19.05.2021 — 11:16
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Право   на  державну  соціальну  допомогу  мають  інваліди  з дитинства  і  діти-інваліди  віком  до  18 років.

Якщо   інвалід  з  дитинства  абодитина-інвалід   має   право   на   пенсію  у  зв’язку  з втратою годувальника (державну   соціальну   допомогу  дитині  померлого годувальника,  передбачену Законом України “Про державну соціальну допомогу  особам,  які  не  мають  права  на пенсію, та інвалідам” і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно.

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

– інвалідам з дитинства I групи –  100  відсотків  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– інвалідам з  дитинства  II  групи – 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– інвалідам  з  дитинства III групи – 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– на дітей-інвалідів   віком   до   18  років  –  70  відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Інвалідам  з  дитинства  I  групи  встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:

– інвалідам з  дитинства,  віднесеним до підгрупи А I групи, – 75 відсотків  прожиткового  мінімуму  для   осіб,   які   втратили працездатність;

– інвалідам з  дитинства,  віднесеним до підгрупи Б I групи, – 50 відсотків  прожиткового  мінімуму  для   осіб,   які   втратили працездатність.

Одиноким інвалідам з дитинства  II  і  III  груп, які  за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього  догляду,  встановлюється надбавка на догляд за ними врозмірі  15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка  на догляд  за  дитиною-інвалідом підгрупи А встановлюється в розмірі:

– на дитину-інваліда підгрупи А віком до 6 років – прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

– на  дитину-інваліда  підгрупи  А  віком  від  6 до 18 років – прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Надбавка  на догляд за іншою дитиною-інвалідом встановлюється в розмірі:

– на дитину-інваліда віком   до  6  років  –  50  відсотківпрожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

– на дитину-інваліда  віком  від  6 до 18 років – 50 відсотківпрожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Надбавка  на  догляд  за  дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику,  які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання),  не проходять службу,  не  займають  виборну  посаду  і фактично  здійснюють  догляд  за  дитиною-інвалідом.

Надбавка  на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років також  призначається одному   з  батьків,  усиновителів,  опікуну,  піклувальнику,  які перебувають у відпустці по догляду за дитиною  до  досягнення  нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці  без  збереження   заробітної   плати,   у   разі   якщо дитина-інвалід   потребує  домашнього  догляду,  і  вони  фактично здійснюють догляд  за дитиною-інвалідом. Одному  з  батьків, прийомних  батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною-інвалідом  підгрупи  А, а також одинокій матері (одинокому батьку)  надбавка  на  догляд  за  дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.