23.02.2021 — 13:51

На колегії ОДА обговорили підсумки соціально-економічного розвитку Хмельницької області за 2020 рік та основні напрями роботи у 2021 році

Основним  завданням є забезпечення соціально-економічного розвитку Хмельниччини та надання якісних послуг для населення. На цьому наголосив голова облдержадміністрації Сергій Гамалій на розширеному засіданні колегії ОДА під час обговорення підсумків соціально-економічного розвитку Хмельницької області за 2020 рік та основних напрямів роботи у 2021 році.

“Кожен мешканець села, селища чи міста має право на якісне медичне обслуговування, на якісну освіту, сучасну освіту, також має право на хороші дороги і на освітлені вулиці. Реформа децентралізації дала можливість громадам самостійно, за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення і нести за це відповідальність, – зазначив посадовець. – Першочергове завдання, яке стоїть перед нами – це розвиток територій та забезпечення благополуччя жителів області”.

Сергій Гамалій додав, що серед важливих завдань, що стоять перед органами влади – сприяння підвищенню конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, створенню робочих місць, залученню інвестицій, погашень заборгованостей заробітної плати, підвищенню її рівня, реалізації інвестиційних проектів та збільшення капітальних інвестицій у розвиток територій.

Доповідала із зазначеного питання директорка Департаменту економічного розвитку, курортів і туризму ОДА Олена Бохонська. Вона зазначила, що протягом 2020 року діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в області спрямовувалася на забезпечення подальшого комплексного розвитку регіону, поліпшення добробуту населення, зниження рівня безробіття, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров’я. Особлива увага приділялася виконанню завдань і заходів Програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2020 рік, Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, плану заходів з її реалізації та забезпеченню розвитку економічного потенціалу області.

 💡 Промисловість

►У промисловому секторі торік працювало понад 1000 підприємств, де зайнято близько 49 тис. працівників.Значна частина підприємств під час пандемії зменшила обсяги виробництва або взагалі призупинила його через втрату ринків збуту, недостатню кіль¬кість кваліфікованих працівників унаслідок відтоку робочої сили за кордон тощо.
►За підсумками року індекс промислового виробництва становив 97,5% (у 2019 році – 85,2%).
Скоротилися обсяги виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 38%, продукції машинобудування – на 15,7%, харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 18,4%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 10,5%. Разом з тим, збільшилося виробництво на підприємствах добувної промисловості та розробленні кар’єрів – на 64,5%, промислової продукції на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 27,9% та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 16,8 відсотка.
►Промисловими підприємствами торік реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 47,3 млрд грн, що у розрахунку на одного мешканця становить 37,5 тис. гривень.

 💡 Сільське господарство

►Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за 2020 рік становив 95,2%, у тому числі тваринництва – 97%, рослинництва – 94,8 відсотка. Зменшення індексу обсягу продукції рослинництва зумовлено зниженням урожайності сільськогосподарських культур через складні погодно-кліматичні умови, зокрема відсутність вологи та заморозки.
►Валове виробництво зерна становило 4,1 млн тонн (+8% до 2019 року) при середній урожайності 67 ц/га (третє місце в державі). Валовий збір кукурудзи на зерно становив 2,6 млн тонн при середній урожайності 95 ц з гектара (перше місце в державі). Валовий збір соняшника становив 562 тис тонн, що на 9% більше попереднього року, урожайність – 33 ц/га (перше місце в державі).
►Під урожай 2021 року посіяно 284 тис га озимих культур, у тому числі 207 тис га зернових (відповідно, на 9% та 13,3% менше ніж торік через погодно-кліматичні умови).
►Зниження індексу продукції тваринництва зумовило зменшення обсягу виробництва м’яса та яєць. У порівнянні з 2019 роком обсяг виробництва м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) зменшився на 9,2%, яєць курячих – на 5,3 відсотка. Разом з цим, виробництво молока збільшилося на 2,5 відсотка.
►На початок 2021 року в області зареєстровано 1891 фермерське господарство, з них 53 господарства створено у 2020 році. Крім цього, торік розпочали діяльність 20 сімейних фермерських господарств, 13 з яких займаються розведенням ВРХ молочних порід, чотири – здійснюють діяльність з вирощування зернових культур, розведення свиней, овець та інших тварин (бджіл), два – з вирощування ягід, горіхів та інших плодових дерев та один – з виробництва виноградних вин.
►Для надання послуг особистим селянським господарствам в області створено та функціонує 15 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з них: молочарського напряму та з надання послуг – по п’ять, із заготівлі та пере¬робки продукції бджільництва – два, ягідного – один та інших напрямів – два.

 💡 Будівництво та капітальні інвестиції

►За підсумками року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 6472,1 млн гривень. Індекс будівельної продукції становив 158,3%. Підприємствами та установами області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6384,9 млн грн капітальних інвестицій, що на 10,2% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2019 року.
►Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 56,9% загального обсягу інвестицій. Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (30,4%), сільського, лісового та рибного господарств (25%). Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 411,4 млн грн або 6,4% від загального обсягу.

 💡 Будівництво та ремонт доріг

►На будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування області передбачено 6,5 млрд грн, у тому числі на дороги державного значення – 5677,5 млн грн, місцевого значення – 853,9 млн гривень.
►У 2020 році за рахунок виділених коштів уведено в експлуатацію 47 об’єктів доріг загального користування державного значення, 54 об’єкти загального користування місцевого значення та 41 об’єкт на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах.

 💡 Іноземні інвестиції

►Обсяг залучених із початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 30.09.2020 року становив 174,0 млн дол. США або 69% до відповідного періоду 2019 року. Інвестиції надійшли із 34 країн світу. Частка іноземних інвестицій із країн Європейського Союзу становить 42,4 відсотка.
►Найбільші обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості (60,4% загального обсягу), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів (21,4%), операції з нерухомим майном (6%).

 💡 Зовнішньоекономічна діяльність
►За звітний період зовнішньоторговельний оборот товарів становив 1172,3 млн дол. США (-2,8% до 2019 року).
►Експорт у порівнянні з 2019 роком збільшився на 3,3% та становив 663,5 млн дол. США, імпорт скоротився на 9,8% та становив 508,8 млн дол. США.
►Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 154,7 млн дол. США (у 2019 році – 78,4 млн дол. США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,30 (у 2019 році – 1,14).
►Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився у порівнянні із 2019 роком на 1,3% та становив 327,0 млн дол. або 49,3% від загального обсягу експорту (у 2019 році – 322,8 млн дол. або 50,3%). Найбільше експортувалися товари до Польщі, Німеччини, Китаю, Єгипту, Нідерландів, Туреччини, Бельгії.
►Основу товарної структури експорту становили зернові культури; насіння і плоди олійних рослин; електричні машини; текстильні матеріали та текстильні вироби; меблі; жири та олії тваринного або рослинного походження; молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед, мінеральні продукти.

 💡 Споживчий ринок та цінова ситуація

►Оборот роздрібної торгівлі у діючих цінах за минулий рік становив 28168,8 млн грн, що на 16,2% більше обсягу 2019 року.
►Індекс споживчих цін на товари та послуги становив 104,9% (2019 рік – 104,4%), по Україні – 105% (104,1%); індекс цін на продукти харчування та безалкогольні напої – 105,5% (104,9%), по Україні – 104,9% (104,8%).

💡 Розвиток підприємництва
►За даними Головного управління Державної податкової служби в області кількість діючих малих та середніх підприємств з початку 2020 року збільшилася на 3,8% (на 529 одиниць) і на 01 січня 2021 року становила 14606 одиниць.
►Кількість працюючих суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб збільшилася з початку 2020 року на 377 осіб та становила 54634 особи.
►До бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприємництва надійшло 6404,3 млн грн податкових платежів, що на 0,2 млн грн менше ніж за 2019 рік.
►У звітному періоді Регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області для реалізації бізнес-проєктів у пріоритетних напрямах діяльності надано фінансову допомогу 7 суб’єктам підприємництва на суму 2370,0 тис. гривень.
►В області функціонувало 37 ЦНАПів, у тому числі 14 – при райдержадміністраціях, 23 – при органах місцевого самоврядування, утворених у результаті об’єднання територіальних громад.
►Торік через діючі ЦНАПи надано 398,1 тис. адміністративних послуг.

 💡 Енергозабезпечення та розвиток альтернативної енергетики
►На Хмельниччині найбільш динамічним сектором є сонячна енергетика. Протягом звітного періоду введено в експлуатацію 30 СЕС та 1 мікро ГЕС загальною потужністю близько 120 мегават. На кінець 2020 року в області діяло 33 малих ГЕС та 66 СЕС загальною потужністю близько 334 мегават.
►З відновлювальних джерел енергії торік вироблено 502,2 млн. кВт/год електроенергії.
►У рамках реалізації Програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки на впровадження енергозберігаючих заходів шляхом відшкодування з обласного бюджету частини отриманих кредитів виділено 200,0 тис. гривень. На заходи з енергозбереження з обласного та місцевих бюджетів виділено 108,04 млн грн (профінансовано 67,4 млн грн).

💡 Виконання бюджетів
►За підсумками року до загального фонду державного бюджету від платників області надійшло податків та платежів на суму 5017,3 млн грн (109,7% виконання або 443,1 млн грн). У повному об’ємі забезпечено надходження з основних бюджетоформуючих податків: податок на додану вартість (фактичне виконання становить 112%), податок на доходи фізичних осіб (106%), військовий збір (106,9%), податок на прибуток (116%).
►До загального фонду місцевих бюджетів надійшло податків та зборів (без урахування міжбюджетних трансфертів) на суму 8065,7 млн грн та забезпечено приріст доходів на 3,6% або на 282,9 млн грн у порівнянні з 2019 роком.
►Обсяг надходжень доходів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів у розрахунку на одного жителя області у порівнянні з 2019 роком зріс на 3,6% та становив 6428,3 гривні.

 💡 Заробітна плата
►За підсумками 2020 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в області зросла на 13,8% у порівнянні з попереднім роком та становила 9872,0 грн (по Україні – 11591,0 грн).
►Заборгованість із заробітної плати по області на 01 січня 2021 року становила 12,0 млн грн. Протягом року повністю ліквідовано борги на 23 підприємствах області на загальну суму 4,3 млн грн

💡 Соціальне та пенсійне забезпечення
►Протягом 2020 року виплачено усіх видів державної соціальної допомоги на загальну суму 1541,4 млн гривень. Крім цього, нараховано субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на суму 870,8 млн грн, у тому числі у безготівковій формі – на 59,7 млн гривень.
►На обліку служб у справах дітей області перебуває 1802 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання охоплено 1579 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного періоду усиновлено 30 дітей.
►В області функціонує 21 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховуються 148 дітей-вихованців, та 106 прийомних сімей. Усього у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу проживає 341 дитина-сирота та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
►На 01 січня 2021 року нараховується 397,9 тис. пенсіонерів. Середній роз¬мір пенсії з урахуванням цільової грошової допомоги зріс у порівнянні з початком 2020 року на 14% та становить 2968,5 гривні.
На виплату пенсій спрямовано 14,1 млрд грн, що на 14,1% більше ніж у 2019 році. Уперше статус пенсіонера набули 14626 мешканців області.
►У 2020 році до бюджету Пенсійного фонду України області надійшло 5438,5 млн грн, що на 331,1 млн грн (6,5%) більше обсягів попереднього року.

 💡 Розвиток курортних зон і туристичного потенціалу

►Підготовлено проєкт Програми розвитку туризму Хмельницької області на 2021-2025 роки, сформовано перелік “туристичних магнітів” регіону, розроблено туристичні маршрути для проведення рекламної кампанії за кордоном, проводиться активне розповсюдження рекламної відео- та фотопродукції про туристичні можливості області.

 💡 Освіта

►В області функціонує 739 закладів дошкільної освіти, в яких перебуває 42,2 тисячі дітей (95%). Створено 296 додаткових місць для дітей дошкільного віку.
►На сьогодні в області функціонує 621 заклад загальної середньої освіти, з яких 29 є опорними закладами освіти.
►Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” торік було використано 39,2 млн грн.
►Розширено мережу закладів освіти з інклюзивним навчанням, зокрема додатково створено умови для інклюзивного навчання у 81 закладі загальної середньої та 6 – дошкільної освіти. На 01 січня 2021 року функціонує 282 за-клади з інклюзивним навчанням та вихованням, якими охоплено 977 дітей з особливими освітніми потребами.
►У рамках реалізації державної програми “Спроможна школа для кращих результатів” області виділено 19,5 млн грн, з яких освоєно 15,7 млн грн (80,3%). На здійснення капітального ремонту та енергомодернізацію стін і перекриття спрямовано 12,1 млн грн, створення мотивуючого освітнього простору – 3,6 млн гривень.

 💡 Охорона здоров’я
►Відкрито 18 нових амбулаторій, придбано 29 автомобілів для лікарів діючих амбулаторій у сільській місцевості. Функціонує 32 центри первинної медико-санітарної допомоги. У складі районних та селищних таких центрів – 212 лікарських амбулаторій, з них функціонує безпосередньо у сільській місцевості – 158. Протягом року відкрито 5 нових лікарських амбулаторій.
►Реформовано 72 фельдшерських пункти у медичні пункти тимчасового базування. Усього в області на кінець року функціонує 738 фельдшерських пунктів та 175 медичних пунктів тимчасового базування у складі центрів первинної медико-санітарної допомоги.
►Продовжувалася реконструкція приміщення обласного кардіодиспансеру, на що торік витрачено 36,5 млн грн, у тому числі з державного бюджету – 26,5 млн грн, обласного – 10,0 млн гривень.
►На будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні з обласного бюджету витрачено 10,0 млн гривень.

 💡 Охорона навколишнього природного середовища

►На виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки торік з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 11677,6 тис. грн на здійснення природоохоронних заходів, у тому числі на:
•реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (коригування) – 3223,8 тис. грн;
•реконструкцію каналізаційної мережі від мікрорайону “Сільгосптехніка” по вул. Промислова до мікрорайону “Цукровиків” та КНС № 6 у м. Деражня – 732,2 тис. грн;
• розроблення землевпорядної документації (проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановлення меж у натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-заповідного фонду (регіональний ландшафтний парк “Мальованка”) – 3535,3 тис. грн;
•розроблення проєкту організації території регіонального ландшафтного парку “Мальованка” – 677,1 тис. грн;
•проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання – 3122,3 тис. грн тощо.
►Продовжується робота з паспортизації місць вида-лення відходів. Усього нараховується 727 сміттєзвалищ твердих побутових відходів, з них паспортизовано – 455. Триває робота із розроблення проєкту Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області до 2030 року.

Як зазначила Олена Бохонська, підсумки соціально-економічного розвитку Хмельниччини за 2020 рік свідчать про необхідність продовження активної роботи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації та досягнення позитивних результатів розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери.

Підсумовуючи обговорення, Сергій Гамалій звернув увагу присутніх на важливість об’єднання зусилля, усіх органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на досягнення результатів в усіх сферах економіки, щоб дати людям впевненість у завтрашньому дні.

“Держава надає в цих питаннях свою підтримку, передусім за допомогою ДФРР, субвенцій соціально-економічного розвитку територій, субвенцій на розвиток охорони здоров’я, будівництва, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг. Зі свого боку ОДА завжди готова до співпраці та конструктивної взаємодії, ” – зауважив посадовець.