09.12.2020 — 09:45

Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт про території Смарагдової мережі

04 грудня 2020 року Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт про території Смарагдової мережі.

Мережа Емеральд (Смарагдова мережа, Emerald Network) – природоохоронна (екологічна) мережа територій, що включає території особливого природоохоронного інтересу (Areasof Special ConservationInterest, ASCI) на загальноєвропейському рівні. Вона створена для виконання Бернської конвенції (1979 року) і підтримується державами – членами Ради Європи.

Для України створення цієї мережі є не лише важливим завданням з точки зору охорони природи, а й безпосередньо є частиною євроінтеграційного процесу. Так, створення мережі, відповідно до вимог Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом має бути завершене до 2021 року. У цей момент триває як планування самої мережі, так і формування відповідного законодавства для цього.

Законопроєкт про території Смарагдової мережі передбачає:

➡ зміну підходів до управління природоохоронною територією з «охорони» території до «збереження окремих природних оселищ та природної фауни і флори». Цей процес має відбуватись шляхом планування та реалізації заходів необхідних для підтримання, відновлення природних оселищ та популяцій видів природної флори і фауни у сприятливому статусі збереження;

➡ встановлення чітких критеріїв для відбору територій Смарагдової мережі, які ґрунтуються на науковому підході. Тобто для кожного пріоритетного виду флори чи фауни буде проведено інвентаризацію та розроблено карту, де буде зазначено його місцезнаходження. Карта охоплюватиме не лише Україну, а й весь біогеографічний регіон;

➡ функціонування Національного реєстру територій Смарагдової мережі та системи моніторингу статусу збереження типів природних оселищ та видів природної фауни і флори, а також звітування. Це передбачає створення бази даних та визначення тенденцій у динаміці популяцій видів і оселищ, за результатами яких будуть прийматися подальші управлінські рішення;

➡ розроблення планів управління територіями Смарагдової мережі;

➡ впровадження механізму оцінки впливу на територію Смарагдової мережі.

У світі до Смарагдової мережі входять 3500 об’єктів, з них 271 об’єктів розташовані на території України.

Смарагдові об’єкти – території, на яких зростають види рослин, мешкають або перебувають тимчасово види тварин та знаходяться оселища (біотопи), що охороняються Бернською конвенцією.

У межах Хмельницької області до переліку об’єктів Смарагдової мережі Європи включено 8 природних територій.