28.04.2023 — 14:37

Інформація про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 28.04.2023 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 614,7 млн грн, що становить 37,3% до показників, затверджених на 2023 рік (з урахуванням змін).

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету по загальному та спеціальному фондах в сумі 356,8 млн грн або 99,4% до планових призначень на січень-квітень, в тому числі:
• дотацій – 56,7 млн грн, з них:
– додаткових дотацій – 38,0 млн грн;
– базової дотації – 18,7 млн грн;
• субвенцій – 300,1 млн гривень.
Отримані обласним бюджетом доходи спрямовано на:
– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.