23.07.2019 — 13:09

Відбулося розширене засідання колегії облдержадміністрації

Сьогодні під головуванням т.в.о. голови Хмельницької обласної державної адміністрації Володимира Кальніченка відбулося розширене засідання колегії  облдержадміністрації. Участь у засіданні взяли голова обласної ради Михайло Загородний, заступники голови облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники територіальних підрозділів ЦОВВ, керівництво районів, голови міських (міст обласного значення) рад. Учасники засідання розглянули три питання порядку денного.

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за перше півріччя 2019 року доповідала директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Олена Бохонська. Олена Валеріївна зазначила, що протягом першого півріччя 2019 року діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в області спрямовувалася на забезпечення подальшого комплексного розвитку регіону, належного життєвого рівня насе­лення та стабільної суспільно-політичної ситуації.

Особлива увага приділялася виконанню завдань і заходів Програми соці­ально-економічного розвитку Хмельницької області на 2019 рік, Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, плану захо­дів з її реалізації та забезпеченню розвитку економічного потенціалу області.

Промисловість

Олена Бохонська повідомила, що в області працюють понад 1000 промислових підприємств, на яких зайнято чверть працюючих (близько 49 тис. працівників).

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-травень 2019 року становив 18,4 млрд грн, що на 7,9% більше, ніж за відповідний період мину­лого року. В обсязі реалізації основну частку становила продукція підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 32,9%, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 28%, гумо­вих і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 15,5%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 6,1%.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу найвищий у м. Нетішин (54,5 тис. грн) та Старосинявському районі (46,7 тис. грн), найниж­чий – у Білогірському, Ярмолинецькому, Шепетівському районах (відповідно, 0,5, 0,7 та 1,0 тис. грн).

Індекс промислової продукції становив 87,5% (у січні-травні 2018 року – 91,9%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів обсяг промислового виробництва зріс на 2,5%.

У переробній промисловості виробництво продукції зменшилося на 9,1%, у тому числі у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – у 2,5 рази, машинобудуванні – на 17,7%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютю­нових виробів – на 16,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,8 %.

Разом з цим посадовець підкреслила, що збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з де­ревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 7,2%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 1,4 %.

Чверть обсягу виробленої промислової продукції області припадає на виробництво ВП “ХАЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом”.

Підприємством у звітному періоді на 150 днів було вимкнено енергоблок №1 у зв’язку із планово-попереджувальним ремонтом.

“Саме з цим і пов’язано зменшення індексу промислового виробництва на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого по­вітря на 19,6%, що, у свою чергу, спричинило негативний вплив на загальний індекс промислової продукції області”, – наголосила Олена Бохонська.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за січень-червень 2019 року по всіх категоріях господарств становив 98,7%, у тому числі у тварин­ництві – 102,1%, рослинництві – 42,7 відсотка.

Олена Валеріївна зазначила, що основною причиною зниження індексу виробництва валової продукції сільського господарства в галузі рослинництва стало зменшення виробництва ягід, ранніх овочевих і зернових культур у червні поточного року через зміщення на декаду строків збирання.

За попередніми статистичними даними під урожай цього року посіяно 1,2 млн га сільськогосподарських культур, що на 8 тис. га менше минулоріч­них обсягів. Зменшення посівних площ виникло за рахунок недосіву пізніх культур унаслідок аномальних погодних умов, адже у травні випало від 4 до 6 місячних норм опадів, що є найбільшим показником за всі роки метеоспо­стережень, зокрема, кукурудзи на зерно недосіяно на площі понад 2 тис. га, сої – 5,0 тис. га, гречки – 1,5 тис. гектарів.

Стан посівів зернових культур дає підстави отримати урожай зернових близько 70 ц з гектара. За попередніми підрахунками передбачається отри­мати валовий збір зерна в обсязі 3500 тис. тонн, що на 300 тис. тонн менше, ніж мину­лого року.

Агроформування усіх районів розпочали комплекс збиральних робіт. На 10 липня ранні зернові та зернобобові культури зібрано на площі 19 тис. га (+ 2 тис. га до 2018 року), намолочено 95,3 тис. тонн зерна при середній уро­жайності 50 ц з гектара.

Посадовець повідомила, що за січень-травень 2019 року сільськогосподарськими підприємствами  реалізовано 17,5 тис. тонн м’яса в живій вазі, вироблено 73,6 тис. тонн молока та 388,5 млн штук яєць. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ви­робництво молока зросло на 7,6%, яєць – на 6,3%, реалізація м’яса – на 2,3 %. Вирощування великої рогатої худоби до реалізації на забій збільши­лося на 9,1%, свиней – на 7,4 %.

На 01 липня 2019 року вже працює чотири фермерських господарства сімейного типу з виробництва молока (в Ізяславському, Полонському, Краси­лівському районах), в яких утримується 79 корів, у тому числі цьогоріч створено фермерське господарство “Молочна імперія” у Красилівському районі на 15 корів. Проводиться робота над створенням ще дев’яти фермерських господарств за підтримки проекту “Укрмілкінвест” в Ізяславському, Білогір­ському, Дунаєвецькому, Славутському, Хмельницькому, Красилівському та Шепетівському районах.

Протягом поточного року створено молочарський кооператив “Молочні Топори” в Ізяславському районі.

Енергозабезпечення та розвиток альтернативної енергетики

За інформацією ТОВ “Хмельницькгаззбут” та ТОВ “Хмельницьк­енерго­збут”, станом на 01 червня 2019 року рівень розрахунків за всіма катего­ріями споживачів за спожитий природний газ становив 103,3%, за спожиту електричну енергію – 88,6 %.

Борг за електроенергію, з урахуванням боргів минулих років, за всіма категоріями споживачів на 01 червня 2019 року становив 155,6 млн грн (населення – 108,5 млн грн). Борг за природний газ зменшився у порівнянні із попереднім місяцем із 638,9 млн грн до 516,5 млн гривень.

На Хмельниччині продовжує активно розвиватися напрям використання альтернативних відновлювальних джерел енергії.

Протягом першого півріччя уведено в експлуатацію 9 СЕС потужністю близько 50 МВт. Загалом в області з відновлювальних джерел енергії за звітний період вироблено 98,4 млн кВт/год електроенергії (у 2,4 ра­зи більше до відповідного періоду минулого року), з яких:

10 млн. кВт/год вироблено малими гідроелектростанціями області;

66,5 млн. кВт/год – сонячними електростанціями;

21,9 млн. кВт/год – біогазовими установками.

До найбільших проектів, реалізованих на території області, Олена Бохонська від­несла завершення будівництва та введення в експлуатацію:

ТОВ “Грінватех” СЕС у с. Станіславівка Віньковецького району потуж­ністю 9 МВт;

ТОВ “Сонячні Дунаївці” СЕС у с. Маків Дунаєвецького району (на ділянці площею 20 га) потужністю 10 МВт, яку планується збільшити;

ПП “Подільськенерго” на території с. Панівці Кам’янецьПодільського району піковою потужністю 63,8 МВт;

ТОВ “Теофіпольська енергетична компанія”, II черги біогазової установки по комплексному виробництву електроенергії з біогазу потужністю 10,5 МВт.

У квітні 2019 року в с. Кременчуки Красилівського району ТОВ “Агро Про Менеджмент” розпочало будівництво виробничого комплексу для підго­товки, зберігання, первинної та подальшої переробки зерна кукурудзи і побіч­них продуктів. Проект передбачає створення 300 нових робочих місць і встановлення сонячної електростанції поряд із зазначеним комплексом.

Будівництво та капітальні інвестиції

Директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури звернула увагу, що у звітному періоді будівельних робіт в області виконано на суму 968,06 млн гривень. Індекс буді­вельної продукції у порівнянні з відповід­ним періодом минулого року стано­вив 115,8% (десяте місце в державі).

Уведено в експлуатацію 64,29 тис. кв. метрів житла.

У січні-березні 2019 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1541,7 млн грн капітальних інвес­тицій, що в порівнянних цінах на 20,2% менше від обсягу капітальних інвес­тицій за відповідний період 2018 року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,3% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 49,8% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 44,8%. На капітальний ремонт активів спрямовано 7,2% загального обсягу капі­тальних інвестицій. Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 70,5% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,9%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 10,3% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 12,9%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сіль­ського, лісового та рибного господарств (36,6%), промисловості (25,7%). Капі­тальні інвестиції у житлове будівництво у порівнянні з минулим роком збільшилися на півтора відсотки.

Будівництво та ремонт доріг

Олена Валеріївна звернула увагу учасників колегії, що у 2019 році з Державного бюджету України на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг державного значення Хмельницької області передбачено 828,8 млн грн, що на 31% менше ніж торік.

За перше півріччя Службою автомобільних доріг в області освоєно 328,1 млн гривень. Зазначені кошти спрямовано на проведення ремонтних робіт, у тому числі 149,2 млн грн на експлуатаційне утримання доріг державного значення.

Цьогоріч для Хмельницької області передбачено субвенцію з держав­ного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користу­вання місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на загальну суму 568,3 млн гривень.

На 01 липня 2019 року з Державного бюджету України надійшло 257,4 млн грн, з них використано 86,5 млн грн, у тому числі на:

поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого зна­чення – 16,7 млн грн;

поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення – 63,8 млн грн;

капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності – 3,1 млн грн;

поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності – 2,9 млн гривень.

Іноземні інвестиції

Доповідачка повідомила, що обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 01 квітня 2019 року становив 198,2 млн дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 156,5 дол. (на 01 квітня 2018 року – 137,1 дол. США). У січні-березні 2019 року іноземними інвесто­рами вкладено 54,8 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій (у відпо­відному періоді 2018 року – 38,4 тис. дол. США).

Загалом інвестиції надійшли з 36 країн світу. Із країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 187,2 млн дол. США (94,5% загального обсягу акціонерного капіталу).

Значні обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості (79,7% загального обсягу), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (12,1%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном (4,5%).

14-15 березня 2019 року у м. Хмельницький проведено ІІІ Міжнародний економічний форум “Інвестиційні можливості Хмельниччини”, організаторами якого виступили Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада та Хмельницька торгово-промислова палата. До участі у форумі було залучено кращих вітчизняних бізнес-експертів, іноземних експертів з Нідерландів, Канади, Німеччини, Норвегії, Іспанії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Китаю, Греції та Бельгії, представників підприємств області, органів державної влади, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, наукових установ тощо.

Під час заходу 30 суб’єктів господарювання Хмельниччини представили свої експозиції та продукцію на виставковій площі. Також відбулися двосторонні переговори В2В між вітчизняними й іно­земними бізнес-експертами та представ­никами бізнесу, влади і громадськості області.

17 травня відкрито Хмельницький інноваційний термінал компа­нії “Нова Пошта”, що є ключовим об’єктом інфраструктури вантажоперевезень компанії у Західній Україні. Загальна потужність терміналу становить 18 тис. відправлень за годину. Створено 300 робочих місць з умовами праці європейського рівня. Термі­нал побудовано з використанням кредитних коштів ЄБРР на суму 9,5 млн євро.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні-квітні 2019 року зовнішньоторговельний оборот товарів становив 335,3 млн дол. США (+3,1% до січня-квітня 2018 року), зазначила Олена Бохонська.

Експорт у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 0,1% та становив 191,8 млн дол., імпорт – на 7,4% (143,5 млн дол.).

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 48,3 млн дол. (у січні-квітні 2018 року – 58,0 млн дол.). Коефіцієнт покриття експор­том імпорту становив 1,34 (по Україні – 0,89).

У порівнянні з січнем-квітнем 2018 року експорт зріс на 0,2 млн дол. США, що зумовлено збільшенням експортних поставок соняшникової олії, бобових та овочів до Індії – у 10,5 разів, Алжиру – у 6,4 рази (кукурудзи), Данії – у 4,1 рази (меблів, пластмасових виробів), США – у 2,2 рази (ниток синте­тичних або штучних), Ізраїлю – у 2,1 рази (кукурудзи), Нідерландів – у півтора рази (кукурудзи, олії соняшникової), Іспанії – в 1,9 рази (кукурудзи), Туреччи­ни – на 42,2% (насіння соняшнику, залишків і відходів харчової промисло­вості), Італії – на 38,1% (кукурудзи, соєвих бобів), Німеччини – на 8,6% (куку­рудзи, санітарно-керамічних виробів, необробленого алюмінію).

Зовнішньоторговельні операції у січні-квітні 2019 року область здійсню­вала з партнерами зі 109 країн світу.

За словами директора Департаменту, обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився у порівнянні з січнем-квітнем 2018 року на 12,4% та становив 102,9 млн дол. або 53,6% від загального обсягу експорту (у січні-квітні 2018 року – 91,5 млн дол., або 47,8%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійсню­валися до Німеччини, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Італії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Ізраїлю.

З 05 по 08 червня 2019 року відбувся візит делегації області до Куявсько-Поморського воєводства (Республіка Польща). Під час візиту обговорено підпи­сання Програми торгово-економіч­ного, науково-технічного та культурного співробітництва між Хмельницькою областю та Куявсько-Поморським воєвод­ством на 2019-2021 роки.

Споживчий ринок та цінова ситуація

У своїй доповіді Олена Бохонська відзначила, що в області відкрито 15 об’єктів роздрібної торгівлі, 5 об’єктів ресторан­ного бізнесу, 3 об’єкти побутового обслуговування населення.

Здійснювалася системна робота з відстеження ситуації на споживчому ринку для своєчасного реагування на негативні тенденції.

Оборот роздрібної торгівлі за січень-травень 2019 року становив 9105,1 млн грн, що у порівняних цінах на 12,2% більше обсягу за відповідний період торік (по Україні – на 9,6%).

Індекс споживчих цін на товари та послуги у травні 2019 року відносно грудня попереднього становив 102,7% (по Україні – 103,6%); індекс цін на продукти харчування та безалкогольні напої – 102,7% (по Україні – 104,8%).

Ціни на більшість основних соціально важливих продовольчих товарів (19 позицій із 23) за січень-травень 2019 року були нижчими, ніж середні ціни по Україні, – зазначила посадовець.

За звітний період у населених пунктах області проведено 1096 ярмарків, на яких реалізовано 25,5 тис. тонн сільськогосподарської продукції на суму 294,0 млн гривень.

Здійснювався аналіз державних закупівель розпорядниками бюджетних коштів області через систему електронних державних закупівель ProZorro.

За січень-травень через систему ProZorro здійснено 16790 закупівель. З них 1490 – відкриті торги, 15300 – не конкурентні (опри­люднено звіти про закупівлю).

За рахунок закупівель через відкриті торги підтверджена економія стано­вить 168,6 млн гривень.

Найбільше конкурентних закупівель проведено райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування спільно з підзвітними їм розпоряд­никами у Дунаєвецькому (47 закупівель), Полонському (32) та Хмельницькому (30) районах, найменше – у Білогірському (1 закупівля), Віньковецькому (2), Теофіпольському (2), Волочиському (3) та Старосинявському (3) районах.

Розвиток підприємництва

Стан розвитку підприємництва характеризується позитивною динамікою основних фінансово-економічних показників діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва.

За оперативними даними Головного управління ДФС в області, на 01 липня на Хмельниччині кількість діючих малих і середніх підприємств збільшилася з по­чатку року на 233 одиниці та становила 13635 (у тому числі, 426 середніх підприємств).

Кількість працюючих суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб збільшилася з початку року на 421 особу та становила 53,9 тис. осіб.

Протягом січня-червня 2019 року до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприємництва надійшло 2980,5 млн грн податкових платежів, що на 581,8 млн грн або на 19,5% більше ніж за відповідний період торік.

Вживалися заходи з подальшого вдосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг. На сьогодні в області функціонує 32 таких центри, у тому числі 17 – при райдержадміністраціях, 6 – виконавчих комітетах місь­ких (міст обласного значення) рад та 9 – при органах місцевого самовря­ду­вання, утворених у результаті об’єднання територіальних громад.

На 01 липня 2019 року в області зареєстровано 269 регуляторних актів.

Виконання бюджетів

Олена Бохонська наголосила, що досягнуто позитивної динаміки надходжень до бюджетів усіх рівнів. За підсумками півріччя до бюджетів надійшло податків та платежів на суму 5249,6 млн грн, у тому числі до державного бюджету – 2165,1 млн грн, місце­вих бюджетів – 3084,5 млн гривень.

Обсяги податкових надходжень зросли на 20,9% або на 907,9 млн грн, у тому числі до державного бюджету – на 21,8% або на 386,8 млн грн, до місцевих бюджетів – на 20,3% або на 521,1 млн гривень.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло податків та зборів (без урахування міжбюджетних трансфертів) на суму 3234,1 млн грн, що ста­но­вить 105,9% до планових призначень на перше півріччя.

Усі міста обласного значення, райони, 43 об’єднані територіальні громади (крім Старосинявської) та обласний бюджет забезпечили виконання планових показників доходів загального фонду, затверджених місцевими радами на перше півріччя 2019 року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду бюджету області зросли на 19,2% або на 520,5 млн. гривень.

Обсяг надходжень доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одного жителя області у порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 20,3% та становив 2537,8 гривень.

Cеред об’єднаних територіальних громад у 2019 році 37 є недостатньо спроможними та отри­мують з державного бюджету базову дотацію. Високо спроможні шість громад, які перераховують реверсну дотацію, зокрема: Кра­силівська міська, Меджибізька селищна, Гуме­нецька, Розсошанська, Крупець­ка, Новоставецька сільські. І лише Волочиська міська об’єднана територіальна громада є середньо спроможною.

Найвищий рівень дотаційності у Китайгородській сільській громаді, в якої обсяг базової дотації у загальній сумі доходів становить 42,3 %.

Заробітна плата

“За підсумками січня-травня середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в області зросла на 19,5% у порівнянні з відпо­відним періодом минулого року та становила 8048,8 грн, що удвічі перевищує розмір мінімальної заробітної плати”, – підкреслила доповідач.

Індекс реальної заробітної плати до відповідного періоду минулого ро­ку становив 110,4 %.

У І кварталі найвищий рівень середньомісячної заробітної плати був у містах Нетішин (20037,0 грн), Славута (8922,0 грн) та Славутсько­му районі (8340,0 грн), найнижчий – у Теофіпольському (5978,0 грн), Білогірському (6268,0 грн) та Ярмолинецькому (6315,0 грн) районах.

Заборгованість із заробітної плати по області на 01 липня 2019 року становить 7,1 млн гривень. У порівнянні до початку року борг із заробітної плати по області зменшився на 6,2 млн гривень.

У структурі боргу заборгованість на економічно активних підприємствах становить 1,9 млн грн або 26,3% боргу підприємств області, підприємствах-банкрутах – 4,6 млн грн або 65,2% та економічно неактивних підприємствах – 0,6 млн грн або 8,5 %.

Протягом січня-червня 2019 року проведено 263 засідання, наради, засідання ро­бочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зай­нятості населен­ня, на які було запрошено 2392 роботодавці, заслухано 1497 суб’єктів господарювання.

Соціальне забезпечення

На 01 липня 2019 року на обліку в Єдиному державному автоматизо­ваному реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 284,5 тис. осіб. Про­тягом звітного періоду по області нараховано пільг на загальну суму 213,2 млн грн, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг – на суму 201,7 млн грн, на придбання твердого палива та скрапленого газу – 11,5 млн гривень.

Державну допомогу одержувало понад 90 тис. сімей з дітьми, малоза­без­печених сімей, осіб з інвалідністю, яким з початку року виплачено 933,0 млн гривень.

Протягом опалювального сезону 2018/2019 року житлові субсидії одер­жувало 158 тис. домогосподарств. З 01 травня 2019 року здійснено автома­тичне перепризначення житлових субсидій на наступний термін без звернення для 93 тисяч домогосподарств області.

На 30 червня функціонує 21 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховуються 150 дітей-вихованців та осіб з числа статусних, і 107 прийомних сімей, в яких перебуває 197 прийомних дітей та осіб з числа статусних. Усього у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу проживає 347 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Пенсійне забезпечення

Протягом першого півріччя поточного року забезпечено своє­часну ви­плату пенсій для 402,3 тис. пенсіонерів, на яку спрямовано 6082,4 млн грн, що на 757,6 млн грн (14,2%) більше, ніж за перше півріччя 2018 року.

Зібрано 2495,7 млн грн, що на 440,2 млн грн більше обсягів відповідного періоду минулого року. Доведене планове завдання виконано на 104,7 відсот­ка. Забезпеченість власними коштами для фінансування пенсій зросла на 2,4% проти відповідного періоду минулого року і становила 40,9%.

Освіта

Олена Бохонська поінформувала, що на сьогодні в області функціонує 762 заклади дошкільної освіти, у тому числі 179 у складі навчально-виховних комплексів, у яких діють групи ран­нього та дошкільного віку. Показник охоплення дітей віком від 3 до 6 років різними формами дошкільної освіти, як і торік, становив 96 %.

З початку року створено 45 додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку у Деражнянському районі – 15, Полонській міській об’єд­наній територіальній громаді – 30.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів області включає 680 за­кладів загальної середньої освіти, у яких здобувають освіту понад 134,3 тис. учнів.

У рамках реформи децентралізації відбувається активне утворення об’єднаннях територіальних громад, освітніх округів та опорних навчальних закладів, які мають забезпечити рівний доступ усіх дітей до якісної освіти та забезпечити раціональне й ефективне використання ресурсів.

На сьогодні в області функціонує 20 опорних закладів освіти, до яких входить 23 філії. До опорних шкіл підвозять дітей із 41 населеного пункту.

“З вересня 2018 року усі школи області взяли участь у впровадженні Дер­жавного стандарту початкової загальної середньої освіти в рамках реалізації Концепції “Нова українська школа”. На реалізацію проекту для придбання мультимедійних комплексів, комп’ютерів, ноутбуків, меблів, дидактичних мате­ріалів та іншого обладнання торік було спрямовано близько 43,0 млн грн., з початку 2019 року – 20,4 млн гривень”, – зауважила Олена Валеріївна.

Організованим підвезенням до місць навчання та у зворотному напрямку охоплено усіх учнів, які проживають за межею пішохідної доступності.

Доступ до інформаційної мережі Інтернет мають 96% загальноосвітніх навчальних закладів.

На 01 липня функціонує 170 закладів з інклюзивним навчан­ням і ви­хованням, де навчається 548 дітей з особливими освітніми потре­бами, 192 дитини виховується в інклюзивних групах.

На оновлення матеріально-технічної бази, здійснення капітальних ре­монтів і реконструкції закладів освіти, упровадження заходів з енергозбе­реження за 6 місяців поточного року з державного та місцевих бюд­жетів освоєно понад 33,0 млн гривень.

Охорона здоров’я

На 30 червня 2019 року медичну допомогу населенню області надають 96 закладів охорони здоров’я: 40 лікарняних, 35 амбулаторно-поліклінічних закладів (у тому числі 31 центр ПМСД), 7 диспансерів, 4 санаторії, 2 станції переливання крові, 2 стоматологічні поліклініки, 1 будинок дитини та 5 інших закладів охорони здоров’я.

Основну увагу було зосереджено на зміцненні лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров’я та забезпеченні найуразливіших верств населення життєво необхідними препаратами.

Доповідачка наголосила, що з метою вдосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здо­ров’я, що надають медичну допомогу у сільській місцевості, продовжується бу­дівництво 27 амбулаторій з житлом для лікаря. У 18 амбулаторіях вже про­водяться внутрішні роботи, в останніх 9 будівництво ведеться повільними темпами.

Продовжується реконструкція приміщення обласного кардіологічного диспансеру, на базі якого планується створити обласний центр кардіології та кардіохірургії. На ці роботи заплановано у 2019 році 7120,9 тис. грн, за 6 міся­ців освоєно 2906,0 тис. гривень.

Продовжується також будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні та реконструкція існуючого стаціонарного корпусу під поліклініку. Виділено 37059,0 тис. грн, у тому числі з державного бюджету, – 7209,0 тис. грн, з обласного – 29850,0 тис. гривень.

Охорона навколишнього природного середовища

На виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки у 2019 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 20180,2 тис. грн на здійснення природоохоронних заходів.

Важливим залишається питання поводження з твердими побутовими відходами, особливо у сільській місцевості. У більшості сільських населених пунктів відсутні програми поводження з відходами, схеми їх санітарної очистки та правила благоустрою, що призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ та погіршує екологічний і санітарний стан прилеглих територій.

Проблемним питанням на сьогодні є паспортизація місць видалення твердих побутових відходів на території селищних та сільських рад. Із 692 сіль­ських сміттєзвалищ твердих побутових відходів паспортизовано усього 408.

Полігони твердих побутових відходів у містах обласного значення є переван­таженими та потребують розширення або закриття, – підкреслила Олена Бохонська.

Реформа децентралізації

На 01 липня в області утворено 48 об’єднаних територіальних громад (63,2% площі області). До ОТГ увійшло 829 населених пунктів з населенням 563,325 тис. осіб (44,5% від населення області).

На цей час перспективний план формування територій громад області передбачає утворення на території області 62-х ОТГ. Розпорядженням Кабі­нету Міністрів України від 21 листопада 2018 року №901-р затверджено зміни до пер­спективного плану формування територій громад Хмельницької області. 45 гро­мад (72,6%), передбачених перспективним планом, вже створено, 3 ОТГ не передбачено у перспективному плані.

У поточному році облдержадміністрацією надано висновки на відповід­ність Конституції та законам України проектів рішень щодо утворення Плуж­ненської, Заслучненської сіль­ських, Нетішинської міської ОТГ.

Не утворено жодної ОТГ у Віньковець­кому та Старокостянтинівському районах.

Підсумовуючи, Олена Бохонська відзначила, що результати соціально-економічного розвитку Хмельниччини за перше півріччя 2019 року свідчать про необхідність продовження активної роботи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації.

Підбиваючи підсумки обговорення цього питання порядку денного т.в.о. голови облдержадміністрації Володимир Кальніченко зазначив, що в області проведена значна робота з підвищення рівня соціально-економічного розвитку. Це, зокрема, стосується розвитку будівельної галузі, детінізації економіки, створення нових робочих місць, збільшення розміру заробітної плати.

Але разом з тим, наголосив Володимир Ілліч, необхідно ще більше зусиль спрямувати на забезпечення  самодостатнього розвитку територій, зокрема, на збільшення розміру плати за оренду земельних ділянок. “Саме від цих надходжень напряму залежить розвиток територіальних громад. І ми маємо робити усе, що залежить від нас на місцях, задля покращення добробуту людей”, – наголосив Володимир Кальніченко.