21.01.2022 — 14:44

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 21.01.2022 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 55,1 млн грн, що становить 63,0% до показників, затверджених обласною радою на січень 2022 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 102,1 млн грн або 98,7 % до планових призначень на звітний період, в тому числі:
– трансфертів на виконання власних повноважень – 50,2 млн грн або 97,3% до плану на січень, з них:
– освітньої субвенції – 25,4 млн грн;
– додаткових дотацій – 22,1 млн грн;
¬- базової дотації – 2,7 млн грн;
– інших субвенцій – 51,9 млн гривень.
Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:
– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статями видатків не допущено.