10.12.2021 — 09:25

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 10.12.2021 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 1245,6 млн грн, що становить 95,8% до показників, затверджених обласною радою на січень – грудень 2021 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 1 889,4 млн грн або 98,7 % до планових призначень на звітний період, в тому числі:
– трансфертів на виконання власних повноважень – 607,5 млн грн або 96,5% до плану на січень – грудень, з них:
– освітньої субвенції – 306,1 млн грн;
– додаткової дотації – 226,4 млн грн;
¬- базової дотації – 75,0 млн грн;
– інших субвенцій – 1281,9 млн гривень.
Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:
– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статями видатків не допущено.