07.05.2021 — 09:46

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 07.05.2021 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 416,4 млн грн, що становить 91,3% до показників, затверджених обласною радою на січень – травень 2021 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 498,2 млн грн або 94,6 % до планових призначень на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень –  230,2 млн грн або  91,0% до плану на січень – травень, з них:

– освітньої субвенції – 108,6 млн грн;

– додаткової дотації – 94,3 млн грн;

­- базової дотації – 27,3 млн грн;

– інших субвенцій – 268,0 млн гривень.

Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:

– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;

– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статями видатків не допущено.