23.03.2021 — 12:56

Позашкільна освіта – це шанс для розвитку здібностей дітей із соціально незахищених категорій, яким вкрай необхідні наша підтримка та захист, – Сергій Гамалій

Сьогодні голова обласної державної адміністрації Сергій Гамалій у форматі відеоконференції провів чергове засідання колегії обласної державної адміністрації. До участі у колегії долучилися голова обласної ради Віолета Лабазюк, заступники голови адміністрації, керівники структурних підрозділів ОДА, голови РДА, міські голови, голови громад області та представники територіальних підрозділів ЦОВВ.

З першого питання про стан функціонування системи позашкільної освіти як складової ефективності освітнього процесу доповіла заступник директора Департаменту освіти і науки ОДА Антоніна Харчук.

Так, на 01 березня 2021 року в області функціонує 67 закладів позашкільної освіти,  з них: 24 – дитячо-юнацькі спортивні школи, підпорядковані місцевим органам управління освітою; 38 – комплексні/профільні будинки творчості учнівської молоді, станції туристів, техніків, юннатів та інші; 4 – обласні центри позашкільної освіти; 1 – державний центр естетичного виховання учнівської молоді.

Координацію й організаційно-методичний супровід позашкільної освіти і виховання школярів в області забезпечують 5 профільних позашкільних закла­дів: обласні центри науково-технічної творчості, туризму і краєзнавства, фізич­ного виховання, еколого-натуралістичний центр та державний центр естетич­ного виховання учнівської молоді. У закладах позашкільної освіти займається 45814 дітей, що становить 35% від загальної кількості дітей віком від 6 до 17 років. У минулому році цей показник становив 37%, у 2019 – 39%, 2018 році – 40 відсотків.

За словами посадовиці, спостерігається щорічне зменшення контингенту вихованців у закладах позашкільної освіти. Однією з причин такого стану є функціонування широкої мережі закладів приватної форми власності, які також надають послуги поза­шкільної освіти. Крім того, за останній рік відбулися зміни у мережі закладів позашкільної освіти. Їх кількість зменшилася із 74 до 67. У зв’язку із процесами децентра­лізації, формуванням територіальних громад продовжується оптимізація мережі закладів шляхом злиття, об’єднання невеликих профільних центрів. На сьогодні лише у 28 із 60 територіальних громадах функціонують заклади позашкільної освіти.

За напрямами позашкільної освіти, у розрахунку від загальної кількості охоплених дітей, гуртковою роботою охоплено: 15,3% дітей – у гуртках художньо-естетичного спрямування; 10,7% – фізкультурно-спортивного; 6,9% – науково-технічного; 3,2% – туристсько-краєзнавчого; 3,4% – еколого-натуралістичного; 2,5% – дослідно-експериментального; 2,6% – інші.

Антоніна Михайлівна відмітила, що ефективним та якісним показником результативності діяльності гуртків та кожного окремого вихованця, стимулом до розвитку та самоствердження школярів у середовищі однолітків є обласні масові заходи. Щорічно кількість учасників таких заходів зростає. У 2018 році проведено близько 100 обласних масових заходів, у яких взяли участь  понад 35 тисяч дітей, у 2019 році – 120 із залученням понад 37 тисяч дітей. Винятком став 2020 рік через карантинні обмеження, проте заклади позашкільної освіти зуміли переформатувати свою роботу та забезпечили проведення обласних масових заходів у форматі онлайн. Проведено близько 120 заходів, якими охоплено понад 36 тисяч дітей.

Забезпечується участь дітей і у всеукраїнських та міжнародних масових заходах, де вихованці закладів позашкільної освіти області систематично здобувають призові місця. Варто відзначити, що з художньо-естетичного напряму вже вісім років поспіль наша область посідає перше місце.

Також юні науковці Хмельниччини є активними учасниками різноманітних всеукраїнських інтелектуальних змагань, де виявляють високий рівень підго­товки та творчі здібності. Протягом 2020 року у 6 всеукраїнських заходах взяло участь 1443 учасники, серед яких 621 переможець. Стипендії Президента України отримали троє переможців Малої академії наук.

Обласні команди гуртків науково-технічного напряму взяли участь у 20 всеукраїнських змаганнях та здобули 80 призових місць в особистому заліку. За підсумками виступів вихованців Хмельницька область посіла перше місце за результатами якісних показників та друге – за результатами участі. В області забезпечено проведення туристсько-краєзнавчої (у тому числі експедиційної, музейної, екскурсійної), туристсько-спортивної, науково-дослід­ницької, військово-патріотичної діяльності серед учнівської молоді та сту­дентів. Актуальною формою роботи є авторські творчі майстерні керівників гуртків, методистів позашкільних навчальних закладів, тощо.

Разом з тим, додала доповідач, потрібно звернути увагу на відсутність необхідних фінан­сових та матеріальних ресурсів для розвитку позашкільної освіти та умов для створення інклюзивного середовища, недостатній соціальний статус працівника позашкільного закладу та відсутність сучасних стимулів для заохочення мо­лодих педагогів, брак кадрів для гуртків, нерівномірний доступ до позашкільної освіти для вихованців міст та сільської місцевості.

Підсумовуючи сказане, голова адміністрації Сергій Гамалій додав, що сьогодні окрім освітньо-виховної та розвиваючої  функції заклади позашкільної освіти виконують ще й важливі завдання соціального значення. “Позашкільна освіта – це шанс для розвитку здібностей дітей із соціально незахищених категорій, яким вкрай необхідні наша підтримка та захист. Тому перед громадами стоїть завдання забезпечити рівний і реальний доступ усіх дітей до послуг позашкільної освіти незалежно від того, де живе дитина – чи в адміністративному центрі, чи у віддаленому селі громади”, – сказав Сергій Вячеславович.

Також очільник області відмітив, що різке зменшення закладів позашкільної освіти загрожує позбавленням дітей додаткових умов для розвитку своїх здібностей, та може призвести до таких небажаних наслідків як зростання бездоглядності дітей та підлітків, підвищення рівня дитячої злочинності та правопорушень; зниження ефективності заходів превентивного виховання; припинення підтримки обдарованих дітей та молоді; неможливість організації  їх змістовного дозвілля. Тому, наголосив він, перед райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та органами управління освітою стоїть завдання забезпечити право дітей на здобуття позашкільної освіти, у тому числі, і для дітей з особливими освітніми потребами, та вжити всіх необхідних заходів для реалізації цього завдання.