023 року нових державних будівельних  норм ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту».

Андрій Савчук – начальник відділу організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Хмельницькій області ознайомив проєктантів, архітекторів з основними аспектами нормативного документу. Новий ДБН встановлює чіткі вимоги до проєктування та будівництва нових захисних споруд, а також реконструкції та капітального ремонту вже існуючих. Одне з базових завдань в умовах війни — створення всіх необхідних умов для розвитку мережі захисних споруд цивільного захисту, які враховують реалії воєнного часу та міжнародний досвід з облаштування споруд цивільного захисту. Всі проєкти відбудови житлових і громадських будівель, у тому числі, шкіл, лікарень, садочків повинні передбачати наявність правильно облаштованих захисних споруд.

ДБН передбачає, що всі захисні споруди мають відповідати стандартам інклюзивності, в тому числі, фізичної безбар’єрності. Зокрема, такі споруди мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю. У разі неможливості облаштування пандуса рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми. Також у захисних спорудах повинні бути облаштовані системи візуальної та тактильної навігації, контрастне маркування на сходах та порогах.

Під час нового будівництва обов’язковим є облаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення. Таке приміщення має розраховуватися на кожні 200 осіб.

Специфікою ДБН є забезпечення зниження рівня впливу зброї масового та загального враження при напівсферичному рівномірному вибуху на рівні можливості сприйняття рівномірно-розподілених навантажень: для зброї масового ураження – надмірний тиск вибухової хвилі 20 – 500 кПа (залежно від класу або групи захисної споруди або споруди подвійного призначення), що положеннями норм приводяться до квазістатичного (еквівалентного) рівномірно-розподіленого навантаження; для засобів звичайного враження (ракет, дронів, інших боєприпасів) – надмірний тиск вибухової хвилі на рівні 20 кПа на несучі і огороджувальні конструкції (окрім покриття) та 50 кПа на покриття.

Положення ДБН взаємопов’язані з вимогами нормативних документів містобудівного законодавства: ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування», ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно – технічні заходи цивільного захисту (ДСК)», ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції», ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення», ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва.», ДБН В.2.5-64-2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

Зазначений ДБН також взаємопов’язаний з вимогами нормативних документів санітарного законодавства: ДСП 6.177-2005-09-02 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005); ДСП № 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів; Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів. СР №234-2016; Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. СР №2205-2020; «Державні санітарні норми і правила “Санітарно-протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров’я. ДСанПіН № 354-2023» та інші.