12.12.2016 — 17:42

Обговорено проект обласного бюджету на 2017 рік

Сьогодні, 12 грудня під головуванням голови обласної державної адміністрації Олександра Корнійчука відбулось засідання колегії обласної державної адміністрації задля обговорення проекту рішення сесії обласної ради «Про обласний бюджет на 2017 рік».

Доповідаючи по питанню, директор Департаменту фінансів Сергій Пенюшкевич наголосив, що оскільки до 1 грудня Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, відповідна місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

Загалом у січні-листопаді 2016 року до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 3 219,4 млн.грн., що на 1087,9 млн.грн. або на 51,0 відсотка більше за відповідний період минулого року, в тому числі доходи обласного бюджету склали 437,0 млн.грн. і зросли до січня-листопада 2015 року на 119,2 млн.грн. або на 37,5 відсотка.

Обсяг надходжень загального фонду місцевих бюджетів у розрахунку на одного жителя області зріс до відповідного періоду минулого року на 52,7 відсотка або на 858,8 грн.  і склав 2 487,2 гривень.

Найбільшим джерелом надходжень загального фонду місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. В обласному бюджеті, для прикладу, його питома вага якого становить більше 80%.

На надходження ПДФО самий безпосередній вплив має середньомісячна зарплата, а тому важливе значення має робота по її зростанню.

В поточному році місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад проведена значна робота по її збільшенню. В результаті середньомісячна заробітна плата в області за жовтень склала 4156 грн. та зросла порівняно з січнем 2016 року на 762 грн. або на 22,5%. Разом з тим, ми ще не дотягуємо до середнього показника по державі на 1194 грн. (по Україні 5350 грн.). Тому, у 2017 році нам є над чим працювати і основний напрямок – це виведення економіки з «тіні».

Для розуміння потенціалу даного резерву Департаментом соцзахисту був проведений аналіз по визначенню кількості працездатного населення, яке працює нелегально. Було встановлено, що в «тіні» працює 164,7 тис.осіб або 30,8% працездатного населення. Втрати місцевих бюджетів від «тінізації» складають 91,8 млн.грн.

Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб по обласному бюджету на 2017 рік склали 434,4 млн. грн., що на 37,6 млн. грн. або на 9,5 відсотка більше очікуваного показника 2016 року. Це пов’язано із збільшенням мінімальної заробітної плати та відповідним збільшенням фонду оплати праці.

Прогнозний показник рентної плати за користування надрами до обласного бюджету на 2017 рік становить 8,7 млн.грн., що на 240,0 тис.грн. або на 2,8% більше очікуваного показника 2016 року.

В цілому ж прогнозні показники доходів загального фонду обласного бюджету на 2017 рік, у порівнянні із затвердженим на 2016 рік, збільшено на 57,1 млн.грн. або на 12,2% та становлять 527,3 млн.гривень.

Що стосується доходів спеціального фонду обласного бюджету, то у порівнянні із затвердженими показниками на 2016 рік вони збільшуються на 13,5 млн.грн. або на 9,6% та становлять 153,5 млн.гривень.

Проте у порівнянні до очікуваних надходжень показник зменшено на 53 млн.грн. або на 25,6%, що пояснюється зменшенням планових показників по власних надходженнях бюджетних установ від благодійних внесків, грантів та дарунків, які не мають постійного характеру, а тому не можуть бути спрогнозованими.

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, що перебуває у комунальній власності та екологічний податок, що, відповідно, становлять 91,9 % та 8,0 % від прогнозного показника доходів спеціального фонду 2017 року.

Варто відзначити, що після прийняття закону про Державний бюджет України на 2017 рік в рішення обласної ради будуть внесені відповідні зміни щодо обсягів базової дотації та субвенцій з державного бюджету.

Завдяки проведеній у попередні роки і в поточному році роботі по енергозбереженню та впровадженню енергозберігаючих технологій, мережа бюджетних установ забезпечена необхідним ресурсом на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Видатки обраховані виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2014-2015 роки, діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту.

Загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2017 рік визначено у сумі 4 млрд. 923 млн. 320,5 тис.грн., з них обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 153,8 млн.грн.

Крім того, передбачено фінансування на виконання заходів обласних програм в частині надання кредитів з обласного бюджету в сумі 1,6 млн.грн.

На освітню галузь буде спрямовано 410,7 млн.грн., що на 36,6 млн.грн. або на 9,8 відсотка більше, ніж у базовому бюджеті 2016 року.

Фінансування буде здійснюватися за рахунок освітньої субвенції (182,6 млн.грн.), а також власних доходів обласного бюджету (191,7 млн.грн.).

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через Департамент охорони здоров’я, на 2017 рік передбачені видатки в сумі 792,7 млн.грн., що на 97,1 млн.грн. або на 13,9 відсотка більше, ніж у 2016 році.

За рахунок власних доходів обласного бюджету в сумі 122,3 млн.грн. будуть утримуватись 6 закладів галузей «охорона здоров’я», «освіта» та «культура», фінансування яких не може здійснюватися за рахунок коштів медичної субвенції.

В проекті обласного бюджету на 2017 рік передбачені видатки в сумі 118 млн.грн для департаменту соціального захисту населення, що на 3,0 млн.грн. або на 2,6 відсотка більше, ніж у 2016 році.

На поточне утримання будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, а також Меджибізького дитячого будинку-інтернату враховано асигнування в сумі 76,3 млн.грн. Це на 11,3% більше уточнених призначень 2016 року.

По галузі «Культура» в обласному бюджеті передбачені видатки в сумі 90 млн.грн., що на 14,8 відсотка більше, ніж у 2016 році.

Цей ресурс буде спрямований на поточне утримання вищих закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації, установ культури (обласних бібліотек, музеїв, заповідників, інших), а також на фінансову підтримку обласних установ мистецтва та на проведення централізованих заходів в галузі „культура”.

На управління молоді та спорту плануються видатки в сумі 24,5 млн.грн., що на 16,5% більше, ніж у 2016 році.

Кошти будуть спрямовані на:

  • виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей в сумі 4,7 млн.грн.;
  • виконання програм та утримання закладів галузі «фізична культура і спорт» в сумі 19,6 млн.грн.

 Департаменту агропромислового розвитку на виконання бюджетної програми для фінансування заходів з проведення лікувально-діагностичних, лікувально-профілактичних та утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій передбачається обсяг видатків загального фонду у сумі 44,1 млн. гривень.

За рахунок вказаних коштів, як і в попередньому бюджетному періоді, буде фінансуватись заробітна плата з нарахуваннями працівників 30-и установ ветеринарної медицини.

 

Розглядаючи субвенції на державні програми соціального захисту населення та природоохоронні заходи варто зазначити, що на виконання Державних програм соціального захисту враховано на рівні уточнених показників 2016 року в сумі 3 млрд. 384,8 млн.грн.

За рахунок коштів  обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в обсязі 12,4 млн.грн. пропонується передбачити видатки на природоохоронні заходи, розподіл яких проведено за пропозиціями Департаменту екології та природних ресурсів наступним чином:

  • Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – на реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни в обсязі – 11,9 млн.гривень.
  • Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації – 493,2 тис.грн., зокрема за бюджетними програмами:

За рахунок цих коштів планується розробити проекти землеустрою та встановити межі в натуру (на місцевість) територій природно-заповідного фонду орієнтовною площею 536,6 гектарів в 5 районах області (Дунаєвецькому, Кам’янець-Подільському, Полонському, Шепетівському, Ярмолинецькому), а також провести щорічний обласний заочний конкурс «Природа України очима дітей Хмельниччини» (10,5 тис.грн.).

Підсумовуючи засідання Олександр Олександрович наголосив, що проект бюджету є базовим, навіть з врахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів на рівні 2016 року він збалансований і забезпечує потребу по захищеним статтям видатків.

За результатами колегії буде прийнято відповідне колегіальне рішення.