10.04.2024 — 11:52

Проєкт GIZ презентував оновлену редакцію методичного посібника по проектуванню енергоефективних шкіл

Проєкт GIZ “Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні“, що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та співфінансуванням Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) (надалі – проєкт GIZ) надає підтримку практичних кроків енергоефективності в публічних закупівлях та програмних діях для відновлення України за принципом “краще ніж було”  (Build Back Better) якій відповідає цілям Європейського Зеленої угоди та цифрової трансформації ЄС.

В контексті будівництва це означає будувати за принципами сталого будівництва із застосуванням сучасних енерго- та ресурсоефективних технологій, методів управління, екологічних будівельних матеріалів.

Завантажити

Друге видання Методичного посібника «Методичні рекомендації – Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками» (2024) розроблено з оновленням першої редакції (2021) враховуючи зміни законодавства які відбулися у період 2021-2023 років, зокрема нового Закону України «Про енергетичну ефективність», деяких ДБН і національних стандартів у сфері управління відходами руйнації, термомодернізації, вимог до укриття тощо. 

Методичний посібник стане в нагоді:
• замовникам для складання завдання на проектування об’єкту нового будівництва чи реконструкції;
• архітекторам і проектувальникам – якісно виконати завдання по проєктуванню об’єкту з досягненням кращих показників енергоефективності та поліпшених характеристик будівлі на усіх стадіях її життєвого циклу.

За змістом Методичний посібник складається з таких розділів:
• Нормативно-технічна база щодо будівництва та реконструкції закладів загальної середньої освіти
• Рекомендації по підвищенню енергоефективності шкільних будівель при новому проектуванні
• Заходи по підвищенню енергоефективності шкільних будівель при виконанні проектів реконструкції (термомодернізації)
• Підвищення теплового захисту зовнішніх огороджувальних конструкцій шкільних будівель
• Енергоефективні заходи щодо систем опалення, охолодження, вентиляції, гарячого та холодного водопостачання шкільних будівель
• Рекомендації щодо освітлення шкільних територій
• Рекомендації по впровадженню альтернативних та відновлювальних джерел енергії у шкільних будівлях
• Рекомендації по вибору більш екологічно кращих будівельних матеріалів і виробів
• Законодавство яке впливає на розвиток енергоефективного сталого будівництва і ринку екологічно сертифікованих будівельних матеріалів і виробів
• Підготовка і склад техніко-економічного обґрунтування проектів реконструкції / термомодернізації шкільних будівель
• Аналіз та управління ризиками при проектуванні та реалізації проектних рішень
• Екологічні наслідки впровадження проектних рішень
• Соціальні наслідки впровадження проектних рішень
• Оцінка екологічного ефекту від реалізації проектів реконструкції / термомодернізації шкільних будівель
• Конструктивні вузли системи утеплення
• Структуру екологічних критеріїв та перелік чинних стандартів екологічного маркування на будівельну продукцію

Автори: Дмитро Богдан, Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування; Олег Картавцев, Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування; д.т.н., проф. Володимир Скочко, кафедра архітектурних конструкцій КНУБА, NZEB Hub КНУБА; к.т.н. доц. Сергій Кожедуб, кафедра архітектурних конструкцій КНУБА, NZEB Hub КНУБА; к.т.н., доц. Олександр Погосов, кафедра теплотехніки КНУБА, NZEB Hub КНУБА; к.арх., доц. Олексій Ященко, кафедра архітектурних конструкцій КНУБА, NZEB Hub КНУБА; Євген Кулінко, кафедра теплотехніки КНУБА, NZEB Hub КНУБА; Андрій Посікера, кафедра архітектурних конструкцій КНУБА, NZEB Hub КНУБА, Сергієва Дар’я, NZEB Hub КНУБА. Світлана Берзіна, ВГО Жива планета; Світлана Перминова, Центр екологічної сертифікації та маркування ВГО Жива планета. 

Редакторська колегія: к.т.н. Наталія Дюжилова, заступник голови Державної архітектурно-будівельної інспекції, доктор філософії з публічного управління Іма Хренова-Шимкіна, GIZ GmbH, Вікторія Школьна, GIZ GmbH, Дмитро Марусич, консультант проєкту GIZ.