04.04.2023 — 09:15

ПЕРЕЛІК документів, що подається до Хмельницької ОВА для реєстрації Статуту при створенні релігійної громади

1. Заява громадян в кількості не менше десяти чоловік, які утворили громаду і досягли 18-річного віку (ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації).

2. Належним чином засвідчена копія (оригінал) протоколу загальних зборів віруючих громадян про утворення релігійної громади, її найменування, затвердження статуту, обрання керівних (виконавчих) органів (п. 1 ч. 2 ст. 14 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації).

3. Належним чином засвідчена копія документа про право власності чи користування приміщенням або письмової згоди власника приміщення на надання адреси за місцезнаходженням релігійної організації, зазначеним у статуті (положенні) релігійної громади (п. 2 ч. 2 ст. 14 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації).

4. Статут релігійної громада щонайменше в 2-х примірниках (ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації).

ПЕРЕЛІК документів, що подається до Хмельницької ОВА для реєстрації Статуту у новій редакції

1. Заява за підписом керівника або уповноваженого представника релігійної громади (п.1 ч. 3 ст. 14 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації).

2. Статут (положення) релігійної громади у новій редакції (п.2 ч. 3 ст. 14 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації).

3. Оригінал чи належним чином засвідчена копія протоколу (або витяг з протоколу) загальних зборів релігійної громади про внесення змін і доповнень до статуту (положення) релігійної громади, ухвалених відповідно до порядку, визначеного у чинному на момент внесення змін статуті (положенні) релігійної громади (п.1 ч. 4 ст. 14 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації).

4. Список учасників загальних зборів релігійної громади про внесення змін і доповнень до статуту (положення) релігійної громади (п.1 ч. 4 ст. 14 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації).

5. У випадку прийняття рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту – список членів релігійної громади, які підтримали таке рішення із їх підписами (ч. 5 ст. 8 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації).

6. Оригінал чи належним чином засвідчена копія чинної на дату подання документів редакції статуту (положення) релігійної громади, до якого мають бути внесені зміни і доповнення, з відміткою про державну реєстрацію (з усіма змінами, що до нього вносились) (п.2 ч. 4 ст. 14 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації).

7. Оригінал свідоцтва, виданого органом реєстрації (якщо таке видавалося) громади (п.2 ч. 4 ст. 14 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації).

8. У разі зміни місцезнаходження релігійної громади має бути подано оригінали чи належним чином засвідчені копії документів про право власності чи користування приміщенням або письмової згоди власника приміщення на надання адреси за місцезнаходженням релігійної громади, зазначеним у статуті (положенні) громади (ч. 5 ст. 14 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації).

Статут (положення) релігійної організації повинен містити відомості про:

1) вид релігійної організації, її віросповідну приналежність і місцезнаходження;

2) місце релігійної організації в організаційній структурі релігійного об’єднання;

3) майновий стан релігійної організації;

4) права релігійної організації на заснування підприємств, засобів масової інформації, інших релігійних організацій, створення навчальних закладів;

5) порядок внесення змін і доповнень до статуту (положення) релігійної організації;

6) порядок вирішення майнових та інших питань у разі припинення діяльності релігійної організації.

Статут (положення) може містити й інші відомості, пов’язані з особливостями діяльності даної релігійної організації.

Статут (положення) релігійної організації не повинен суперечити чинному законодавству.