09.12.2021 — 10:00

Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує

Заробітна плата працівників Хмельницької області у жовтні 2021 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2021р. становила 12223 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 13,0% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в жовтні 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (15908 грн), фінансової та страхової діяльності (15832 грн), сільського, лісового та рибного господарств (14011 грн), будівництва (13994 грн), промисловості (13920 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (22370 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував в межах 42,0–62,4% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у жовтні 2021р. порівняно з вереснем зменшилась на 2,6%, а відносно жовтня 2020р. зросла на 7,5%.

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 листопада 2021 року

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 листопада 2021р. становила 21,3 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2021р.

На 1 листопада п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (73,0%) та будівництво (12,0%), в районному розрізі – на Кам’янець-Подільський район (75,9%).

Вчасно не отримали заробітну плату 967 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 22031 грн, що в 1,8 раза більше від середньої заробітної плати за жовтень 2021р.

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області у січні–жовтні 2021 року

У січні–жовтні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 5508,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2020р. становив 105,4%.

У порівнянні з січнем–жовтнем 2020р. будівництво інженерних споруд зросло на 9,9%, житлових будівель – на 1,8%, водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 7,8%.

Капітальний та поточний ремонти становили 67,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 23,9%, реконструкція та технічне переоснащення – 8,4%.

Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області в січні–жовтні 2021 року

У січні–жовтні 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 48,5 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 61,8% припадає на переробну промисловість, зокрема, 19,7% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,1% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 7,4% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 35,0% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–жовтень 2021р. становив 38,8 тис.грн.