27.04.2018 — 15:27

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 27.04.2018 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 249,0 млн.грн., що становить 99,6% до показників, затверджених обласною радою на січень-квітень  поточного року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 3191,5 млн. грн. або 98,0 % до плану на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень –  551,2 млн. грн. або  99,7% до плану на січень-квітень, з них:

– медичної субвенції – 290,9 млн.грн.;

– освітньої субвенції – 67,3 млн.грн.;

­- додаткової дотації – 173,2  млн.грн.;

– базової дотації – 19,8 млн.грн.;

– субвенцій на виконання державних програм соціального захисту – 2486,8 млн. грн. або 97,7% до плану на звітний період;

– інших субвенцій – 153,5 млн. гривень.

Одержані обласним бюджетом доходи дозволили забезпечити фінансуванням видатки обласного бюджету в сумі 3279,1 млн.грн., з них:

– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ,  виплату стипендій, оплату енергоносіїв та комунальних послуг;

  – інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Субвенції на виконання державних програм соціального захисту в повному обсязі спрямовано бюджетам районів та міст обласного значення, що дозволило профінансувати:

– видатки області на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які утримуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях,  в сумі   624,1 млн.грн.;

– пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу – 1862,7 млн.гривень.