Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

08.06.2018 — 13:50

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 08.06.2018 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 348,2 млн.грн., що становить 90,5% до показників, затверджених обласною радою на січень-червень  поточного року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 4130,9 млн. грн. або 94,8 % до плану на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень –  824,9 млн. грн. або  93,0% до плану на січень-червень, з них:

– медичної субвенції – 400,0 млн.грн.;

– освітньої субвенції – 112,9 млн.грн.;

­- додаткової дотації – 285,0  млн.грн.;

– базової дотації – 27,0 млн.грн.;

– субвенцій на виконання державних програм соціального захисту – 3069,4 млн. грн. або 95,3% до плану на звітний період;

– інших субвенцій – 236,6 млн. гривень.

Одержані обласним бюджетом доходи дозволили забезпечити фінансуванням видатки обласного бюджету в сумі 4262,6 млн.грн., з них:

– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ,  виплату стипендій, оплату енергоносіїв та комунальних послуг;

  – інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Субвенції на виконання державних програм соціального захисту в повному обсязі спрямовано бюджетам районів та міст обласного значення, що дозволило профінансувати:

– видатки області на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які утримуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях,  в сумі   921,0 млн.грн.;

– пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу – 2148,4 млн.гривень.