12.07.2021 — 10:46

До уваги власників об’єктів утворення відходів  (ОУВ) та власників об’єктів оброблення та утилізації відходів!

Відповідно до пункту 5 Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (далі – Порядок) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360 Департаментом природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації (далі – Департамент) ведеться реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

Звертаємо увагу власників об’єктів утворення відходів (ОУВ) та власників об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ), що згідно з вимогам пункту 15 Порядку щорічно власники ОУВ та ООУВ подають до Департаменту дані про зміни у діяльності своїх об’єктів для внесення відповідних змін до реєстрових карт та до реєстру. Для оперативної обробки, передачі та зберігання даних реєстрових карт ОУВ та ООУВ на електронних носіях використовуються їх електронні версії. Електронні зразки файлів, публікуються на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України http://menr.gov.ua/ (Головна→Зразки та форми→ Зразки електронних версій реєстрових карт ОУВ, ООУВ).

Нагадуємо власникам паспортів місць видалення відходів!

Відповідно до пункту 8 Порядку ведення реєстру місць видалення відходів (далі – Порядок) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216 Департаментом природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації ведеться реєстр місць видалення відходів.

Департамент наголошує на необхідності власникам місць видалення відходів (далі – МВВ) (діючих, закритих, законсервованих) вживати заходів спрямованих на зменшення обсягів утворення відходів, та згідно з вимогами пункту 19 щорічно паспорти МВВ підлягають перегляду за результатами спостережень, контрольних замірів, додаткових робіт та погоджується Департаментом.

За отриманими результатами спостережень необхідно вносити дані до паспорту місць видалення відходів та забезпечити:

 ➡ обов’язкове внесення геопросторових даних щодо розміщення місць видалення відходів (розділ І Реквізити МВВ);

 ➡ обов’язкове ведення обсягу відходів, що видаляються (розділ V);

 ➡ обов’язкову організацію та ведення підприємством постійного відомчого контролю за впливом МВВ  на навколишнє природне середовище (розділ VІІ паспорту. «Відомості про забруднення навколишнього природного середовища у районі місць видалення відходів») – заповнюється згідно з протоколами спостережень за якістю підземних вод, поверхневих вод, ґрунтів та атмосферного повітря;

 ➡ обов’язкову організацію та ведення документації щодо обліку відходів (розділ Х паспорту);

 ➡ обов’язкове ведення ревізій (перегляду й оновлення) даних паспорта МВВ (розділ ХІІ).

Також відповідно до пункту 3 Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.01.1999 № 12 (зі змінами від 25.01.2016 № 25) власники місць видалення відходів подають до Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації електронні версії при їх затвердженні і зміни до паспортів  МВВ, що відбулися протягом року.

Електронні зразки файлів, публікуються на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України http://menr.gov.ua/ (Головна→Зразки та форми→ Зразки електронних версій паспортів місць видалення відходів).

За матеріалами Департаменту природних ресурсів та екології облдержадміністрації.