16.09.2022 — 13:44

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 16.09.2022 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 1 180,3 млн грн, що становить 104,9% до показників, затверджених обласною радою на січень-вересень 2022 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 777,2 млн грн або 56,8% до планових призначень на звітний період, в тому числі:
• трансфертів на виконання власних повноважень – 428,2 млн грн або 99,4% до плану на січень-вересень, з них:
– освітньої субвенції – 229,2 млн грн;
– додаткових дотацій – 164,6 млн грн;
¬- базової дотації – 34,4 млн грн;
• інших субвенцій – 329,8 млн гривень.
Отримані обласним бюджетом доходи спрямовано на:
– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.