30.10.2020 — 10:30

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 30.10.2020 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 879,9 млн.грн., що становить 102,5% до показників, затверджених обласною радою на січень-жовтень 2020 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 1890,4 млн. грн. або 99,3 % до планових призначень на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень –  783,4 млн. грн. або  99,5% до плану на січень-жовтень, з них:

– медичної субвенції – 254,3 млн.грн.;

– додаткової дотації – 254,5  млн.грн.;

– освітньої субвенції – 212,6 млн.грн.;

­- базової дотації – 62,0 млн.грн.;

– інших субвенцій – 1107,0 млн. гривень.

Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:

– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;

– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статями видатків не допущено.