28.09.2018 — 16:40

Саме місцева влада найповніше може врахувати екологічні інтереси населення відповідної території, – В.Кальніченко

Сьогодні в облдержадміністрації у ході розширеного засідання колегії під головуванням Вадима Лозового проаналізували стан здійснення природоохоронних заходів в області. Доповідав перед учасниками заходу заступник директора Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації– начальник управління екології та природних ресурсів Руслан Якубаш.

Посадовець зазначив, що соціально-економічний розвиток області тісно пов’язаний з екологічним станом довкілля, наявністю екологічних проблем та ризиків у регіоні, та виокремив такі основні екологічні проблеми області, що потребують першочергового вирішення: забруднення атмосферного повітря; забруднення поверхневих вод недостатньо очищеними каналізаційними стоками; наявність на території значної кількості непридатних і заборонених до застосування пестицидів, умови зберігання яких створюють загрозу для дов­кілля та здоров’я людей; недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення території (земель, лісів, водоохоронних зон водних об’єктів) різними промисловими та побутовими відходами; виснажливе використання біоресурсів та деградація біорізноманіття; незадовільний стан лісозахисних насаджень, у тому числі у водоохорон­них зонах.

Руслан Анатолійович зауважив, що для вирішення вказаних проблем в області та районах розроблено та затверджено природоохоронні програми. Витрати на реалізацію цих програм та заходів потребують значних коштів.

Фінансування природоохоронних заходів визначається у встановленому порядку, виходячи із принципу пріоритетності дій по усуненню/зниженню негативного впливу на довкілля та забезпеченню екологічної безпеки.

Відповідно до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та Державного бюджету України на 2018 рік грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності та кошти екологічного податку розподіляються між Державним фондом охорони навко­лишнього природного середовища, обласним фондом ОНПС та місцевими (міськими, селищними, сільськими фондами ОНПС).

Торік рішенням обласної ради від 22.12.2017 року № 34-17/2017 “Про обласний бюджет на 2018 рік” з обласного фонду охорони навко­лишнього природного середовища виділено 9229,4 тис.грн. на реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (головний розпорядник коштів – Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації) – використано 2757,3 тис. гривень.

У 2018 році на виконання заходів виділено 19601,135 тис.грн., а саме:

реконструкція очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної лікарні № 1 у с. Скаржинці Ярмолинецького району – 11 763,145 тис.грн. – використано 3464,578 тис.грн.;

реконструкція очисних споруд обласного протитуберкульозного диспан­серу в с. Осташки Хмельницького району продуктивністю 50 м3/добу – 875,49 тис. грн., використано 264,9 тис.грн.;

будівництво споруди для регулювання рівнів води в меженний період на водоймі в м. Деражня – 1332,5 тис.грн., використано 576,570 тис.грн.;

проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, пере­везення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоро­нення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання – 5444,0 тис.грн., проведено процедуру публічних закупівель, однак торги відмінено через подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій;

розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповід­ного фонду: ботанічного заказника загальнодержавного значення “Ушицький” та зоологічного заказника “Яцковецький” – 174,7 тис. гривень. Суб’єктами господарювання надано цінові пропозиції для виконання заходу;

проведення щорічного обласного заочного конкурсу “Природа України очима дітей Хмельниччини” – 11,3 тис. гривень. Проведено конкурс, кошти використано.

Щорічно направляються запити до Мінприроди України про виділення коштів з Державного фонду ОНПС на здійснення природоохоронних заходів, у тому числі і на завершення робіт із вивезення на знешкодження непридатних ХЗЗР, проте з 2014 року кошти не виділялися.

Цьогоріч з Державного бюджету України (Державного фонду регіональ­ного роз­витку) виділено 10556,319 тис.грн., у тому числі на реконструкцію очисних споруд у смт Летичів – 2718,0 тис.грн., будівництво очисних споруд у смт Віньківці – 7838,319 тис. гривень.

На 01 вересня до спеціального фонду (ФОНПС) місцевих бюджетів (обласного, міських, районних, об’єднаних територіальних громад) надійшло 12 мільйонів 264 тисячі 732 гривні , у тому числі до обласного фонду ОНПС – 6 мільйонів 550 тисяч 171 гривня, до місцевих фондів ОНПС –5 мільйонів 714 ти­сяч 561 гривня.

За даними райдержадміністрацій, міських, селищних та сільських рад у першому півріччі 2018 року використано 996 тисяч 217 гривень, у тому числі на:

заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів – 68,260 тис. грн. (47,460 тис.грн. – обстеження та паспортизація водойми – Сахновецька сільська рада Старокостянтинівського району; 20,800 тис.грн. – експертиза проекту “Будівництво колектора на витоках зливової каналізації від вул. Ка­м’янецької до вул. Свободи в районі вул. Прибузької” – Хмельницька міська рада;

заходи з утилізації побутових відходів та благоустрій сміттєзвалищ насе­лених пунктів області – 723,718 тис.грн.;

озеленення територій (придбання та посадка дерев, кущів, квітів) – 129,939 тис.грн.;

наукові дослідження та проведення науково-практичних конференцій – 74,300 тис.грн. (Хмельницька міська рада).

Відповідно до інформації, наданої Білогірською, Волочиською, Горо­доцькою, Деражнянською, Дунаєвецькою, Ізяславською, Красилівською, Но­воушицькою, Славутською, Старосинявською, Шепетівською районними дер­жавними адміністраціями та Нетішинською міською радою кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у першому півріччі цього року не використовувалися.

Залишок коштів становив 5 мільйонів 261 тисячу 808 гривень.

У 2018 році у місті Хмельницький за кошти міського бюджету придбано екобус (автомобіль знаходиться на балансі комунального підприємства “Спецкомунтранс”), до якого громадяни можуть приносити використані лампи, батарейки, термометри, фарби та клеї (з тарою), відпрацьовані фільтри, електричне та електронне обладнання, миючі засоби, медикаменти та інші небезпечні відходи.

Особливу увагу доповідач звернув на проблему перевантаженості полігонів твердих побутових відходів. За під­сумками 2017 року в області функціонує 6 перевантажених полігонів твердих побутових відходів, які потребують розширення або закриття: у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Старокостянтинів, Славута та Шепетівка.

Рекультивації потребують 5 полігонів: у місті Славута, Городоцькому, Дунаєвецькому, Славутському, Ярмолинецькому районах.

Також Руслан Якубаш торкнувся питання функціонування об’єктів природно-заповідного фонду області. Зокрема, він повідомив, що на території Хмельницької області створено 522 об’єкти природно-заповідного фонду загальною площею 328467 га, з них винесено в натуру (на місцевість) межі усього 179 об’єктів площею 15897 гектарів.

Для забезпечення інформованості та природоохоронного виховання на­селення, підвищення ефективності роботи природоохоронних установ та орга­нізацій на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду встановлю­ються інформаційні та охоронні знаки, проте на більшості таких об’єктів вони відсутні.

Не розроблено проекти організації територій об’єктів природно-заповід­ного фонду, відсутні проекти утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, які є основним видом проектної документації з планування території парку, призначеним для обґрунтування та реалізації довгострокових цілей управління.

Рішенням обласної ради від 11.05.1999 року № 21 на території Шепетів­ського та Полонського районів створено регіональний ландшафтний парк “Ма­льованка”.

Законом України “Про природно-заповідний фонд України” передба­чено, що регіональні ландшафтні парки є юридичними особами, управління якими здійснюється їх спеціальними адміністраціями.

Проте з моменту прийняття рішення про створення парку до цього часу не створено спеціальної адміністрації парку, що не дає змоги здійснювати ефективне управління землями, які увійшли до території парку, забезпечити охорону та дотримання заповідного режиму території, а також умови для орга­нізованого відпочинку населення.

“Лише після створення спеціальної адміністрації регіонального ланд­шафтного парку “Мальованка” зможемо розробити та затвердити проект організації території, провести зонування території парку, розробити проект землеустрою щодо організації та встановлення меж його території, “- наголосив доповідач.

Також проблемним питанням є розроблення місцевих схем екологічної мережі адміністративних районів області, які відповідно до ст.15 Закону України “Про екологічну мережу” є основою для розроблення усіх видів проектної документації при здійсненні землеустрою, розробці містобудівної документації, у тому числі генеральних планів населених пунктів.

На завершення виступу Руслан Анатолійович зауважив, що розпорошеність коштів від надходження екологічного податку, зборів за забруднення довкілля не дає змоги використовувати їх у повному об’ємі та за цільо­вим призначенням, бо кошти або залишаються на рахунках, або використо­ву­ються на заходи, які не визначено як першочергові.

Підсумовуючи розгляд питання перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Кальніченко зазначив, що більшість проблемних питань, пов’язаних з довкіллям, можуть бути успішно вирішені місцевими радами.

“Саме місцева влада найповніше може врахувати екологічні інтереси населення відповідної території, адже саме через систему місцевих рад здійснюється політика охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, підтримки екологічного балансу,” – наголосив посадовець.

Також він звернув увагу присутніх на те, що для ефективного вирішення екологічних проблем необхідно виходити з принципу першочерговості виконання природоохоронних заходів та передбачати співфінансування за рахунок коштів усіх фондів при їх  плануванні.

Також Володимир Ілліч доручив керівництву Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації вжити заходів щодо якнайшвидшого врегулювання питання створення спеціальної адміністрації регіонального ландшафтного парку “Мальованка”.